Nezapomeňte: daň z nemovitosti je třeba zaplatit do konce května

21. 5. 2021
Zdroj: Profimedia.cz

Daň z nemovitých věcí má svá specifika, na rozdíl od většiny daní a poplatků se platí předem. Pro rok 2021 je nutné ji zaplatit do 31. května. Kdo platí více než pět tisíc korun, může částku rozdělit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Hříšníci pozor, v roce 2020 došlo k navýšení sankce za pozdní úhradu daně v podobě úroků z prodlení. Dobrou zprávou nicméně je, že ty letos poplatníci zásluhou pandemie řešit nemusejí - tedy za předpokladu, že je daň z nemovitosti menší než zmíněných pět tisíc korun. Tehdy ji lze beztrestně, respektive bezúročně zaplatit až do 31. 12. 2021.

Informace o placení daně z nemovitých věcí mohou poplatníkovi od příslušného finančního úřadu přijít několika způsoby. Berňák je musí odeslat nejpozději do 25. května 2021, přičemž celkem bude odesláno zhruba 3,3 milionu podkladů pro zaplacení daně z nemovitosti. Obecně platí, že právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Fyzické osoby dostanou bezplatnou daňovou složenku do schránek poštovních.
Jak dostanu podklady k dani z nemovitých věcí
Fyzická osoba, která nemá datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku, nejpozději poslanou 25. 5. 2021.
Fyzická osoba, která se přihlásila k zasílání údajů emailem, dostane potřebné údaje do emailu, email bude rozeslán do 3. 5. 2021. O tuto službu je však potřeba si na finančním úřadě zažádat, a to nejpozději do 15. března.
Pokud jste k placení daně přihlášeni prostřednictvím SIPO, úhrada daně proběhne v průběhu května podle způsobu platby a podmínek České pošty.
Fyzická osoba s datovou schránkou, fyzická osoba podnikající a právnická osoba dostane informaci o daňové povinnosti do datové schránky do 3. 5. 2021.
Právnická osoba, která nemá zpřístupněnou datovou schránku, obdrží poštovní poukázku odeslanou nejpozději 22. 5. 2021.
Poplatníkům, kteří vlastní nemovitosti ve více krajích, jsou složenky rozesílány až jako posledním. V případě, že podklad nedostanete jednou možností do uvedeného termínu, obraťte se na „svůj“ finanční úřad. Mohli jste například změnit adresu bydliště a informace došla jinam. TIP: Jak na změnu trvalého bydliště? Problém v tom není žádný, daň z nemovitých věcí se může platit i bez výzvy od úřadu, stačí vědět výši daně a číslo vašeho finančního úřadu.
Daň z nabytí nemovitosti byla již zrušena
Daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, patří mezi majetkové daně, a majitelé nemovitostí tak musejí každoročně daň z nemovitých věcí platit, a to i v případě zděděné nemovitosti.
Pozor: jde o základní rozdíl oproti dani z nabytí nemovitých věcí, která se vždy platila pouze jednou. Tou se však poplatníci již vůbec nemusejí zabývat, neboť byla k loňskému září zrušena.

Novopečení majitelé, zbystřete

Zvlášť pozorní by měli být novopečení majitelé nemovitostí, kteří získali nemovitost v minulém roce. V případě, že jim nepřijde informace k platbě daně do datové schránky, v podobě složenky či na e-mail, pravděpodobně zapomněli do začátku února, respektive dubna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcí. „Pokud jste na daňové přiznání nezapomněli a informace vám přesto nedorazila, je nutné se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází,“ radí Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Prodáváte dům či byt? Čtěte vše o dani z převodu nemovitosti


Výše daně závisí na velikosti obce

Zatímco daň z příjmu fyzických osob je při stejném zdanitelném příjmu v celém Česku stejně vysoká, u daně z nemovitých věcí to neplatí. Stejná je totiž pouze základní sazba daně, která je kupříkladu u obytného domu 2 Kč/m2. Příslušný koeficient, jímž se základní sazba daně násobí, závisí na velikosti obce, kde se nemovitost nachází. Obce ovšem mohou koeficient upravit. Jak vysoký tento koeficient je právě ve vaší obci, lze zjistit na stránkách finanční správy. Ve velkých městech je tedy při stejných vstupních údajích daň z nemovitých věcí vyšší. Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady.

