Jak si změnit příjmení? Svatbu nepotřebujete - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby

,
Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby
Zdroj: Profimedia.cz

Nejběžnějším důvodem změny příjmení je samozřejmě svatba. Věděli jste ale, že příjmení a dokonce i křestní jméno si můžete změnit i bez této podmínky? Stačí žádost, kde svůj požadavek dostatečně odůvodníte. Zda vám bude vyhověno, rozhodne matriční úřad. Žádost ale není na počkání ani zadarmo. Počítat musíte také s tím, že změnu budete muset provést na všech dokladech a nahlásit i na mnoha institucích, což vás bude opět stát čas i peníze.

Změna příjmení

Česká legislativa změnu jména či příjmení na vlastní žádost umožňuje, a to podle zákona č. 3001/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Požádat o změnu jména a příjmení mohou nejen Češi, ale i cizinci. Konkrétně tak může učinit každý český občan, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky. Právo má i osoba, která není občanem České republiky, pokud má povolen trvalý pobyt na území ČR.

Ke změně jména a příjmení musíte mít ale jasný důvod. Ty mohou být různé – od hanlivého či směšného vyznění příjmení, až třeba po spory s rodinou, se kterou nechcete mít společné ani příjmení.

Kdy se povolí a nepovolí změna jména a příjmení
změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to jiný závažný důvod
změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

Žádost o změnu příjmení

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje úřad pouze na základě písemné žádosti. Zažádat si můžete o změnu jména, příjmení, ale také o změnu obou jmen najednou.

Žádost o změnu jména či příjmení se podává na příslušný matriční úřad v místě, kde je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. To samé platí u nezletilého dítěte. Pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není, žádost musí směřovat na Úřad městské části Praha 1.

Existují však i výjimky, jsou-li pro to závažné důvody. Matriční úřad pak může postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.


TIP: Najděte si rychle svůj matriční úřad


Žádost o změnu příjmení vzor

Na rozdíl od mnoha jiných žádostí u žádosti o změnu jména a příjmení máte o jednu starost méně. Předepsané formuláře totiž nejsou stanoveny.

Pokud si nejste jisti obsahem, různé příklady žádosti si můžete najít a stáhnout z internetu. Rozhodně je ale dobré dopředu vědět, co vše musí v žádosti být, abyste neztráceli čas s případným dodatečným doplňováním žádosti.

Co musí obsahovat žádost o změnu jména a příjmení
jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení
datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
rodné číslo
místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
odůvodnění změny

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

K žádosti o změnu jména či příjmení se musí ještě přiložit další dokumenty, které úředníci budou vyžadovat.

Co musí být přiloženo k žádosti o změnu jména a příjmení
rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela či manželky
doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (u Čechů občanský průkaz, u cizinců průkaz o povolení k pobytu)
doklad o státním občanství (například občanský průkaz, cestovní doklad aj.)
průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o změně jména nebo příjmení do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Zapamatujte si: Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména či příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Budete se stěhovat? Při změně trvalého bydliště musíte mít nové doklady

úřad pardubické městské části


Změna příjmení cena

Povolení změny jména či příjmení není zdarma. Poplatek se bude odvíjet podle důvodu, který žadatel uvedl. Platí se v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Levněji vyjdou takzvané „objektivní“ důvody, v takovém případě bude stát žadatele 100 korun. Mezi tyto důvody patří povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného. Poplatek 100 korun se zaplatí i při povolení změny příjmení na dřívější příjmení.

Povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí, bude stát rovněž 100 korun.

Při povolení změny jména nebo příjmení ve všech ostatních případech zaplatí žadatel správní poplatek 1000 korun.

Osvobození od poplatku

Zcela osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedené manželky či manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. (Pozor: tato skutečnost musí být oznámena matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.)

Osvobozena od poplatku je také změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.


NAŠE RADA: Co vše musíte zařídit po svatbě

 Svatba - ilustrační foto


Změna příjmení po svatbě

Nejběžnějším důvodem ke změně příjmení je svatba, protože ženy obvykle přebírají příjmení manžela. Novomanželku přitom čeká výměna celé řady dokladů.

Mezi základní doklady, které by měla po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas.

Požádat o vydání nového občanského průkazu musí novomanželka do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Vydání nové občanky je v tomto případě zdarma.

Změnu příjmení v řidičském průkazu je žena povinna oznámit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Za vydání nového řidičského průkazu zaplatíte 200 korun při vydání do 20 dnů.

Novomanželka může na svatební cestu do zahraničí jet se starým cestovním pasem s původním příjmením.

Platnost cestovního dokladu totiž končí uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení. Za vydání nového cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat zaplatíte 600 korun při lhůtě do 30 dnů.

Změnu příjmení musí novomanželky nahlásit i na celé řadě dalších míst a institucí, například v zaměstnání, bance, zdravotní pojišťovně, u lékaře, telefonního operátora, při podnikání také na živnostenském úřadě.

Příjmení partnera i bez svatby? Ano, jde to

Pokud žena chce převzít příjmení svého partnera, může o přejmenování požádat i bez svatby. Jak již bylo v tomto článku uvedeno, musí však žádost o změnu příjmení matričnímu úřadu zdůvodnit a na jeho posouzení bude záležet, zda vysvětlení zhodnotí jako dostatečné.

Částo uváděným důvodem bývá například životní situace, když si žena nechce vzít zadluženého partnera, ale kvůli dětem, které spolu mají, by se rádi oba jmenovali stejně.

Čtěte také:

Rozvádíte se? Vzájemná dohoda vám ušetří čas i peníze

 Rozvod

Budete platit alimenty? Nejlepší je vzájemná dohoda, jinak o jejich výši rozhodne soud

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby
5 (100%) 1 hlasování
Diskuze