Menu Zavřít

Nárok na ošetřovné nemají pouze rodiče dětí. Zákon umožňuje dávku čerpat i širšímu okruhu osob

7. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos

Onemocněl vám blízký člen rodiny? Zavřeli vašemu dítěti z důvodu karantény školu? V takovém případě můžete od státu čerpat dávky ošetřovného. Jaké musíte splnit podmínky, kdo a kdy vám vyplatí ošetřovné a existují nějaké kontroly, které budou na průběh ošetřování dohlížet?

Ošetřovné

Ošetřovné (OČR) je jednou ze šesti dávek, které jsou vypláceny ze systému nemocenského pojištění. Do této kategorie dále spadá nemocenské, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Lidově se pak ošetřovnému přezdívá „ošetřovačka“ nebo „paragraf na dítě“, protože nejčastěji OČR potřebují maminky s malými dětmi, které bývají často nemocné.

Mnozí lidé si tento systém pletou se zdravotním pojištěním, což je něco naprosto jiného. Nemocenské pojištění jsou totiž povinni platit pouze zaměstnanci, u státních pojištěnců se neplatí vůbec a u OSVČ je jeho úhrada na dobrovolnosti.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné tudíž logicky získává zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože potřebuje pečovat o nemocného člena domácnosti nebo zdravé dítě mladší 10 let, kterému byla zavřena škola (z důvodu pandemie COVID-19, neodkladných oprav ve škole nebo jiné nepředvídatelné události).

Na ošetřovné dosáhnete i v případech, že je vašemu potomkovi nařízena karanténa, případně když onemocní osoba (například druhý rodič), která se o něj měla starat. Ošetřovné ale může být vypláceno pouze zaměstnancům zaměstnaným na hlavní pracovní poměr (HPP), lidé zaměstnaní pouze na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) na ni nárok nemají.

Ošetřovné pro OSVČ

Na klasické ošetřovné OSVČ bohužel nemají šanci v současné době dosáhnout, ani když si platí nemocenské pojištění. Jako alternativní řešení se ovšem nabízí dotační program MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu), ze kterého jim může být vyplácena fixní částka 400 Kč na den.

Jaké jsou podmínky pro zisk ošetřovného?

Od roku 2022 zákon umožňuje rozšířit nárok na ošetřovné i na ty osoby, které s nemocným nežijí ve společné domácnosti. Posuzován tedy je výhradně váš vztah k nemocnému, nikoliv to, jestli spolu sdílíte domácnost. Konkrétně máte nárok na ošetřovné, pokud se budete starat o nemocné/zraněné:

  • příbuzné v přímé rodové linii (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata),
  • sourozence (vlastní i nevlastní),
  • manželku či manžela (registrovaného partnera či partnerku),
  • rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (partnerky),
  • osobu žijící s vámi ve společné domácnosti (přítel či přítelkyně).

U osob bez příbuzenského vztahu platí podmínka, že musí mít shodné trvalé bydliště. U příbuzných toto pravidlo neplatí. V případě tzv. krátkodobého ošetřovného máte nárok pobírat příspěvek po dobu 9 dnů. U samoživitelů se jedná až o 16 dnů.

Ošetřovné na dítě

V případě, že rodiče dítěte mladšího 10 let nežijí ve stejné domácnosti, může nárok na ošetřovné uplatit matka i otec (bez ohledu na to, s kým dítě žije). Toto pravidlo platilo již v minulých letech ještě před schválením novely zákona o nemocenském pojištění.

Pokud potřebujete s dítětem zůstat doma z důvodu uzavření školy, je potřeba vyplnit speciální formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který škola vystaví ve dvou kopiích. Rodič pak musí ještě doplnit údaje do části B a formulář odevzdat svému zaměstnavateli.

Výpočet ošetřovného

Novela zákona z roku 2022 přinesla zvýšení příspěvku, ale pouze ve specifických situacích. Z původních 60 % vyměřovacího základu tak stouplo na 80 %. Šlo o změnu tzv. krizového ošetřovného souvisejícího především s karanténami z důvodu pandemie COVID-19. OČR tak bylo žadatelům vyplaceno i zpětně (od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022). Pro klasické „necovidové ošetřovné“ ale stále platí původních 60 %.

