Menu Zavřít

Příspěvek na živobytí pomáhá lidem v hmotné nouzi postavit se zpět na nohy. Jak tyto dávky fungují?

7. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos

Dostali jste se kvůli dluhům do nelehké životní situace? Nebo snad řešíte existenční problémy a potřebujete finanční injekci? Nebojte se požádat o pomoc Úřad práce ČR. Systém pomoci v hmotné nouzi zajišťuje podporu občanům, kteří se dlouhodobě potýkají se sociálními a majetkovými potížemi a i přes veškerou snahu zvýšit svoji životní úroveň se jim nedaří situaci zlepšit. Splňujete-li zákonem stanovené podmínky, vzniká vám nárok na příspěvek na živobytí.

Co je příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je vedle doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci součástí systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o dávku, kterou poskytuje stát občanům s velice nízkými příjmy na zajištění základních potřeb nutných pro život, kam patří strava, oděv a obuv nebo hygienické pomůcky a prostředky. Podmínky čerpání, nároku  a stanovení výše příspěvku na živobytí upravuje především zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Hmotnou nouzí se rozumí stav, kdy jedinec nebo rodina nemají dostatečné příjmy na to, aby uspokojili své základní životní potřeby takovým způsobem, který by byl společensky přijatelný. Sociální a majetkové poměry jsou v případě hmotné nouze na velice nízké úrovni a osoba, která se dostala do této situace, nemá možnost si své příjmy adekvátně zvýšit (například z důvodu vysokého zadlužení a uplatňování pohledávek).

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí mají občané České republiky, u nichž bylo úředně uznáno, že se nachází v hmotné nouzi. Částka, která takovým osobám bude vyplácena, se stanovuje individuálně s ohledem na snahu dotyčného o zvýšení své životní úrovně a zajištění příjmů. Její výše se odvíjí od zákonem stanoveného životního a existenčního minima.

Pro získání nároku na dávky v hmotné nouzi hrají důležitou roli příjmy žadatele a výše takzvaných přiměřených nákladů na bydlení, která by neměla přesahovat 30 procent příjmů dané osoby (v případě bydlení v Praze se jedná o 35 procent). Pakliže po odečtení těchto nákladů od příjmů nezbývá dotyčnému dostatek prostředků na pokrytí nákladů spojených se základními životními potřebami, může zažádat o příspěvek na živobytí.

Společně posuzované osoby

V případě, že v domácnosti hospodaří více osob nebo je v hmotné nouzi celá rodina, se jednotlivé částky příspěvků pro každou osobu sčítají.  Okruh společně posuzovaných osob se stanovuje na základě vyživovací povinnosti, společného hospodaření nebo společného užívání bytu. Jako společně posuzované osoby se do tohoto okruhu počítají následující členové domácnosti:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • rodiče a zletilé děti za předpokladu, že tyto děti užívají s rodiči společný byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • další osoby, které se nachází ve společné domácnosti a společně hospodaří.

Příspěvek na živobytí a jeho podmínky

Kromě výše příjmů a nákladů na život má vliv na uznání nároku na dávky v hmotné nouzi řada dalších faktorů. Důležitým kritériem je například vlastnictví majetku. Pokud žadatel vlastní nemovitost, novější automobil nebo jiné cennosti, příspěvek mu nemusí být poskytnut, jelikož prodejem těchto věcí může zvýšit své příjmy, a tím i svoji životní úroveň.

Nárok na dávky také nebude uznán osobám, které nejsou v evidenci zájemců o zaměstnání, prokazatelně se nesnaží své příjmy zvýšit, nevykonávají žádnou výdělečnou činnost a odmítají vykonávat krátkodobá zaměstnání nebo se účastnit programů, které mají za cíl najít řešení vzniklé situace. Problém taktéž může nastat u osob, jež jsou samostatně výdělečně činné a nepřihlásily se k nemocenskému pojištění.

Jak žádat o příspěvek na živobytí

Žádost o příspěvek na živobytí je nutné podat na příslušném Úřadu práce ČR (ÚP ČR), který se nachází v místě trvalého bydliště žadatele nebo v místě, kde se tato osoba reálně zdržuje. K účelu podání žádosti slouží speciální tiskopis, ve kterém je nezbytné vyplnit všechny požadované položky. Pokud bude formulář vyplněn nesprávně nebo v něm budou chybět některé údaje, nemůže být žádost akceptována. Pracovníci úřadu jsou však žadatelům k dispozici, aby jim s vyplněním formuláře pomohli.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) lze stáhnout pro příspěvek na živobytí formulář v elektronické podobě, který stačí vytisknout, vyplnit a doručit na příslušný úřad. Pokud žadatel nemá možnost vytisknout elektronickou verzi žádosti, může si tiskopis vyzvednout na jakémkoliv kontaktním pracovišti ÚP ČR.

