Pojišťovací ombudsman vyřeší spor bez soudu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Spory s pojišťovnami lze nově řešit i mimosoudně. Pomůže „pojišťovací ombudsman“

,
Spory s pojišťovnami lze nově řešit i mimosoudně. Pomůže „pojišťovací ombudsman“
Zdroj: Profimedia.cz

Lidé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost záležitost vyřídit mimosoudní cestou, takže se mohou vyhnout placení poplatků a často zdlouhavým soudním řízením. Od 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, která by měla spory bezplatně řešit do 90 dnů.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven je subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění.

Mimosoudní řešení sporů vychází z myšlenky, že na základě aktivního přístupu a vůle stran lze spor urovnat časově i finančně méně náročnou cestou, dojít tak k oboustranně vyhovujícímu výsledku a předejít soudnímu řízení.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) nabízí spotřebitelům prostřednictvím svého ombudsmana právě tuto smírnou cestu v jejich sporu s pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění.

Prvním ombudsmanem Kanceláře ombudsmana ČAP se stala respektovaná expertka Alena Macková. Tým ombudsmanky ČAP doplňují Petra Vavrošová a Viktor Peterka, odborníci s dlouholetou praxí z oblasti mimosoudního řešení sporů.


NAŠE RADA: Jak dostat zpět peníze při krachu cestovní kanceláře

 ilustrační foto


„Podobné instituce fungující podle směrnice na ochranu spotřebitele jsou úspěšné v řadě jiných členských států EU. Věřím, že vyřešit spornou záležitost smírnou cestou, zdarma a do tří měsíců bude pro spotřebitele atraktivní možnost,” říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

„Soudní řízení je vyhrocený souboj a vzájemné vztahy poznamená na dlouhou dobu. Alternativní řešení sporů má pro své přednosti velkou budoucnost, a to dokazují zkušenosti ze zemí s dlouhou demokratickou tradicí, jako je třeba Velká Británie nebo Rakousko. Soudní řízení musí být krajní, nikoliv první možností řešení sporů,“ míní ombudsmanka Macková.

Mimosoudní neboli alternativní způsoby řešení sporů mají ve srovnání se soudním řízením sedm hlavních předností.

Mimosoudní řešení sporů a jeho výhody
dobrovolnost – spotřebitel může kdykoli svou účast ukončit
neformálnost a větší flexibilita – řešení je významně kratší než soudní řízení
větší vliv zúčastněných stran na průběh řešení sporu
bezplatnost – spotřebitel neplatí žádný poplatek a nehrozí mu povinnost hradit náklady řízení protistraně, pokud není úspěšný
neveřejnost – je chráněno soukromí spotřebitele
individuální řešení
odbornost – jednotlivým záležitostem se věnují experti, kteří mají potřebné zkušenosti

Zdroj: ČAP

Jak funguje Kancelář ombudsmana ČAP

Na ombudsmana ČAP se může obrátit spotřebitel, který se svým nárokem neuspěl u pojišťovny.

Za návrh k ombudsmanovi se neplatí žádný poplatek a toto mimosoudní řešení trvá maximálně 90 dnů. Déle pouze výjimečně, je-li případ sporu objektivně složitý.

Probíhá-li mimosoudní řešení a spotřebitel v něm řádně pokračuje, neběží promlčecí lhůta. Spotřebitel tak má možnost kdykoli toto řešení ukončit a obrátit se na soud.

Ombudsman se snaží docílit smírného vyřešení, to znamená oboustranně přijatelné dohody a soudnímu řízení tak předejít.


TIP: Pojistné desatero před cestou do zahraničí


Kdo může podat návrh na řešení sporu k ombudsmanovi ČAP

Spotřebitel, který se obrátí na ombudsmana ČAP, musí být fyzickou osobou. Může to být pojistník nebo i zájemce o pojištění.

Uvedené osoby mohou v návrhu uplatnit sporné právo z pojistné smlouvy nebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s neživotním pojištěním.

Spotřebitel musí doložit, že sporné právo u pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění uplatnil včas, ale se svým nárokem neuspěl. Za návrh neplatí spotřebitel žádný poplatek.

Pozor: Kancelář ombudsmana ČAP neřeší spory z povinného pojištění motorových vozidel. Návrhy spotřebitelů související se životním pojištěním řeší rovněž jiná instituce – finanční arbitr.

Jak ombudsman ČAP postupuje při řešení sporu

Ombudsman Kanceláře ČAP si po obdržení návrhu na řešení sporu vyžádá stanovisko druhé strany, pak případ posoudí a navrhne stranám podobu dohody, případně zpracování odborného posudku. To vše potrvá nejdéle 90 dnů, výjimečně u složitých případů až 180 dnů.

Spotřebitel může svou účast na mimosoudním řešení sporu kdykoli jednostranně ukončit a případně se obrátit se žalobou na soud.

Jak již bylo uvedeno, cílem mimosoudního řešení sporu u ombudsmana je nalézt oboustranně přijatelné východisko a soudnímu řízení předejít.


Reklamace zboží a služeb: schovávejte si účtenky, vyplatí se to

 ilustrační foto


Nezávislost ombudsmana ČAP

Kancelář ombudsmana ČAP byla vytvořena jako specializovaná instituce určená pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z neživotního pojištění, která je nezávislá na soukromoprávních a veřejnoprávních subjektech pojistného trhu.

Nezávislost ombudsmana ČAP stvrzuje také jeho Etický kodex. „Ombudsman vykonává svou funkci nestranně a nezávisle. Na rozhodovací činnost ombudsmana nesmí nikdo vykonávat žádný vliv. Ombudsman musí vystupovat nezaujatě a ke stranám sporu přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků. Ombudsman postupuje na základě objektivního a nestranného hodnocení zjištěných skutečností a předložených důkazů, obecně závazných právních předpisů a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím,“ uvádí kodex.

Kdo je ombudsman
Veřejný ochránce práv (ombudsman) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního řádu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné podle § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Ombudsman může působit též v soukromém sektoru, aniž je to uloženo zákonem.

Čtěte také:

Požadujete odškodné za zpožděný let? Klíčem je doba meškání a letová vzdálenost

Airbus A319 ČSA na letišti v Praze

Jak reklamovat zimní dovolenou

Zabezpečení a pojištění nemovitosti proti vloupání je nutné věnovat náležitou pozornost

Rádi platíte komfortně? Jak platit přes Twisto