Jak správně vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak správně vyplnit přehled o příjmech a výdajích? Vyhněte se těmto chybám

, vhz,
Jak správně vyplnit přehled o příjmech a výdajích? Vyhněte se těmto chybám
Zdroj: Profimedia.cz

Podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kteří nemají daňového poradce, musejí nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání za rok 2017 předložit zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Převážná část podnikatelů musí přehled podat nejpozději do středy 2. května 2018. Přečtěte si, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, které lidé v přehledech dělají.

Podle zkušeností zdravotních pojišťoven (ZP) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) se stává, že některé odevzdané přehledy jsou vyplněny chybně a úřady je pak musejí se vracet předkladatelům k opravě.

Proto, aby se těmto situacím v co největší míře předešlo, upozorňují zdravotní pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení předem na nejčastější nedostatky.

Nejčastější chyby a jejich důsledky v přehledech pro ZP a OSSZ
Chybně vyplněný nebo neuvedený počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ.
Špatně uvedené číslo pojištěnce, především u cizinců – uvádějí IČ nebo datum narození namísto přiděleného čísla pojištěnce.
Není vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy důvod a období, po které pro tyto osoby neplatila povinnost platit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Klienti navíc nedokládají skutečnosti uvedené v tomto prohlášení.
Chybně uvedená nová výše zálohy, především u osob, za které je současně plátcem stát.
Nepřesně uvedené bankovní spojení plátce – struktura účtu, kód banky.
OSVČ nepodá přehled vůbec – pak příslušná OSSZ vystaví platební výměr o pravděpodobné výši pojistného, a to podle údajů o daňovém základu, který OSVČ uvedla pro finanční úřad. Pozor: rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného však nezbavuje OSVČ povinnosti podat přehled. Není-li podán přehled ani zaplacené pojistné na základě stanovení pravděpodobné výše pojistného, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro důchodové nároky.
Neuhrazený doplatek – vznikne-li na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, je třeba ho uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl podán přehled. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušného úřadu nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ.
Nové zálohy na pojistné – na základě přehledu OSSZ stanoví výši záloh na pojistné na další kalendářní rok. Od měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, musí OSVČ platit zálohy na pojistné v nové výši. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Jakými způsoby můžete přehled podat

Přehledy mohou OSVČ podávat různými způsoby a vybrat si variantu, která jim nejlépe vyhovuje. Pro správu sociálního zabezpečení je to možné snadno a rychle podat elektronicky, prostřednictvím služby e – Podání nebo datové schránky.


Pozor, pokuta za nedodání přehledu o příjmech a výdajích v termínu je až 50 000 Kč. Čtěte více

ilustrační foto


ČSSZ umožňuje vyplnění, odeslání a vytištění vybraných tiskopisů pomocí interaktivních formulářů na svém ePortálu.

Je zachována i možnost podat přehled jako papírový tiskopis – ten lze předat osobně na podatelně příslušné OSSZ nebo poslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Obdobné je to s přehledy u zdravotních pojišťoven. Příslušný interaktivní formulář je k dispozici spolu s poučením k vyplnění na webových stránkách ZP. Přehled je možné podat na kterékoliv pobočce příslušné zdravotní pojišťovny nebo on-line prostřednictvím aplikací. Může se zaslat také poštou či datovou zprávou.

Čtěte také:

Máte datovou schránku? Používejte ji, jinak hrozí pokuty

Datová schránka

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání

Dvanáct klíčových změn v novele zákona o DPH v roce 2019

Kolik stojí daňový poradce

Zdanění příjmů ze zahraničí: zaplatit můžete i dvakrát


Ohodnoťte tento článek
Diskuze