OSVČ, nezapomeňte na přehled o příjmech a výdajích 2018, pokuta je až 50 000 Kč - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Daňovým přiznáním povinnosti OSVČ nekončí. Zapomenout na přehled příjmů a výdajů se nevyplácí

, Václav Herz,
Daňovým přiznáním povinnosti OSVČ nekončí. Zapomenout na přehled příjmů a výdajů se nevyplácí
Zdroj: Profimedia.cz

Pokud jste v roce 2018 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musíte kromě daňového přiznání podat také takzvaný Přehled o příjmech a výdajích. Ten je potřeba odevzdat vaší zdravotní pojišťovně a také správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na jejich základě vám pak budou vypočítány zálohy plateb na sociální a zdravotní pojištění. Pozor, pokud přehledy správně a včas neodevzdáte, hrozí vám vysoká pokuta.

Oba přehledy o příjmech a výdajích se podávají až po daňovém přiznání, ovšem obvykle nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy se mělo podat daňové přiznání. Pro letošek je termín přehledu pro ČSSZ nejpozději do 2. května 2019.

Důležité je přitom pamatovat na skutečnost, že pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce a vy to oznámíte nejpozději do 1. dubna 2019, posunuje se termín podání tohoto přehledu na 31. července 2019. Více informací naleznete na stránkách ČSSZ)

Za den podání se považuje den, kdy ČSSZ přehled obdrží. U osobního nebo elektronického podání se za den podání bere tento den. Pokud OSVČ zasílá přehled poštou, za den podání se považuje den, kdy pošta tiskopis přijala.


Víte, že daňové přiznání musíte někdy podávat, i když jste zaměstnanec? Čtěte:

I zaměstnanci musí někdy podávat daňové přiznání. Čtěte, co o tom rozhoduje

Česká republika patří podle studie poradenské společnosti KPMG mezi země s nižším zdaněním příjmů fyzických osob. V ČR činí sazba dně z příjmu fyzických 15 procent. Ostatní země bývalého východního bloku se pohybují v pásmu od deseti do 20 procent, Polsko a Chorvatsko pak mají vyšší než 30procentní sazbu.


Kdo musí přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 podat?

Přehledy musí odevzdat i ten, kdo samostatně výdělečnou činnost vykonával třeba i jen část roku. Povinnost pak platí i pro ty OSVČ, které za loňský rok neměly žádné příjmy nebo jen do výše 15 000 Kč, a nemusí tedy podávat daňové přiznání.

Kdy také musíte podat přehled o příjmech a výdajích:
Když jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali třeba i jen jeden měsíc
Když jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali část roku, a pak se stali zaměstnancem
Když jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali část roku, a pak odešli do důchodu
Když jste zaměstnanec, ale (vedlejší) samostatnou výdělečnou činností jste si jen přivydělávali (třeba i jen nízké částky – Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. Při výpočtu zdravotního pojištění není žádný limit pro osvobození, a to ani pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.)
Když studujete a jste stání pojištěnec (platí viz výše)

Kde najdete formuláře pro přehled o příjmech a výdajích

• Formulář přehledu pro správu sociálního zabezpečení za rok 2018 naleznete ke stažení ZDE

• Přehled pro ČSSZ můžete podat online, a to přímo na jejích oficiálních stránkách

• Formulář přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2018 naleznete ke stažení ZDE

Jak přehled o příjmech a výdajích správně vyplnit? A jaké jsou nejčastější chyby? Podívejte se na příklady ZDE.

Přehled příjmů a výdajů OSVČ pro dvě zdravotní pojišťovny

Komplikovanější situaci bodou mít podnikatelé, kteří v průběhu roku 2018 změnili svou zdravotní pojišťovnu.

V tomto případě podávají přehled o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám dvakrát, tedy pro starou a novou pojišťovnu.

Čísla příjmů a výdajů v obou formulářích zůstanou stejná, lišit se bude počet měsíců pojištění u jednotlivých pojišťoven a také zaplacené úhrny záloh.

Nedoplatky a přeplatky u ČSSZ a zdravotní pojišťovny

Pokud z přehledů vyplynou nedoplatky, musí je podnikatel uhradit do osmého dne po odevzdání přehledů, nezávisle na tom, kdy přehled odevzdal.

Zapamatujte si: Odevzdání přehledů je důležité hlídat kvůli zvyšujícímu se penále. Zdravotní pojišťovny i ČSSZ si za každý den prodlení berou 0,05 procenta dlužné částky. Penále naskakuje i v případě, když nezaplatíte celou dlužnou částku.

Pokud naopak podnikateli vznikne nárok na vrácení peněz za přeplatek, jsou peníze automaticky poslány nazpět v případě, že nemá plátce vůči instituci jiný dluh.

V opačném případě se peníze z přeplatku použijí na pokrytí dluhu.

Vznik nedoplatku u ČSSZ a zdravotní pojišťovny

Případný nedoplatek záloh nemusí vzniknout pouze tím, že podnikatel opomenul zaplatit některou z měsíčních záloh.

Nedoplatek naskočí například i tehdy, pokud dosažené příjmy odpovídají vyšší částce sociálního pojištění, než je nastaveno na zálohách. V takovém případě se navíc na další období navýší zálohy sociálního i zdravotního pojištění.

Nesrovnalosti mohou nastat také v případě, že si podnikatel nepohlídal splatnost sociálního pojištění, která se na přelomu roků 2018/2019 měnila.

Zatímco do konce roku 2018 se zálohy platily každý měsíc zpětně, od roku 2019 se platí za aktuální měsíc.

V prosinci 2018 tedy OSVČ musela zaplatit sociální pojištění ještě za listopad, ale současně i za prosinec.

Termíny pro platbu zdravotního pojištění zůstaly beze změn.

Pozor na termín, pokuta je vysoká

Pokud přehled nedodáte v termínu, může vám být uložena zákonná pokuta až ve výši 50 000 Kč. A když už ji dostanete, nepomůže vám, ani pokud přehled dodáte posléze. Zároveň vám samozřejmě obdržením pokuty nezaniká povinnost přehled odevzdat.

V případě, že přehled neodevzdáte vůbec, způsobíte si další komplikaci – pojišťovna vám totiž pojištění sama vypočítá a předepíše v pravděpodobné výši, což pro vás nemusí být zcela výhodné.


Čtěte návod: Jak podat daňové přiznání? 5 kroků, které musíte udělat

Čtěte také:

Kdy máte nárok na daňovou slevu na manželku či manžela?

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?

Dohoda o provedení práce: od listopadu ji už nemůže mít každý

 Úřad práce (ilustrační foto)

Zdanění příjmů ze zahraničí: zaplatit můžete i dvakrát

Armáda expertů: složité daně i letos uživí tisíce daňových poradců

Daňová revoluce: na paušály dosáhne méně podnikatelů

Švarcsystém: tři desetiletí na hraně zákona

 Podání ruky, ilustrační foto


Ohodnoťte tento článek
Diskuze