Pojistné OSVČ v roce 2019 - Euro.cz

Přihlášení

Podnikatelé pozor: v roce 2019 vás čekají změny v placení pojistného

,
Podnikatelé pozor: v roce 2019 vás čekají změny v placení pojistného
Zdroj: Profimedia.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) čeká v roce 2019 změna v placení důchodového pojištění. Mění se i splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění. Změny přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

„Od ledna 2019 se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím. Doporučujeme proto všem OSVČ i dalším, kteří zvažují, že v příštím roce začnou podnikat, aby se včas s novými pravidly seznámili. Díky tomu si v předstihu vhodně nastaví platby pro úhradu pojistného a předejdou tím i případnému zániku nemocenského pojištění,“ upozorňuje zastupující ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček.

Kromě termínu splatnosti pojistného se mění i minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.

Změny v oblasti OSVČ stanovuje novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důchodové pojištění OSVČ v roce 2019

Do konce roku 2018 platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění.


Čtěte o další změně: Živnostníky čeká v roce 2019 zvýšení minimálních odvodů, připlatí si 383 Kč měsíčně

 Pojištění platby - ilustrační foto


Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.

OSVČ však budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Zapamatujte si: Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována. Pro správné zúčtování platby pojistného je nadále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ a hradit pojistné na určené bankovní spojení OSSZ – zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj účet, pojistné na nemocenské pojištění má také svůj účet.

Uvažujete o profesionalizaci podnikání? Čtěte, jak založit s.r.o. a obrňte se proti byrokracii

 ilustrační foto


Každoročně se mění výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění, v nové výši se však nově bude platit až po podání přehledu OSVČ.

Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna 2019 jen pro OSVČ, které zahajují v tomto roce činnost. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 8175 korun. Částka se vypočítává z průměrné mzdy, která je každoročně stanovena nařízením vlády.

Zapamatujte si: Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost činí 2388 korun. Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí 955 korun, což odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 3270 korun. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro „OSVČ vedlejší“ povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 korun.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Pojistné OSVČ na přelomu let 2018/2019

Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec.

K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.

OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, to znamená po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Pozor: toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.


NAŠE RADA: Jak podat daňové přiznání? 5 kroků, které musíte udělat

 Ilustrační foto


Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2019

Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 6000 korun. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 138 korun. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné ve výši 115 korun.

Zapamatujte si: Aby na přelomu roků 2018/2019 nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby podnikatel uhradil pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 korun (minimální pojistné pro rok 2018) a do konce ledna zaplatil ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138 korun, což je výměra na rok 2019.

Zánik nemocenského pojištění OSVČ v roce 2019

Další novinkou od nového roku jsou mírnější pravidla, podle kterých automaticky zaniká nemocenské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena.

Novinka se týká už splatnosti pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. 1. 2019 „ve staré“ výši 115 korun, má ještě do konce února možnost zaplatit, respektive doplatit pojistné na nemocenské pojištění, ale pouze do minimální výše 138 korun a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Podrobné změny v oblasti OSVČ pro rok 2019 jsou popsány na webu ČSSZ v sekci Pojištění OSVČ, a to konkrétně: Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019 a
Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2019.

Čtěte také:

Máte auto k podnikání? Silniční daň vás nemine

 ilustrační foto

Bude potřebovat výpis z trestního rejstříku? Jak a kde ho získáte a co musíte mít s sebou

Pět rad jak rozjet byznys a nezkrachovat

Máte pracovní smlouvu na dobu určitou? Prodloužit ji můžete maximálně dvakrát

Diskuze