Platby na zdravotní pojištění v roce 2019 - Euro.cz

Přihlášení

Platby na zdravotní pojištění se v roce 2019 zvýší. Týká se to všech kategorií pojištěnců

,
Platby na zdravotní pojištění se v roce 2019 zvýší. Týká se to všech kategorií pojištěnců
Zdroj: Profimedia.cz

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb u zdravotního pojištění. Změny se týkají podnikatelů, zaměstnanců, ale i osob bez zdanitelných příjmů nebo státních pojištěnců. Rozdíly budou v řádech sta korun

Osoby samostatně výdělečně činné

Jako každý rok se i v roce 2019 mění výše minimální zálohy na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje.

Od 1. ledna 2019 se proto minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 208 korun namísto dosavadních 2 024 korun.

Zvýšit si odváděnou částku musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 korun, případně platí více, ale méně než 2 208 korun.

Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění, pro OSVČ je nadále od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna 2019 do 8. února 2019.


Přečtěte si vše o změnách plateb u OSVČ v roce 2019:

Živnostníky čeká v roce 2019 zvýšení minimálních odvodů, připlatí si 383 Kč měsíčně

 Pojištění platby - ilustrační foto

Podnikatelé pozor: v roce 2019 vás čekají změny v placení pojistného


Zaměstnanci a OBZP

Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2019 zvyšuje také stanovená minimální mzda z 12 200 korun na 13 350 korun, zvyšuje se i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců.

Místo dosavadních 1 647 korun budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 korun.

Pro OBZP je splatnost stejně jako u OSVČ, tedy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Zaměstnavatelé odvádějí za své zaměstnance pojistné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Dohoda o pracovní činnosti

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje z 2500 korun na 3 000 korun částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné.

Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2500 korun, ale méně než 3000 korun, přestává být od 1. ledna 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem.

Pozor: Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši – tedy minimálně 1803 korun.

NAŠE RADA: Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Šanci máte do konce března, na další si počkáte

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Státní pojištěnci

Po roce se opět mění se i výše pojistného, které za pojištěnce platí stát. Od 1. ledna 2019 je tato částka 1 018 korun místo dosavadních 969 korun.

Stát je plátcem pojistného za více než polovinu všech pojištěnců v Česku. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další.

Zapamatujte si: Při souběhu kategorie „státní pojištěnec“ se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Čtěte také:

Máte dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje? Pak za něj pojištění platit nemusíte

 Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění na studentské brigádě: rozhoduje další činnost studenta

Diskuze