Menu Zavřít

Účast na veletrhu? Exportér dosáhne na několik forem podpory

30. 12. 2019
Autor: CzechTrade

Třeba 90 tisíc korun na veletržní stánek nebo osobní setkání s nákupčím velkého německého obchodního řetězce. I takovou podobu může mít systém podpory marketingu a účasti na veletrzích, určený českým vývozcům.

Marketingová podpora českých firem v zahraničí, tedy realizace účastí na zahraničních výstavách a veletrzích, patří dlouhodobě mezi nejžádanější aktivity státu na poli podpory exportu. Ty mají mnoho forem a podob, od oficiálních účastí na stánku České republiky, projektů NOVUMM a NOVUMM KET přes účasti na komerční bázi až po méně náročné katalogové prezentace účasti. Podpora je poskytována napříč spektrem odvětví, velikosti podniků a v těch teritoriích, která mají potenciál pro uplatnění českých technologií, výrobků i služeb.

V posledních letech se v souvislosti s rozvojem komunikačních technologií otevírá i mnoho jiných možností, žádná z nich však dosud není s to nahradit benefity osobní přítomnosti na veletrhu v zahraničí. Pro nováčky má klíčový význam především prvotní analýza trhu a jeho specifik, navázání kontaktů, představení firmy potenciálním partnerům či zmapování konkurence. Zkušenější exportéři se účastní veletrhů za účelem prohlubovaní vztahů se zahraničními partnery, prezentace produktových novinek, projednávání a uzavírání kontraktů či průniku do povědomí odborné veřejnosti.

Klíčovými benefity účasti českých firem na různých druzích zahraničních akcí jsou především úspora prostředků a času. V této souvislosti hrají významnou roli státní instituce a programy na podporu účasti firem na zahraničních veletrzích a výstavách, díky nimž se finanční zátěž firmy podstatně snižuje. Existují tři základní způsoby podpory prezentace v zahraničí.

První varianta: Oficiální účast

České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí jsou hlavním programem na podporu veletržní účasti firem, financovaným ze státního rozpočtu. Tento program, realizovaný ministerstvem průmyslu a obchodu, umožňuje všem českým výrobním či služby poskytujícím firmám účastnit se veletrhů, a to nejčastěji v rámci společné expozice pod hlavičkou České republiky.

Kdo se na podpoře podílí
Systém podpory exportu v České republice zahrnuje bohaté portfolio činností a služeb. Spolupracuje na něm také mnoho subjektů jak z řad státních institucí a jejich agentur, tak i nevládních podnikatelských uskupení.

Ústředním orgánem státní správy odpovědným za podporu exportu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Firmy mají možnost systém ovlivňovat prostřednictvím několika platforem, zahrnujících účast podnikatelských reprezentací, mezi které patří Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, další oborové a též odborové svazy, asociace, aliance a klastry.

Vedle cílené prezentace Česka a jeho průmyslu je velkou výhodou i důvěryhodnost, kterou takto firmy získají při vstupu na hůře dostupné trhy. Proces výběru podporovaných akcí probíhá v úzké spolupráci s oborovými asociacemi jako zástupci podnikatelské sféry, proto program odráží i aktuální požadavky jednotlivých odvětví. Z přehledu veletrhů pro roky 2019 až 2020 je zřejmé, že zastoupeny jsou všechny klíčové obory. Například elektrotechnický, automobilový i letecký průmysl, strojírenství, slévárenství, nové technologie a potravinářství. Co nabídnout mají i firmy z odvětví vodohospodářství, chemie nebo zdravotnických prostředků.

Oborové asociace upřednostňují pro svou členskou základnu akce většího rozsahu a věhlasu, často v evropských destinacích, jichž se účastní vysoké počty vystavovatelů a potenciálních obchodních partnerů ze všech světadílů. České firmy zde často navazují dlouhodobá partnerství, ať už se jedná o zákazníky z Evropy, nebo z asijských, amerických či afrických zemí. Na rok 2020 jsou naplánovány téměř tři desítky akcí, z nichž zhruba polovina se uskuteční v zemích EU a zbývající pak v mimoevropských teritoriích.

Druhá varianta: Dotace na marketing nebo design

Nové marketingové modely veletržních účastí (NOVUMM) a Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (NOVUMM KET) jsou interními projekty agentury CzechTrade a fungují na podobných principech jako zmíněné oficiální účasti. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu financování, kdy jsou jednotlivé projekty spolufinancovány z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podpora je poskytována formou zvýhodněné služby v podobě nákupu plochy, registračního poplatku či zápisu do katalogu přímo u veletržní správy. Podpora je až do výše 80 tisíc korun u projektu NOVUMM, respektive 90 tisíc korun u projektu NOVUMM KET při zachování míry povinné participace účastníka ve výši 50 procent v zemích EU, respektive 30 procent v zemích mimo EU.

Prostřednictvím projektu Design pro konkurenceschopnost podporuje dále agentura CzechTrade podniky, které spolupracují s průmyslovými designéry. Podpora je poskytována formou zvýhodněné služby v podobě padesátiprocentní participace na výdajích za služby designérů z oficiální databáze. Maximální výše příspěvku na individuální spolupráci s designérem činí 50 tisíc korun.

Do systému podpory patří také účast na světových akcích, jakou bylo Expo 2017 v Kazachstánu, kde návštěvníky českého pavilonu bavilo i vystavené létající kolo.

Projekt firmám dále umožňuje vystavovat na prestižních zahraničních výstavách a veletrzích formou individuálních stánků. Podobně jako u projektů NOVUMM je podpora poskytována formou zvýhodněné služby v podobě zajištění plochy a dalších služeb, souvisejících s účastí na veletrhu, a to až do výše 130 tisíc korun při zachování míry povinné padesátiprocentní participace firmy. Zmíněné projekty kofinancované z evropských prostředků a realizované v gesci agentury CzechTrade jsou určeny pouze pro malé a střední podniky, jejichž činnost je spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

Třetí varianta: Podpora i doma v Česku

Jinou formu podpory exportu představují incomingové mise MPO a sourcing days agentury CzechTrade, pořádané v tuzemsku. Oba tyto programy fungují na opačném principu, kdy cílem podpory není vyslat české firmy do zahraničí, ale přivést zahraniční partnery za českými firmami. První uvedený program je realizován ve spolupráci s oborovými sdruženími a hospodářskými komorami a zaměřen je na účast zahraničních delegací na tuzemských veletrzích, seminářích a podobných akcích.

Druhý program přivádí do Česka nákupčí zahraničních firem na jednání s domácími výrobci. Hlavní výhody těchto programů představují finanční nenáročnost pro domácí firmy, ucelená prezentace odvětví domácí ekonomiky zahraničním partnerům, případně možnost spojit návštěvu s exkurzí ve výrobních závodech.

Tomáš Karlík pracuje v Odboru řízení exportní strategie a služeb Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Petr Kraselovský pracuje v Odboru Fondů EU agentury CzechTrade

MMF24

PDF verze prosincového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 12/19

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).