Cestovní pas do 24 hodin - kolik stojí a kde o něj zažádat? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Za cestovní pas do 24 hodin si řádně připlatíte. Kde a jak o něj zažádat?

, Redakce ,

Máte propadlý cestovní pas a potřebujete nutně vycestovat mimo státy EU? Nezoufejte, cestovní pas na počkání se sice už nějakou dobu nevydává, od roku 2018 lze ale nový pas vyřídit expresně do jednoho pracovního dne, a to za poplatek 6000 Kč. Tuto změnu přinesla novela zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. Jak a kde si o nový cestovní doklad zažádat? 

Zatímco v minulosti šel cestovní pas nejrychleji pořídit do šesti pracovních dnů za správní poplatek 4000 korun (a 2000 korun v případě dětí), dnes jej lze expresně získat buď do 5 pracovních dnů, anebo do 24 hodin. V běžné lhůtě úřady vydávají cestovní doklady do 30 dnů.

Kdo chce pas do 24 hodin, musí na ministerstvo

O cestovní pas vydaný do 24 hodin mohou lidé žádat na ministerstvu vnitra nebo na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro hotový dokument však musí na ministerstvo vnitra, protože v takto krátké době nelze vyrobený cestovní pas doručit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě dokladů vydávaných do pěti dnů by je lidé mohli převzít i na obecním úřadu, na kterém o dokument požádali.

Jaký doklad využíváte pro cesty do zemí EU?

A kolik vyřízení cestovního pasu stojí?
Pokud o cestovní pas zažádáte v běžné lhůtě 30 dnů, zaplatíte 600 korun, 100 korun pak bude stát v případě, že se jedná o dětský cestovní pas. Za rychlopas do 24 hodin, úřady inkasují 6000 korun, pas na počkání pro děti do 15 let rodiče stojí 2000 korun. Za cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů poplatky činí 3000 korun a 1000 korun pro děti.

Proč tak dlouho trvá vydání cestovního pasu?

Proč má vlastně pořízení cestovního pasu standardní lhůtu 30 dní, když ve zkrácené lhůtě to jde daleko rychleji? „Zákonná 30denní lhůta pro vydání cestovního pasu je maximální a nepřekročitelná. V praxi ale bývají cestovní pasy vydávány ve lhůtách výrazně kratších, například do 14 dnů v závislosti na celkovém počtu žádostí,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.


NÁŠ TIP: Cestovní pas pro děti do 15 let: kde ho vyřídíte a co k tomu potřebujete?

 Cestovní pas pro děti

I dítě mladší 15 let může mít občanku. Kde a jak o ni zažádat?


Zákonné lhůty pro vydání dokladů musí podle jejích slov zohlednit i možnost reklamace vyrobeného cestovního dokladu uplatněné vydávajícím úřadem. Například z důvodu nefunkčního bezkontaktního elektronického čipu nebo z důvodu jiné výrobní vady a jeho opětovné výroby.

Výroba pasů ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů probíhá přednostně, do druhého dne po doručení dat žádosti výrobci, a zároveň se přednostně expeduje k příslušnému úřadu. To vyžaduje vyšší náklady a tedy dražší poplatek.


Čtěte: Co dělat, když na dovolené ztratíte cestovní pas nebo řidičský průkaz?


Poměrně vysoký poplatek za rychlé vyřízení pasu má i svůj další pragmatický důvod.

„Jeho výše reguluje do určité míry počet žádostí o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Čím by byl nižší správní poplatek, tím více žádostí by se podávalo a výrobce dokladů by z kapacitních důvodů nebyl schopen, zvláště v době před letní turistickou sezónou, vyrobit požadované množství cestovních pasů ve zkrácené lhůtě. To by vyvolalo nutnost nákupu další výrobní technologie. Náklady do výroby by se pak promítly do výše poplatků i za běžné cestovní pasy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra.

Nový cestovní pas se prodraží

V Česku je z hlediska dalších důležitých dokladů vydání cestovního pasu v nejdražším dokumentem, a to nejen v případě vyřízení pasu do 24 hodin, ale také ve standardní lhůtě.

Lhůty a poplatky za vydání dokladů pro dospělé v ČR
Úkon Lhůta Poplatek
Vydání cestovního pasu do 30 dnů 600 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 3000 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5 dnů 500 Kč
Vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu do 20 dnů 200 Kč
Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 700 Kč

Zdroj: MV ČR

Kam pro biometrický pas jít

Žádost o vyřízení a vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo od 1. ledna 2016 zrušeno) se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu příslušné městské části. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.

Cestovní pas vydaný v běžné lhůtě 30 dnů si můžete převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého jste žádali o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který jste uvedli v žádosti. Pas vydaný ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů si ale můžete převzít pouze tam, kde jste žádali.

Co musíte mít sebou

Úřednická byrokracie je menší než při pořizování jiných dokladů, například řidičského průkazu. Na příslušném úřadu pouze předložíte doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Výčet dalších eventuálních dokladů, které může být třeba předložit u žádosti je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.


Nejste si jisti, jaké doklady při cestě do ciziny potřebujete? Ověřte si to ZDE.


Pasovou fotografii nenoste, pořizuje ji sám úřad při podání žádosti, proto se musíte na úřad osobně dostavit. Úřad pořídí i biometrické údaje, to znamená otisky prstů rukou u občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost o vystavení pasu vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu.

Dalším podpisem občan, popřípadě u dětí jejich zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti a dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu.

Jaká je lhůta pro vyřízení cestovního pasu?

Cestovní pas se standardně vyřizuje ve lhůtě 30 dnů. V případě, že na nový doklad pospícháte, například kvůli odjezdu do států mimo Evropskou unii, můžete požádat o expresní vyřízení cestovního pasu. V takovém případě doklad můžete mít hotový do 5 dnů či dokonce do 24 hodin. Připravte se však na to, že si za zrychlené vydání pasu řádně připlatíte.

Kolik stojí vyřízení cestovního pasu?

V případě, že na vyřízení pasu nepospícháte a žádáte o něj ve standardní lhůtě, zaplatíte za jeho vydání 600 korun. Dětský pas vás vyjde na 100 korun. Pokud chcete cestovní pas vyřídit do 5 dnů, připravte si 3000 korun za dospělého a 1000 korun za dítě. Za rychlopas do 24 hodin zaplatíte 6000 korun v případě dospělého a 2000 korun za dítě.

Kde mohu o cestovní pas zažádat?

Žádost o vyřízení cestovního pasu můžete podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností, pokud žijete v hlavním městě, tak na úřadu příslušné městské části. Na stejném místě si pak hotový doklad také vyzvednete, pokud jste nepožádali o jeho vydání u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pozor však na pas vydaný ve zkrácené lhůtě 24 hodin, ten si musíte vždy vyzvednout přímo na ministerstvu vnitra.

Co musím mít s sebou?

Při vyřizování cestovního pasu si určitě nezapomeňte občanský průkaz. Pasovou fotografii již nosit nemusíte, vyfotí vás přímo na místě, proto je třeba, abyste se k vyřízení dokladu dostavili vždy osobně. Pokud jste starší 12 let, budou vám rovněž odebírat otisky prstů, vyžadovat budou také podpis, který se následně digitalizuje a přenese přímo do cestovního pasu.