Výpočet ošetřovného se vždy provádí z průměrného denního příjmu za rozhodné období (standardně jde o 12 měsíců před daným měsícem, kdy vznikla potřeba péče o blízkou osobu). Na výpočet ošetřovného existují šikovné kalkulačky, do kterých stačí zadat redukovaný denní vyměřovací základ a počet dní, během kterých budete o blízkého pečovat.

Redukční hranice

Přemýšlíte, jaká bude skutečná výše ošetřovného? Na výpočet OČR se vztahují tzv. redukční hranice, s jejichž pomocí se pak vypočítává redukovaný denní vyměřovací základ:

  • redukční hranice – do 1466 Kč, počítá se 90 %,
  • redukční hranice – od 1466 do 2199 Kč, počítá se 60 %,
  • redukční hranice – od 2199 do 4397 Kč, počítá se 30 %.

Kdo vyplácí OČR a kdy?

O tom, zda máte nárok na ošetřovné, rozhoduje příslušná OSSZ (podle toho, kde sídlí váš zaměstnavatel). Místní OSSZ spadá pod ČSSZ, ale konkrétně ČSSZ ošetřovné a váš nárok na něj neposuzuje. Pokud splníte veškeré podmínky pro zisk příspěvku, OSSZ vám již nebude posílat žádné rozhodnutí a rovnou vyplatí přiznanou částku.

Ošetřovné se vždy vyplácí nejpozději do jednoho měsíce po dni, kdy OSSZ obdržela formulář na ošetřovné. Formu výplaty si určujete sami – buď může přijít na účet, nebo ji doručí pošta v hotovosti. S penězi obdržíte zároveň i informaci o druhu dávky, denní výši příspěvku a další informace, na jejichž podkladě byla vypočítána a přiznána.

Provází ošetřování člena rodiny kontroly?

Na rozdíl od pracovní neschopnosti nejste během OČR limitováni žádnými vycházkami, tudíž se na vás nevztahují ani žádné kontroly. Sami totiž nemocní nejste, a naopak je žádoucí, abyste nemocnému došli na nákup, zařídili různé pochůzky nebo ho dovezli k lékaři. OSSZ by tedy na kontrolu chodit neměla.

WT100

Dlouhodobé ošetřovné

V případě dlouhodobé nemoci blízké osoby existuje od roku 2018 možnost dlouhodobého ošetřovného. Na něj získáte nárok, pokud bude váš příbuzný hospitalizován minimálně 4 dny v nemocnici (novinka, dříve bylo potřeba 7 dní), a poté bude potřebovat vaši každodenní pomoc po dobu minimálně 30 dní. U nevyléčitelně nemocných pacientů podmínka hospitalizace odpadá úplně.

Tento typ ošetřovného ale vyžaduje navíc souhlas ošetřovaného s tím, kdo se o něj bude starat. Výše dávky se pak vypočítává stejným způsobem jako v případě krátkodobého OČR. Tuto dávku můžete čerpat nejdéle po dobu 90 dní.

Co je ošetřovné?
Ošetřovné je jednou z dávek vyplácených z nemocenského pojištění. Slouží jako peněžitá pomoc v případě, že vám onemocní dítě, příbuzný či partner, nebo byla ve školském zařízení vašeho potomka (mladšího 10 let) vyhlášena karanténa. Výše dávky se vypočítává z denního vyměřovacího základu a je vyplácena příslušnou OSSZ.
Kdo má nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné mají všichni zaměstnanci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, z jejichž mzdy je automaticky hrazeno nemocenské pojištění. Nárok na ošetřovné nemají státní pojištěnci ani OSVČ, přestože si mohou nemocenské pojištění dobrovolně platit. Nově také nemusí žadatel sdílet s nemocným společnou domácnost.
Jak provést výpočet ošetřovného?
K tomu potřebujete znát počet dnů ošetřování a redukovaný denní (měsíční) vyměřovací základ. K provedení výpočtu pak stačí tyto informace zadat do šikovné kalkulačky, která za vás výši částky rychle spočítá.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).