Kdy vzniká nárok důchod ze zahraničí? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Pracovali jste v zahraničí? A víte, jestli máte nárok na tamní důchod?

,
Pracovali jste v zahraničí? A víte, jestli máte nárok na tamní důchod?
Zdroj: Euro Jan Novák

Mnoho Čechů, kteří odchází kvůli lepším platům a podmínkám pracovat do zahraničí, nejčastěji do zemí Evropské unie, má nárok pobírat i tamní důchod. Pro vznik nároku na důchod ze zahraničí musíte v dané zemi dosáhnout potřebnou dobu důchodového pojištění a věkovou hranici pro odchod do důchodu. Tyto podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Důchod ze zemí mimo EU pak bude záležet na tom, zda má Česko s příslušnou zemí uzavřenou smluvní dohodu o sociálním zabezpečení.

Kdy vzniká nárok důchod ze zahraničí?

Zapamatujte si: Pro vznik nároku na důchod ze zahraničí musíte splňovat dvě základní podmínky – dosáhnout tamního důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Tyto limity nejsou ve všech zemích stejné.

Pokud Češi odcházejí pracovat do zahraničí, ať již z jakýchkoliv důvodů, nejčastěji míří do zemí Evropské unie. V současnosti pak není neobvyklá situace, že jste postupně pracovali v několika zemích EU a případně ještě dalších zemích (platí pro 28 členských států EU, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). V tomto případě vám může vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Problematika pobírání důchodu je upravena Nařízením EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004. Tato legislativa je nadřazena důchodovým zákonům jednotlivých členských zemí EU.

Základní podmínky a pravidla pro získání důchodu ze zemí EU
• V každé zemi, kde občan pracoval a odváděl důchodové pojištění, jsou uchovávány podklady pro výpočet důchodu do doby, než dosáhne občan důchodového věku.
• Pro vznik nároku na poměrnou část důchodu z jiné členské země EU je nutné důchodové pojištění nejméně jeden rok.
• V některých zemích EU musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracovanou určitou minimální dobu, tedy delší než jeden rok. O své zaplacené příspěvky na důchodové pojištění však nepřijdete. Pokud doba, po kterou byl občan v jedné zemi pojištěn, není dostatečně dlouhá na získání nároku na důchod v této zemi, všechny doby pojištění, které splnil, budou vzaty v úvahu v zemi, která mu bude důchod vyplácet.
• Věková hranice odchodu do důchodu se v jednotlivých státech Evropské unie liší. Pokud máte nárok na penzi ve více zemích, obdržíte penzi z každé jednotlivé země až ve chvíli, kdy splníte tamní věkový požadavek.
• Výpočet a podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou v každé zemi EU jiné. Důchod je vypočítán na základě záznamů občana o době pojištění podle právních předpisů daného členského státu stejným způsobem, jako pro státního příslušníka dané země.
• Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště.

Naše rada:

Kdy odejít do důchodu? Správné načasování rozhoduje o tisících navíc


Důchod ze zemí mimo EU, podmínky

Ani práce Čechů v zemích mimo EU dnes není neobvyklá. Zde bude záležet, jestli má Česká republika s danou zemí uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení.

Pokud ano, ve smluvních zemích platí obdobná pravidla jako v rámci EU. Jednotlivé získané doby pojištění se při posuzování nároku na penzi sčítají a nárok na důchod vám může vzniknout v každé zemi, pokud splníte další podmínky stanovené národními předpisy.

Mezi smluvní země kromě zemí EU (28) a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) má smlouvu o sociálním zabezpečení Česko uzavřenu například se Švýcarskem, Ukrajinou, Tureckem, USA, Kanadou, Japonskem či Jižní Koreou.

Složitější situace bude při práci v nesmluvní cizině. Případný nárok na důchod se bude posuzovat v každé zemi podle místních pravidel.

Čechům pracujícím v „nesmluvních zemích“ se doporučuje zvážit možnost platit si v Česku dobrovolně sociální pojištění, aby splnili podmínky pro dosažení důchodu v České republice.


Zopakujte si: Pracovní smlouva: vzor, prodloužení, dodatky


Kde se podává žádost o důchod ze zahraničí

Žádost o vyplácení důchodu ze zahraničí stačí podat pouze v jedné zemi , kde máte aktuálně bydliště nebo kde jste naposledy pracovali.

Může se stát, že v zemi současného bydliště jste nikdy nepracovali. V tomto případě hostitelská země předá vaši žádost zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích do systému sociální zabezpečení ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.


NÁŠ TIP: Důchodová kalkulačka 2019 – spočítejte si výši důchodu


Odchod do důchodu v Německu

Zemí, kam Češi nejčastěji odcházejí pracovat, je sousední Německo. Řádný starobní důchod můžete v Německu nárokovat tehdy, pokud jste dosáhli věkové hranice pro řádný starobní důchod a splnili jste potřebnou dobu pojištění pět let.

To znamená, že pro nárok na poměrný důchod z Německa tu musíte odpracovat nejméně pět let.

Řešit budete muset i věkovou hranici, kdy budete moci o důchod požádat. Rozhodující bude datum vašeho narození.

Věkové hranice

• Pro ty, kteří jsou narozeni před rokem 1947, byla v Německu věková hranice pro řádný starobní důchod stanovena na 65 let.

• Pokud jste se narodili mezi lety 1947 a 1963, pak se pro vás věková hranice pro řádný starobní důchod progresivně zvyšuje.

• Konkrétně z 65 let a jeden měsíc u narozených v roce 1947 až po 66 let a 10 měsíců u lidí narozených v roce 1963.

• Pro osoby, které se narodily v roce 1964 a později, platí věková hranice pro odchod do řádného starobního důchodu 67 let.

Přečtěte si také:

Jak si říct o vyšší plat?

Hledáte práci? Naučte se správně napsat životopis

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce

Důchodová hrozba v Německu. V roce 2060 může být zadluženější než Řecko

Ohodnoťte tento článek
Diskuze