Menu Zavřít

Přišli jste o práci? Podpora v nezaměstnanosti je letos až 22 568 korun

21. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut
Autor: Profimedia.cz
Ztráta práce a nezaměstnanost patří z hlediska člověka v ekonomicky aktivním věku mezi nejobtížnější životní situace (tedy pokud nejsou dobrovolné). Jedním ze způsobů, jak dopady nezaměstnanosti zmírnit a zároveň překlenout období do nalezení dalšího zaměstnání, je státní podpora v nezaměstnanosti. Nárok na ni ovšem nemá každý. Přečtěte si, jaká je výše podpory v roce 2022, jak se vyplácí a jak o ni žádat.

Jaké má podpora v nezaměstnanosti podmínky?

Naprosto základní podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti je, abyste během posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální (důchodové) pojištění. A to ať už jako zaměstnanec (za kterého odvádí sociální pojištění zaměstnavatel), podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) či brigádník, ale také samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním.

Do těchto 12 měsíců se započítává i takzvaná náhradní doba, což je například invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, mateřská či rodičovská dovolená (podmínkou je ale péče o dítě jen do čtyř let věku), péče o osobu blízkou nebo dlouhodobá dobrovolnická služba (v průměru minimálně 20 odpracovaných hodin týdně). Abyste na podporu dosáhli, musíte být rovněž občanem České republiky a mít v tuzemsku trvalé bydliště.

Existují i jasně dané situace, kdy podporu v nezaměstnanosti vyplácenou úřadem práce určitě nedostanete.
Kdo nemá nárok na podporu od úřadu práce?
starobní důchodce nebo pobíratel nemocenských dávek,
žadatel, který má nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti,
osoba, která byla vyhozena ze zaměstnání v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání kvůli hrubému porušení povinností vyplývajících ze zákoníku práce,
ten, kdo pobírá podporu při rekvalifikaci,
osoby ve vazbě.

Výše, výpočet a délka podpory v nezaměstnanosti

Výše a délka podpory záleží na tom, kolik je vám let, kolik činila vaše předchozí mzda a jakým způsobem jste ukončili poslední pracovní poměr.

Pro délku pobírání podpory je rozhodující věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Starší osoby mají totiž většinou ztížené možnosti uplatnění na trhu práce.

Počet měsíců, které můžete strávit na podpoře:
  • 5 měsíců, pokud je vám 50 let a méně,
  • 8 měsíců, pokud je vám mezi 50 a 55 lety,
  • 11 měsíců, pokud je vám více než 55 let.

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Samotná výše podpory závisí na průměrném čistém výdělku v posledním zaměstnání. Pokud jste OSVČ, pak se jako základ pro výpočet podpory počítá poslední vyměřovací základ přepočtený na jeden kalendářní měsíc.Podpora v nezaměstnanosti je omezena nejen časově, ale má i svůj maximální strop. Maximální výše podpory u zaměstnance i podnikatele může v roce 2022 činit 22 568 korun.

Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory nesmí přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte.

Průměrná mzda pro rok 2022 je stanovena na byla 38 911 korun, 0,58násobek výpočtem vychází na uvedených 22 568 korun.


TIP: Využijte nástroj kalkulačka podpory v nezaměstnanosti pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2022.


Konečná částka je odstupňovaná s ohledem na dobu pobírání podpory a postupně se snižuje takto:
  • první 2 měsíce na podpoře budete brát 65 % vaší průměrné měsíční čisté mzdy z posledního zaměstnání,
  • a 4. měsíc 50 % průměrné měsíční čisté mzdy,
  • v dalších měsících pak 45 % průměrné měsíční čisté mzdy.

POZOR: V případě, že jste sami podali výpověď bez udání vážného důvodu, případně odešli z práce po dohodě se zaměstnavatelem, máte nárok pouze na 45 % předchozí mzdy, a to po celou podpůrčí dobu.


Státní podpora bude také vyplácena na základě toho, kolik náhradních platů na zákonném odstupném jste v bývalé práci dostali. Pokud jste například dostali jeden odstupný plat, začne být podpora vyplácena až druhý měsíc evidence na úřadu práce. Při odstupném ve výši tří platů můžete podporu čerpat až od čtvrtého měsíce.

Podpora v nezaměstnanosti OSVČ a podnikatelé

U podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se výše podpory v nezaměstnanosti počítá s jinými čísly, konkrétně z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, nikoliv z průměrné čisté mzdy, jak je to u zaměstnance.

