Menu Zavřít

Potvrzení o příjmech pro účely daňového přiznání vám vystaví zaměstnavatel. Co vše se v něm uvádí?

19. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com
Pracujete pro více zaměstnavatelů nebo si přivyděláváte k zaměstnání jako OSVČ? Pak si pravděpodobně budete taky sami sestavovat daňové přiznání. Pro jeho účely je nezbytné získat takzvané potvrzení o zdanitelných příjmech, abyste byli schopni uvést veškeré informace, které po vás finanční úřad bude požadovat. Přečtěte si, co vše tento dokument obsahuje a v čem se liší od potvrzení o výši příjmů pro úřad práce.

Co je potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti je dokument, který poplatník přikládá k daňovému přiznání, pokud si jej sám podává. Tento formulář svým zaměstnancům vystaví vždy na začátku roku zaměstnavatel, a to v případě, že za ně nebude zpracovávat roční zúčtování daně. V tomto tiskopise se tedy nachází veškeré informace o příjmech získaných z daného zaměstnání, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a také údaje o daňovém zvýhodnění. Všechna uvedená čísla jsou pak nezbytná pro sestavení daňového přiznání.

Pozor si ale dejte na záměnu pojmů potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a potvrzení o výši příjmů. První zmíněný dokument slouží pro daňové účely a má jasně danou formu, název a obsah, kdežto druhé uvedené potvrzení budete potřebovat například v případě, že žádáte o hypoteční úvěr. Potvrzení o příjmech může být tedy tiskopis, který vám poskytne banka či jiná společnost, váš zaměstnavatel jej vyplní a vy ho následně doručíte zpět zprostředkovateli úvěru.

Kdo potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech

O potvrzení o zdanitelných příjmech svého zaměstnavatele požádejte ve chvíli, kdy si budete sami zpracovávat daňové přiznání. To se totiž netýká pouze osob samostatně výdělečně činných, ale také některých zaměstnanců. Toto potvrzení tak budete potřebovat za předpokladu, že se nacházíte minimálně v jedné z následujících situací:

 • máte k zaměstnání také příjmy jako OSVČ,
 • pracovali jste během daného kalendářního roku pro více zaměstnavatelů,
 • měli jste příležitostné příjmy,
 • měli jste příjmy z kapitálu nebo pronájmu,
 • prodali jste v daném kalendářním roce nemovitost,
 • měli jste dividendy ze zahraničních akcií,
 • zrušili jste životní pojištění.

Pakliže máte několik potvrzení o příjmech ze závislé činnosti od různých zaměstnavatelů, ať už z toho důvodu, že jste během roku vystřídali několik zaměstnání, nebo máte k hlavní činnosti ještě nějaké přivýdělky, budete je muset všechny do daňového přiznání také uvést. Proto si uchovávejte potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele a nechte si rovněž vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech DPP nebo DPČ - pakliže si přivyděláváte tímto způsobem.

Kde sehnat potvrzení o zdanitelných příjmech

Vzor potvrzení o zdanitelných příjmech vydává finanční správa a jeho formát a obsah je závazný a jednotný pro všechny. Předtištěný dokument je možné buď vyzvednout přímo na finančním úřadě, nebo jej lze stáhnout z daňového portálu. Je potřeba dát si pozor na to, aby byl daný formulář aktuální, neboť ministerstvo financí vydává každý rok nový. Pro příjmy z dohod (DPP a DPČ) je pak k dispozici speciální formulář, který má trochu jinou podobu.

Formulář potvrzení o zdanitelných příjmech

Jelikož se formulář potvrzení o zdanitelných příjmech používá jako příloha daňového přiznání, je nezbytné, aby byl orazítkovaný a podepsaný vaším zaměstnavatelem. Kromě toho, že v něm najdete všechny nezbytné údaje o příjmech a srážkách na daních, které následně budete vyplňovat do daňového přiznání, slouží tento dokument také jako potvrzení pro finanční úřad, že údaje uvedené v přiznání jsou pravdivé.