Po vyplnění žádosti je možné doručit tiskopis na úřad několika způsoby:

 • osobně na podatelnu kontaktního pracoviště ÚP ČR,
 • Českou poštou na adresu příslušného ÚP ČR,
 • emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na e-podatelnu příslušného pracoviště ÚP ČR,
 • soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného ÚP ČR,
 • přes portál MPSV prostřednictvím datové schránky nebo identity občana.

Výpočet příspěvku na živobytí

Pří výpočtu výše dávek se zohledňují příjmy žadatele nebo společně posuzovaných osob a výše nákladů na bydlení a na živobytí. Jak už bylo jednou zmíněno, nejprve se odečtou náklady na bydlení od čistých příjmů a následně náklady spojené se základními životními potřebami. Je nutné však také zmínit, že úředníci počítají vždy jen s částí čistého příjmu a částí nemocenského a důchodového pojištění, a to následujícím způsobem:

CONTENT24

Při posuzování žádosti a stanovování výše dávky platí pravidlo, že příspěvek na živobytí nesmí být nižší než existenční minimum, jehož aktuální výše činí 3130 korun. Avšak ve většině případů čerpá osoba v hmotné nouzi během prvního roku dávky ve výši životního minima, jež v roce 2024 činí 4860 korun pro jednotlivce. Zhruba po šesti měsících může dojít ke snížení příspěvku podle toho, zda dotyčná osoba prokazatelně hledá práci, nebo se tomuto kroku vyhýbá. Pokud ano, je pro udržení dávky na částce životního minima potřeba být dále evidován na ÚP ČR a navíc splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně ve veřejných službách,
 2. prokazatelně odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně v rámci výdělečné činnosti,
 3. aktivně se účastnit projektů krajské pobočky ÚP ČR.

Kalkulačka příspěvku na živobytí

Pokud chcete rychle zjistit, na jak vysokou částku dávek máte nárok, vypočítá vám příspěvek na živobytí kalkulačka, která je dostupná na internetu. Pro získání výsledku stačí vyplnit potřebné údaje, kterými jsou počet vyživovaných dětí do šesti let, 15 let a studujících potomků do 26 let, počet dospělých osob v jedné domácnosti, výše vašich čistých příjmů, výše přídavků, důchodů a dalších příspěvků, pokud nějaké pobíráte, a místo, kde reálně bydlíte.

Pro koho je příspěvek na živobytí určen?
Nárok na příspěvek na živobytí se poskytuje občanům ČR, kteří se ocitli v hmotné nouzi a prokazatelně se snaží zvýšit své příjmy. Dávky jsou poskytovány na základě výše příjmů dotyčné osoby nebo skupiny osob, nákladů na život a takzvaných přiměřených nákladů na bydlení. Dalšími podmínkami pro možnost čerpání dávek je přihlášení žadatele do evidence ÚP ČR, účast na projektech tohoto úřadu nebo odpracování alespoň 20 hodin měsíčně ve veřejných službách či v rámci výdělečné činnosti.
Kolik činí příspěvek na živobytí?
Částka příspěvku na živobytí se stanovuje individuálně pro každou dotčenou osobu. Nejprve je potřeba doložit výši příjmů dotyčného, dále jeho náklady na základní životní potřeby a na bydlení. Výše dávky nesmí být v žádném případě nižší, než je současné existenční minimum. Ve většině případů je v prvním roce čerpán příspěvek ve stejné výši, jako je částka stanovená pro životní minimum, které v roce 2024 činí 4860 korun pro jednotlivce.
Kde žádat o příspěvek na živobytí?
Online verze formuláře pro žádost o příspěvek na živobytí je dostupná na webových stránkách MPSV a v tištěné podobě jej můžete získat na jakémkoliv kontaktním pracovišti ÚP ČR. Vyplněnou žádost je potřeba odevzdat na příslušnou pobočku ÚP ČR podle místa vašeho trvalého bydliště nebo v místě, kde se reálně zdržujete.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).