Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Ukončení brigády předčasně? I v případě dohody o provedení práce narazíte na výpovědní lhůtu

, Tomáš Bohuslav,
Ukončení brigády předčasně? I v případě dohody o provedení práce narazíte na výpovědní lhůtu
Zdroj: Profimedia.cz

Sezóna letních brigád se nezadržitelně blíží, a tak je dobré si připomenout, jaká jsou vaše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, totiž dohody, kterou jste se zaměstnavatelem uzavřeli. Důležité je pamatovat například na tu skutečnost, že i když se rozhodně nejedná o plnohodnotný pracovní poměr, výpovědní lhůtě se v případě předčasného ukončení brigády z vaší strany ani u dohody o provedení práce (DPP) nejspíš nevyhnete.

Institut dohody o provedení práce využívají zřejmě nejčastěji studenti, kteří si pomoci ní formálně ošetřují své letní brigády, rozhodně však nejsou jedinou cílovou skupinou. DPP jako takovou může pochopitelně uzavřít kdokoliv – hojně tak činí třeba matky na mateřské, důchodci, ale také lidé, kteří již jedno stálé zaměstnání mají a chtějí si tak pouze přivydělat něco navíc.

Pouze na 300 hodin a jedině písemně

Jednou z největších výhod, jež tato dohoda nabízí, je bezesporu skutečnost, že ji lze uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů najednou. Na co si však vždy musíte dávat pozor, je mimo jiné to, abyste na jejím základě nepřekročili limit 300 odpracovaných hodin ročně (samozřejmě u toho jednoho konkrétního zaměstnavatele).

DPP musí být vždy písemná a hodí se především tam, jedná-li se o jednorázovou brigádu. Pokud byste si chtěli touto konkrétní prací přivydělávat souvisle, pak se vám vyplatí uzavřít spíše dohodu o pracovní činnosti.

Čtěte také:

Není dohoda jako dohoda aneb jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

Plánujete dlouhodobější brigádu? Pak si prostudujte, na co vše máte s dohodou o pracovní činnosti nárok

Co se týče finanční odměny za práci vykonanou v rámci DPP, ta nikdy nesmí být nižší, než jaká je zákonem stanovená minimální mzda. Ta činí v roce 2019 částku 13 350 korun měsíčně, potažmo 79,8 Kč za hodinu. Vrchní hranice stanovena není, a tak tedy kolik si na základě této dohody nakonec vyděláte, je pouze a jen na vás, respektive vašem zaměstnavateli.

Jednou se pojištění hradí, jindy zase ne

Pamatujte nicméně na jednu věc, a sice na částku 10 tisíc korun. Tato suma totiž představuje mezní hranici určující to, zda ze svého příjmu budete odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění, či nikoliv.

Cokoliv pod 10 000 Kč včetně znamená, že se vás tyto odvody netýkají, jakmile ale tuto částku překročíte byť jen o jednu jedinou korunu, váš reálný čistý příjem bude ve výsledku o poznání nižší (konkrétně pak o 11 procent hrubé mzdy).
Této skutečnosti se nevyhnete ani tím, že budete mít u jednoho zaměstnavatele podepsaných více DPP najednou, což čistě z právního hlediska je dost dobře možné. Pro účely sociálního a zdravotního pojištění se příjmy ze všech těchto dohod v rámci jedné firmy sčítají.

Zálohová, nebo srážková daň?

V souvislosti s daněmi je situace o něco komplikovanější. Nabízí se totiž vícero možností. Pokud pracovník podepíše prohlášení poplatníka k dani z příjmu (růžový formulář), vybraná daň, jejíž sazba je stejně jako v jiných případech 15 procent, se automaticky stane daní zálohovou, přičemž on tak bude moct uplatnit slevy na dani, díky nimž se jeho daňová povinnost ve výsledku významně, ne-li úplně zredukuje. Je však potřeba pamatovat na to, že tento formulář nelze podepsat u dvou a více zaměstnavatelů současně. A proto pokud tato brigáda je pro dotyčného pouhým přivýdělkem ke stálému zaměstnání, žádné prohlášení již znovu podepsat nemůže (neboť jej s největší pravděpodobností už podepsal „u sebe v práci“).

Pakliže ho nepodepíše a jeho příjem na základě DPP není vyšší než oněch 10 tisíc korun, jedná o daň srážkovou. I tu lze však za jistých okolností získat zpět. Jak? Tak, že na konci zdaňovacího období pracovník podá daňové přiznání, kde tyto odměny na základě dohody o provedení práce uvede, přičemž pokud jsou jeho příjmy za celý rok klasifikovány jako nízké, finanční úřad mu peníze odvedené na dani částečně či dokonce v plné výši vrátí. Ještě před tím, než tak učiní, si ale od svého zaměstnavatele musí vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Pokud jsou pracovníkovy příjmy na základě DPP vyšší než 10 tisíc korun, daň se automaticky stává zálohovou daní. Zároveň je však potřeba vzít v potaz skutečnost, že se v tomto případě již nevypočítává z hrubého příjmu, nýbrž z příjmu navýšeného o odvody sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance uhradil zaměstnavatel. Vychází se tedy stejně jako u běžného pracovního poměru z takzvané superhrubé mzdy, kvůli čemuž i konečná daň bude pochopitelně o něco vyšší.

Na způsobu zrušení dohody se lze dohodnout

Pakliže jste v průběhu své brigády zjistili, že tato práce pro vás jednoduše není, nebo máte k jejímu přerušení jakýkoliv jiný důvod, dohodu prostě zrušíte. Musíte nicméně pamatovat na to, že v takovéto situaci musíte splnit jisté podmínky dané zákonem.

Není-li sjednáno jinak, pak platí, že standardní doba výpovědní lhůty činí 15 dní, a počítá se ode dne doručení této skutečnosti vašemu zaměstnavateli. Důvod přitom uvádět nemusíte, ovšem to samé platí i z druhé strany, tedy pokud se k ukončení dohody rozhodne firma.

Pokud se se svým zaměstnavatelem domluvíte, lze pochopitelně dohodu zrušit ke konkrétnímu sjednanému dni. Současně je možné ji, stejně jako běžný pracovní poměr, zrušit v případě závažných prohřešků jedné či druhé strany v podstatě ihned. Ony prohřešky však musejí být opravdu závažného charakteru, jak se uvádí v zákoně.