Menu Zavřít

Máte nárok na dovolenou? Kalkulačka výpočtu dovolené 2024

16. 5. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Pixabay

Chcete zjistit, kolik dní dovolené máte k dispozici? Pak by se vám mohla hodit naše kalkulačka pro výpočet nároku na dovolenou pro rok 2024, která vám na základě několika základních údajů prozradí, kolik dní v daném roce ještě smíte čerpat.

Jak kalkulačku pro výpočet dovolené používat?

Používání kalkulačky pro výpočet nároku na dovolenou 2024 je velmi jednoduché. Stačí vyplnit počet týdnů dovolené, na které máte od zaměstnance nárok, váš týdenní úvazek v hodinách, počet odpracovaných týdnů u jednoho zaměstnavatele a nakonec ještě množství již čerpané dovolené v tomto roce. Poslední informaci je třeba uvést v pracovních hodinách, nikoli dnech. Pak už stačí jen kliknout na tlačítko „Spočítat“ a výsledek vám ukáže celkový počet dnů dovolené i zbývající dny pracovního volna.

Kalkulačka nároku na dovolenou 2024

Kdo má nárok na dovolenou?

Nárok na dovolenou nevzniká každému zaměstnanci, nýbrž pouze těm, kteří mají odpracováno minimálně 60 dní v kalendářním roce. Navíc ovšem pouze za předpokladu, že se jednalo o nepřetržitý pracovní poměr u zaměstnavatele, u něhož chtějí tuto dovolenou čerpat.

Výměra dovolené

Ze zákona činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v celém kalendářním roce, od roku 2021 se tato doba udává v hodinách. Zaměstnanci pracující na plný úvazek tak mají nárok na minimálně 160 hodin dovolené za kalendářní rok. Vezme-li si pracovník den volna, odečte se mu nově osm hodin, přičemž nejkratší povolená dovolená představuje polovinu směny. Za dobu čerpání dovolené má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

euro-bc-dpfoPotřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.

Základem pro výpočet nové dovolené je týdenní pracovní doba zaměstnance, což je zpravidla 40 hodin. Tento základ následně vynásobíme roční výměrou dovolené, jejíž minimální hranice je ze zákona stanovena na 4 týdny. Zaměstnanec, který pracuje 8 hodin 5 dní v týdnu, tedy může čerpat 160 hodin dovolené. V případě zkráceného úvazku na 30 hodin týdně činí dovolená 120 hodin.

Kolik dnů placené dovolené můžete u svého zaměstnavatele čerpat?

Poměrná část dovolené

Pokud zaměstnanec splňuje zmíněné podmínky týkající se počtu odpracovaných dnů, může během kalendářního roku vyčerpat celou dovolenou. V případně, že pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele netrval po celý rok, má nárok pouze na její část. Jinými slovy, za každý odpracovaný týden má zaměstnanec nárok na 1/52 z celkové dovolené. Pokud zaměstnanec odpracuje u zaměstnance, který mu za rok poskytuje čtyřtýdenní dovolenou, 20 týdnů, bude mu náležet dovolená ve výši 62 hodin:

  • týdenní úvazek vynásobíme počtem týdnů dovolené:  40 × 4 = 160,
  • výsledek, který představuje celkový nárok na roční dovolenou, pak vydělíme číslem 52, čímž zjistíme, na kolik hodin dovolené týdně má zaměstnanec nárok, pokud odpracuje celý rok: 160 / 52 = 3,07,
  • nakonec výsledek vynásobíme skutečným počtem odpracovaných týdnů: 3,07 × 20 = 61,4.

Vzhledem k tomu, že neúplné hodiny zaokrouhlujeme nahoru, má zaměstnanec nárok na 62 hodin dovolené

Neomluvené hodiny

Do konce roku 2020 bylo možné zaměstnanci s neomluvenou absencí zkrátit dovolenou o jeden až tři dny. Od ledna roku 2021 však platí, že zkrátit dovolenou lze takovému člověku jen o počet neomluvených hodin. Neomluvená zmeškání lze ale pro účely krácení dovolené i nadále sčítat. Zůstat musejí takovému pracovníkovi pouze dva týdny dovolené, tedy za předpokladu, že pracoval po celý rok. 

