Výměna řidičského průkazu: od července 2018 už bez fotky a kdekoli - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Končí vám platnost řidičského průkazu? Od července 2018 je výměna rychlejší a jednodušší

, Václav Herz,

V červenci 2018 se zrychlila a zjednodušila výměna řidičského průkazu. Zažádat a vyzvednout už si ho můžete i mimo místo trvalého bydliště a nepotřebujete ani vlastní fotografii, jako tomu bylo v minulosti.

Od poloviny roku 2018 už bez fotografie a na jakémkoli úřadě

V roce 2018 skončila podle údajů ministerstva dopravy platnost celkem 626 tisíc řidičských průkazů. Všichni řidiči, kterých se to týkalo, si je museli povinně vyměnit. Toto tradičně neoblíbené papírování spojené s obíháním úřadů však od července 2018 ulehčila jedna novinka – žadatelé o nový řidičský průkaz totiž už nemusí chodit pouze na úřad v místě svého trvalého bydliště, ale mohou si zažádat o vystavení řidičáku na jakémkoli k tomu příslušnému úřadu po celé republice. To se již také praktikuje například u registru vozidel a velmi se to osvědčilo. A odpadla také nutnost nosit na úřad vlastní fotografii.

Umožňuje to novela zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zapsaná pod číslem 199/2017 Sb.

NAŠE RADA: Co dělat při ztrátě či odcizení řidičského průkazu?

Na mnoha úřadech zároveň existuje možnost objednat se přes internet a rezervovat si termín odbavení podle časových možností (modelový příklad najdete zde).

Co potřebujete při výměně řidičského průkazu
žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si vyzvednete na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností
doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo cestovní pas
řidičský průkaz, který chcete vyměnit

Konec fotkám

Odpadnutí povinnosti nosit vlastní průkazovou fotografii také asi každý uvítal. „S papírovou fotografií jsme byli skutečně již pozadu. Proto od poloviny roku 2018 podle již schváleného zákona nebudou muset žadatelé o vystavení řidičského průkazu fotografii na úřad nosit. Buď se pořídí přímo na úřadu, jako například u občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Využili jste někdy možnosti zrychleného vydání řidičského průkazu?

Poplatky za výměnu se zvyšují

Od 1. července zároveň došlo ke změnám ve správních poplatcích za vydání řidičského průkazu. Poplatek za vydání nového průkazu se zvýšil z původních 50 na 200 korun. Zvýšil se také poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dní z 500 Kč na 700 korun.

Výměna řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, bude i nadále zdarma. Musíte ale dodržet lhůtu a požádat o výměnu nejdříve tři měsíce, ale nejpozději 20 dní před koncem platnosti.

Doby platnosti se uvedené změny nedotýkají. Stále tedy platí, že řidiči motocyklů, osobních vozidel a další mění řidičské průkazy po deseti letech. Řidiči, kteří mají oprávnění řídit i nákladní auta a autobusy, si musí vyměnit průkazy každých pět let.

Kolik času a peněz potřebujete na výměnu
Žádost o bezplatnou výměnu řidičského průkazu je možné podat nejdříve tři měsíce před vypršením platnosti.
Nový řidičský průkaz získáte bezplatně do 20 dnů od podání žádosti na příslušném úřadu.
Pokud na výměnu spěcháte, můžete řidičský průkaz získat za poplatek 700 Kč do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
Je-li výměna řidičského průkazu povinná, bude výměna zdarma.
V případě ztráty, poškození či odcizení zaplatíte správní poplatek 200 Kč.
Po předložení dokumentů trvá odbavení na přepážce obvykle 5 až 10 minut.

Pramen: Ministerstvo dopravy ČR

Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který následně vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost je minulostí. Od července se vydávají doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

S neplatným průkazem nejezděte

Jezdit s propadlým řidičským průkazem rozhodně nezkoušejte. Neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel.

„Řidič s takovým neplatným průkazem se dopouští přestupku, za který hrozí pokuta na místě od nuly do 2 tisíc korun, to je na posouzení policisty. Může přestupek řešit například domluvou, ale i pokutou dva tisíce korun. Pokud se případ dostane do správního řízení, pokuta může být od 1500 do 2500 korun,“ upozorňuje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.