Menu Zavřít

Dlouhodobé ošetřovné startuje. Kdo na něj má nárok?

4. 6. 2018
Autor: Profimedia.cz

Od 1. června 2018 byla zavedena nová dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny. Lékař musí potvrdit, že domácí celodenní péče musí trvat nejméně 30 dní.

„Zákonné podmínky na dlouhodobé ošetřovné se vztahují na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, ale i na pečující osoby,“ říká zastupující ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Pavel Krejčí.

„Vzhledem k tomu, že lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydat zpětně, doporučuji požádat o ně při propuštění z hospitalizace, která trvala nejméně sedm dní,“ upřesňuje.

Kdy vzniká nárok na dlouhodobou péči

Žádat o ošetřovné nemůže každý, kdo má v rodině nemocného. Podmínkou je závažné zhoršení zdravotního stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po němž následovala hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala alespoň sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Současně ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči musí usoudit, že zdravotní stav propouštěné osoby do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování celodenní péče alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů.


Spočítejte si, na jaké ošetřovné máte nárok na kalkulačce ošetřovného

ilustrační foto


Smyslem dlouhodobého ošetřovného je usnadnit péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých nastalo závažné akutní zhoršení zdravotního stavu.

Není určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu nebo byla například zahájena rekonvalescence po plánovaných zdravotnických výkonech (plastické operace, endoprotézy, transplantace apod.).

Podmínkou pro nárok je sociální pojištění

Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění. To znamená nejčastěji trvání zaměstnání, které založilo účast na sociálním pojištění v době nástupu na tuto dávku.

Podmínkou je, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních čtyřech měsících.


Kolik dostanete v případě nemoci? Spočítejte na naší nemocenské kalkulačce


U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na tiskopise žádosti o dávku.

Výjimka je u nezletilých osob, které nenabyly plné svéprávnosti, u nich se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.


Čtěte: O otcovskou dovolenou je velký zájem

ilustrační foto


Ošetřovné může brát hodně osob

Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (například manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči.

Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby nebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Co je potřeba a jak se o ošetřovné žádá

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se uplatňuje prostřednictvím tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat.

OSVČ doklady předávají přímo OSSZ, u které jsou registrovány, zaměstnanec je OSSZ předá prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Jak je to v práci po dobu péče

Podle zákoníku práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci souhlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé péče. Zpravidla tak učiní na základě předloženého tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatel není povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní problémy.


Čtěte: Invalidní důchod se v roce 2018 bude počítat ze zvýšené základní výměry 2700 Kč

Propagace CSR projektů bude úkol pro sociální média


Neudělení souhlasu zaměstnavatel oznámí a zdůvodní zaměstnanci písemně. Pokud zaměstnanec bude mít za to, že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení souhlasu neměly bránit, má možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce.

Jak dlouho se ošetřovné vyplácí a je možné se střídat

Dávka se poskytuje maximálně 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, to je nejdříve od sedmého dne hospitalizace.

V případě, že je ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vyplaceno.

Příklady výše dlouhodobého ošetřovného

 Ošetřovné příklady Zdroj: MPSV

Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat například s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče poskytována.

V případě pravidelného střídání ošetřující osoba k žádosti o dávku přiloží rozpis, ve kterých dnech bude poskytovat péči; i na rozpisu musí být uveden souhlas ošetřované osoby.

Ošetřující osobě může další nárok na dlouhodobé ošetřovné (u téhož či jiného člena rodiny) vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy vyplaceno dlouhodobé ošetřovné.

ebf 24 - tip duben

Ministerstvo práce a sociálních předpokládá, že ošetřovné využije ročně až 30 tisíc Čechů, a státní pokladnu to bude stát až 2 miliardy korun.

Čtěte také:

Příspěvek na péči činí až 15 200 Kč: kde a jak o něj žádat?

Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?

Jak si změnit trvalé bydliště

Plat, nebo mzda? Víte, co berete?

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).