Krácení dovolené při nemoci či karanténě

V případě karantény či pracovní neschopnosti se dovolená krátit nebude. Od roku 2021 se obě situace započítávají jako výkon práce. To samé platí i pro rodičovskou dovolenou. Je však důležité podotknout, že tuto možnost mají pouze ti zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, což se rovná 480 hodinám. 

Převod dovolené

Nevyčerpanou dovolenou je možné převést do následujícího roku. Týká se to ale jen těch dní, které přesahují zákonem stanovenou minimální délku. To jinými slovy znamená, že si zaměstnanec s 5 týdny dovolené smí převést jen 5 dní, tedy 40 hodin, které je povinen vybrat do konce následujícího roku. 

Nevyčerpanou dovolenou lze převádět také od bývalého zaměstnavatele. Výše náhrady mzdy nebo platu závisí pouze na domluvě mezi novým a starým zaměstnavatelem. Do konce roku 2020 šlo takto učinit pouze za předpokladu, že se jednalo o pracovní poměr, který na ten předchozí bezprostředně navazoval. To už dnes ale neplatí.

Výjimky v nároku na dovolenou

Při vyplňování údajů do kalkulačky nezapomeňte na důležitou výjimku, výpočet dovolené totiž není pro všechny stejný. Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3, tedy všech těch, kteří namísto mzdy pobírají plat, činí 5 týdnů v kalendářním roce. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol je pak stanovena na 8 týdnů v kalendářním roce. 

EBF24

Když dovolená nestačí

Pokud byste se ocitli v situaci, kdy jste veškerou svoji dovolenou již vyčerpali, ale přesto potřebujete, aby vás zaměstnavatel na určitou dobu uvolnil, nezoufejte. I na takové případy totiž český zákon pamatuje. 

Vaší žádosti musejí ve firmě vyhovět, pakliže se například budete ženit/vdávat, narodí se vám potomek, potřebujete navštívit svého lékaře nebo se budete stěhovat. Toto volno může být za určitých okolností placené i neplacené, záleží vždy na konkrétním případu.

Kdo má nárok na dovolenou?
Nárok na dovolenou má zaměstnanec, který u jednoho zaměstnavatele odpracoval alespoň 60 dní v kalendářním roce. Muselo se navíc jednat o nepřetržitý pracovní výkon u jednoho zaměstnavatele, u něhož chtěl dovolenou čerpat.
Jaký je minimální počet týdnů dovolené, který mohu čerpat?
Ze zákona je minimální dovolená stanovena na 4 týdny, tedy 160 hodin. To ale platí pouze za předpokladu, že odpracujete celý kalendářní rok. V opačném případě připadá na každý týden 1/52 dovolené. To znamená, že pokud například odpracujete v jednom kalendářním roce pouze 20 týdnů, budete mít nárok na 62 dní dovolené.
Mohu si nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího roku?
Ano. Nevyčerpanou dovolenou je možné převést do následujícího roku. Lze tak ale učinit pouze s dovolenou, která je nad rámec zákonem daných 4 týdnů. Pokud máte od zaměstnavatele dovolenou 5 týdnů, tedy 25 dní, smíte si do následujícího roku převést pouze 5 dní. Ty pak musíte během roku vyčerpat.
Jak je to s krácením dovolené během nemoci či karantény?
V případě karantény či pracovní neschopnosti se dovolená nekrátí. Od roku 2021 se obě situace započítávají jako výkon práce. To samé platí i pro rodičovskou dovolenou. Je však důležité podotknout, že tuto možnost mají pouze ti zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, což se rovná 480 hodinám.

Další kalkulačky

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).