Kdy máte nárok na osobní ohodnocení? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Na osobní ohodnocení nemáte automatický nárok. Záleží na zaměstnavateli

,
Na osobní ohodnocení nemáte automatický nárok. Záleží na zaměstnavateli
Zdroj: Profimedia.cz

Osobní příplatek, v běžné řeči a častěji se užívá výraz osobní ohodnocení, představuje nenárokovou složku platu. Uděluje se za velmi dobré pracovní výsledky až do výše 100 procent platového tarifu. O přiznání osobního ohodnocení a jeho výši rozhoduje zaměstnavatel.

Osobní ohodnocení v Zákoníku práce

Předpoklady a podmínky pro získání osobního ohodnocení řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb. v paragrafu 131.

Jak určuje osobní ohodnocení zákoník práce
Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 procent platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 procent platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Osobní ohodnocení zaměstnance

Plat či mzda se skládají z nárokové a nenárokové složky. Nároková složka platu představuje platový nárok, který je zaměstnavatel povinen v určené výši uspokojit, jestliže zaměstnanec splní stanovené podmínky.

Zapamatujte si: Na nenárokovou složku platu, tedy i osobní ohodnocení, zaměstnanci nárok automaticky nevzniká, ani když zaměstnanec splní stanovené podmínky. O přiznání osobního ohodnocení a jeho výši rozhoduje vždy zaměstnavatel.

Naše rada: Jak správně uzavřít pracovní smlouvu


Osobní ohodnocení státních zaměstnanců

Možnosti osobní ohodnocení zaměstnanců ve státním a soukromém sektoru se liší. Upravuje je zákoník práce a jeho prováděcí předpisy.

Vysvětlení a podrobnosti k osobnímu ohodnocení státních zaměstnanců najdete dále v Nařízení vlády č. 36/2019 Sb.

Plat státního zaměstnance se opět skládá ze dvou složek. Jako nároková složka každému státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle jeho zařazení do platové třídy a platového stupně.

Dalšími složkami platu státního zaměstnance jsou tzv. nenárokové složky platu. Jsou jimi jednotlivé příplatky a případné odměny.


TIP: Výpočet čisté mzdy – mzdová kalkulačka 2019


Příplatky navíc

Mezi příplatky navíc oproti soukromé sféře patří příplatek za vedení, příplatek za rozdělenou směnu, zvláštní příplatek nebo osobní příplatek.

Osobní příplatek se v souladu se zákoníkem práce uděluje za velmi dobré respektive vynikající pracovní výsledky a je ve výši 50 procent respektive 100 procent platového tarifu. O tomto osobním příplatku rozhoduje oprávněný vedoucí či nadřízený zaměstnanec. Závisí tedy na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance.

Společnými příplatky ve státním a soukromém sektoru pak jsou příplatky za práci přesčas, práci ve svátek, práci v sobotu a v neděli, práci v noci, za ztížené pracovní prostředí a za pracovní pohotovost.

Čtěte také:

Plat nebo mzda? Víte, co berete?

Hledáte práci? Naučte se správně napsat životopis

Kdy a jak podat výpověď

Výpověď dohodou je trik zaměstnavatelů. Pokud ji podepíšete, přijdete o své nároky

Jak si říct o vyšší plat: důležité je načasování a dobré argumenty