Mzdový výměr: výhody a nevýhody - Euro.cz

Přihlášení

Kolik budete brát? Pozor na mzdový výměr, hraje do karet zaměstnavateli

,
Kolik budete brát? Pozor na mzdový výměr, hraje do karet zaměstnavateli
Zdroj: Profimedia.cz

Mzdu se zaměstnavatelem si můžete sjednat několika způsoby. Jednou z možností je jednostranné stanovení mzdového výměru zaměstnavatelem. Tato varianta dává výhodu zaměstnavateli v budoucnu mzdu zvyšovat či snižovat bez souhlasu zaměstnance. Tuto skutečnost tedy před podpisem dobře zvažte. Dalšími variantami ustanovení mzdy jsou pracovní či kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele, u nichž s úpravou mzdy musí souhlasit buď zaměstnanec sám, anebo odbory.

Mzdový výměr

Zapamatujte si: Mzda musí být vždy sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato odměna příslušet. Mzda může být stanovena mzdovým výměrem, pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou či jiným vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Mzdový výměr je pak jednostranným právním krokem zaměstnavatele, kterým stanoví zaměstnanci mzdu.


NÁŠ TIP: Spočítejte si svou mzdu na kalkulačce čisté mzdy


Problematiku odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb., obecně v paragrafech 109 až 112, detaily přímo ke mzdě jsou obsaženy v paragrafech 113 až 121.

Náležitosti mzdového výměru upravuje § 113 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce vydat v písemné formě mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

Změna mzdového výměru

Jednostranné určení mzdy mzdovým výměrem je výhodou pro zaměstnavatele, protože mu umožňuje mzdu jednostranně měnit, a to oběma směry, tedy snížit i zvýšit.

Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Právně pak podpis zaměstnance na tomto sdělení či novém mzdovém výměru pouze stvrzuje skutečnost, že byl s informací seznámen.


Přečtěte si: Plat, nebo mzda? Víte, co berete?


Pokud s novým mzdovým výměrem zaměstnanec nesouhlasí, podepisovat ho nutně nemusí, ale to neznamená, že výměr nebude platit.

Tento zaměstnanec tak bude muset problém řešit v rámci pracovně-právních vztahů (dohodou, přeřazením na jinou práci, výpovědí apod.), vše opět v mezích platných zákonů. Například okamžitá výpověď bez vzájemné dohody nebude možná.

Pracovní smlouva je nejvýhodnější

Z hlediska případného snižování mzdy jsou nejvýhodnější možností pro zaměstnance pracovní smlouvy. Pokud se bude řešit úprava mzdy dodatkem k pracovní smlouvě, musí s ním pracovník podle zákoníku práce souhlasit.

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má odborová organizace a uzavírá je také za ty ze zaměstnanců, kteří nejsou odborově organizováni. Pokud je u jednoho zaměstnavatele více než jedna odborová organizace, zaměstnavatel je povinen jednat se všemi z nich o uzavření kolektivní smlouvy.

Ani při sjednání mzdy vnitřním předpisem zaměstnavatel nemá zcela volné ruce, musí ji projednat s odborovou organizací.


Naše rada: Jak a kdy podat výpověď


Mzdový výměr – vzor

Vzor mzdového výměru zdarma i v rámci placených služeb si můžete opatřit na internetu.

Je třeba zdůraznit, že jde v tomto případě o „kontrolní pojistku“ budoucího zaměstnance, aby dopředu věděl, že mzdový výměr od zaměstnavatele obsahuje všechny potřebné náležitosti.

Jinak je vystavení mzdového výměru, jak je uvedeno výše, jednostrannou záležitostí zaměstnavatele.

Co má obsahovat mzdový výměr
základní data o zaměstnavateli
základní data o zaměstnanci
odkaz na ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
vlastní mzdový výměr
podmínky výplaty mzdy, termín výplaty mzdy či odkaz na předpis zaměstnavatele, ve kterém jsou tyto náležitosti upraveny
nabytí účinnosti
pokud se jedná o nový výměr u stejného zaměstnavatele, informaci o zrušení dosavadního mzdového výměru
datum vystavení
podpisy zaměstnavatele a zaměstnance

Čtěte také:

Hledáte práci a nemůžete najít? Naučte se správně napsat životopis

Co je ochranná lhůta aneb Kdy nemůžete dostat výpověď?

Jak si říct o vyšší plat: důležité je načasování a dobré argumenty

Jaká je průměrná mzda podle profese?

Diskuze