Podnikatel bude mít podporu první dva měsíce 65 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, následující dva měsíce 50 % a zbylý čas podpůrčí doby 45 %.


POZOR! Podnikatel nebo OSVČ má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud samostatnou výdělečnou činnost přeruší nebo ukončí. Musí se registrovat na úřadu práce a v posledních dvou letech musí mít opět alespoň 12 měsíců placené sociální pojištění.


Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti

Výplatní termín podpory v nezaměstnanosti je splatný nejpozději v následujícím kalendářním měsíci od doby, kdy rozhodnutí o jejím přiznání nabylo právní moci.

Datum vyplacení podpory v nezaměstnanosti záleží na konkrétním úřadu práce, na jeho velikosti, počtu klientů a rozsahu agendy. Podpora pak chodí pravidelně, vždy zpětně za předchozí měsíc.

Sehnali jste si práci během doby peněžité podpory od úřadu práce?

Existují tři způsoby výplaty podpory v nezaměstnanosti. Vybrat si můžete zasílání podpory na platební účet u peněžního ústavu v České republice vedeném v CZK, poštovním poukazem na adresu bydliště v ČR nebo poštovním poukazem na jinou adresu v ČR.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný by měl vědět, že nemá povinnost evidovat se na úřadu práce. Je to pouze na jeho dobrovolném rozhodnutí. Když se však pro evidenci nerozhodne, musí počítat s tím, že se vzdává všech výhod, které s tímto krokem souvisejí.

Pokud chcete, aby vám případná podpora v nezaměstnanosti navazovala na ukončené zaměstnání, pak je nutné na úřad práce zajít do tří dnů od skončení posledního zaměstnání.

Když se dostavíte do tří pracovních dnů po ukončení předchozího zaměstnání, budete do evidence zařazení už ode dne následujícího po konci zaměstnání a od té chvíle vám také může být přiznaná podpora.

Pokud o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání požádáte později, budete zařazeni dnem, kdy jste podali žádost.

CONTENT24


NAŠE RADA: Jak se registrovat na úřadu práce?


Bezprostřední registrace se vyplatí i kvůli zdravotnímu pojištění, které na rozdíl od sociálního pojištění musejí odvádět i osoby bez zdanitelných příjmů. Za osoby v evidenci úřadu práce zdravotní pojištění platí stát. Jestli-že evidence plynule naváže na zaměstnání, nebude se muset „mezera“ ve zdravotním pojištění doplácet.

naleznete na internetovéFormulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti  adrese MPSV nebo si ho vyzvednete přímo na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště úřadu práce se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má každý obyvatel s trvalým bydlištěm v ČR, který během posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platil alespoň 12 měsíců sociální pojištění (zaměstnanec, OSVČ, dobrovolným důchodovým pojištěním nebo brigádou). Do potřebných 12 měsíců se počítá i invalidní důchod 3. stupně, mateřská nebo rodičovská dovolená, péče o blízkou osobu nebo dobrovolnická služba, u které jste odpracovali v průměru alespoň 12 hodin týdně.
Jaká je maximální výše podpory v nezaměstnanosti?
Maximální částka podpory v nezaměstnanosti se počítá jako 0,58násobek z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí minulého kalendářního roku. V roce 2020 byla tato průměrná mzda 34 611 korun. Jednoduchou matematikou lze dopočíst maximální výši podpory v nezaměstnanosti, tudíž 20 075 korun.
Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?
Pro zaměstnance se výše podpory počítá z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání. Pro OSVČ se výše podpory počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění přepočteného na 1 měsíc. Pro obě skupiny platí konečná částka odstupňovaná na dobu pobírání podpory: 1. až 2. měsíc budete dostávat 65 % z průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu, 3. až 4. měsíc budete dostávat 50 % z průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu, další měsíce 45 % z průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu.
Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?
Podporu z nezaměstnanosti dostanete nejpozději v následujícím kalendářním měsíci od doby, kdy rozhodnutí o přiznání nabylo právní moci. Konkrétní datum vyplácení podpory se může lišit s ohledem na konkrétní úřad práce, pod který spadáte. Podpora v nezaměstnanosti chodí vždy pravidelně ve stejný termín (s ohledem na víkendy a svátky) a vždy zpětně za předchozí měsíc.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).