Údaje, které zaměstnavatel ve formuláři shrnuje za daný kalendářní rok, jsou následující:

 • příjmy ze zdanitelné činnosti (hrubá mzda),
 • úhrn zdravotního a sociálního pojištění,
 • stržené zálohy na daň z příjmů,
 • uplatněné daňové slevy.

Které daňové slevy se v potvrzení uvádějí?

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti obsahuje pouze ty slevy na dani, které zaměstnavatel může uplatňovat v měsíčních intervalech při výplatě mzdy. Z toho důvodu nejsou ve formuláři uvedeny slevy uplatňované jednou ročně, jako je například sleva na manželku nebo manžela, na níž vzniká nárok ve chvíli, kdy je jeden z manželů dlouhodobě nezaměstnaný, stará se o děti a o domácnost a nebo stále studuje.

Minimální mzda se v roce 2022 zvýšila na 16 200 korun. To ale kvůli rostoucí inflaci
Přečtěte si také:

Minimální mzda se v roce 2022 zvýšila na 16 200 korun. To ale kvůli rostoucí inflaci

Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele tak zahrnuje především základní slevu na poplatníka. Tato informace se uvádí hned v hlavičce formuláře, kde je potřeba zaškrtnout, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení, kterým danou slevu uplatňuje. Toto prohlášení můžete mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Dále kromě toho v potvrzení najdete položky týkající se těchto daňových slev:

 • daňové zvýhodnění na děti,
 • sleva na invaliditu a průkaz ZTP/P,
 • sleva na studenta.

Potvrzení o výši příjmu pro úřad práce

V některých případech po vás bude vyžadovat také úřad práce potvrzení o příjmu. Ale jak bylo uvedeno na začátku článku, nejedná se o stejný dokument, jako je potvrzení o zdanitelných příjmech. Tato listina slouží pro posouzení nároku na některé státem poskytované dávky (takzvané příjmově testované dávky), mezi které patří například přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo příspěvek na péči.

BRAND23

Nejčastěji se pro tyto účely využívá doklad o výši čtvrtletního příjmu, pro který je dostupný formulář na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Výhodou tohoto dokumentu je, že jeden vyplněný doklad můžete využít jako přílohu pro více žádostí o různé dávky. Doložit jej však musí každá ze společně posuzovaných osob.

Formulář je možné vyplnit online z pohodlí domova, jelikož je k dispozici v elektronické podobě. Po jeho vyplnění je možné zaslat jej prostřednictvím identity občana, datové schránky nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem. Dejte si ale pozor, abyste potvrzení o příjmech předložili do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárokované dávky vztahují. 

Kdy je potřeba potvrzení o zdanitelných příjmech?
Potvrzení o zdanitelných příjmech budete potřebovat ve chvíli, kdy jste zaměstnanci a budete si sami podávat daňové přiznání. Týká se to například osob, jež pracují pro více zaměstnavatelů, přivydělávají si ke svému zaměstnání jako OSVČ, prodaly v daném kalendářním roce nemovitost, měly příjmy z pronájmu nebo kapitálu a tak dále.
Kdo vystavuje potvrzení o příjmech ze závislé činnosti?
Potvrzení o příjmech vystavuje zaměstnavatel na žádost zaměstnance, a to většinou na začátku roku. Formulář pro tento dokument je dostupný na webových stránkách Ministerstva financí v elektronické podobě, nebo lze tiskopis získat přímo na finančním úřadě. Pro potvrzení příjmů z DPČ a DPP je pak k dispozici zvlášť speciální formulář.
Jaké slevy na daních se v potvrzení o zdanitelných příjmech uvádí?
Zaměstnavatel vyplňuje do potvrzení o zdanitelných příjmech pouze slevy, které lze uplatnit v měsíčních intervalech, tedy takové, jež jsou zahrnuty do vaši čisté mzdy. Ve formuláři tak najdete kolonku pro základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, slevu na invaliditu a průkaz ZTP/P a slevu na studenta. Co zde nenajdete, jsou daňové slevy uplatňované jednou ročně, jako je například sleva na manželku.
 • Našli jste v článku chybu?