Zjistěte si rychle: Čísla účtů finančních úřadů a další údaje pro platbu


Ochrana před sankcí

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 31. května 2021 (pokud je částka do 5000 Kč). Kdo se s placením daně opozdí, může bez sankce uhradit daň do 6. června 2021, tedy během dalších čtyř pracovních dní. Poté už ale nabíhají úroky z prodlení. Finanční úřad bude účtovat úroky z prodlení, které odpovídají repo sazbě stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Repo sazba byla k 1. lednu 2021 0,25 %, úrok za zpoždění daně je tak stanoven ve výši 14,25 % pro první pololetí roku 2021. Pro srovnání pro placení daně z nemovitých věcí v roce 2020 byl úrok za zpoždění daně ve výši 16,0 % p. a. (ročně).
Nevíte, jakou budete platit daň z nemovitosti?

Spočtejte si to na naší kalkulačce


Rozhoduje stav k 1. lednu

Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2021 je rozhodující stav k 1. lednu 2021. Stejně tak to platí pro každý jiný rok. Pozor, daň z nemovitých věcí se platí vždy na celý rok dopředu. Jestliže dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovitosti, daň se poměrně nerozděluje. Vlastník nemovitosti k začátku letošního roku musí zaplatit daň na celý rok 2021. „I když došlo ke změně majitele nemovitosti například v březnu 2021, tak noví majitelé ještě daň pro rok 2021 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2022,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Prodali jste nemovitost?

Přečtěte si, kdy nebudete platit daň


Po nabytí nemovitosti

V případě koupě nemovitosti během roku 2021 je nutné do začátku února 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí podle lokality nemovitosti. Znovu je třeba upozornit, že tato daň se často plete. Daňové přiznání po koupi nemovitosti se podává jen jednou a následně pouze, dojde-li ke změně skutečností pro výpočet daňové povinnosti. Jak již bylo uvedeno, výše daně záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty. „V daňovém přiznání si tedy majitelé nemovitosti vypočítají daňovou povinnost, v následujících letech již dostávají od finančního úřadu poštovní poukázky s vyplněnou částkou daně, která se může i zvýšit, pokud dojde meziročně ke zvýšení příslušného koeficientu,“ vysvětluje Ivanco.

Kdy lze platit daň nadvakrát?

V případě, že činí vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5000 korun, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5000 korun, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu. Ti, kteří provozují zemědělskou výrobu, mají povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. srpnu a k 30. listopadu 2021. Pokud se tak nestane, hrozí sankce od finančního úřadu.
Čím se od sebe liší daň z nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti?
Základní rozdíl je v tom, že zatímco daň z nemovitosti je potřeba hradit každý rok, v případě daně z nabytí nemovitosti to bylo pouze jednou, a sice poté, co se poplatník stal novým vlastníkem daného objektu či pozemku. Daň z nabytí nemovitosti nahradila v roce 2013 daň z převodu nemovitosti. Během loňského září ovšem byla daň z nabytí nemovitosti z našeho daňového systému vyškrtnuta, a tudíž není potřeba se jí nijak dále zabývat.
Kdy se platí daň z nemovitosti?
Daň z nemovitosti, respektive daň z nemovitých věcí, jak zní její oficiální (novější) název, je potřeba uhradit nejpozději do 31. května 2021. Najde se však celá řada výjimek. Pokud daň přesáhne hranici 5000 korun, je možné ji uhradit nadvakrát, přičemž první termín je stejný, zatímco ten druhý byl stanoven na 30. listopadu 2021. Zemědělci a chovatelé ryb pak mají termíny 31. srpna a 30. listopadu. V souvislosti s pandemií byla pro letošek zavedena ještě jedna výjimka, která se týká poplatníků, jejichž daň z nemovitosti nepřekročila částku 5000 korun. Všechny tyto osoby ji mohou letos zaplatit až do 31. 12. 2021, aniž by se museli bát úroků z prodlení.
Jak zaplatit daň z nemovitosti?
Veškeré údaje pro platbu daně z nemovitosti byste měli dostat nejpozději do 25. května. Daň z nemovitosti lze hradit pomocí služby SIPO na pobočce České pošty. Stejně tak ji lze ale zaplatit převodem z bankovního účtu, poštovní poukázkou, respektive bezplatnou daňovou složenkou nebo na pokladně příslušného daňového úřadu.
Kde naleznu formulář k dani z nemovitosti?
Formulář přiznání k dani z nemovitosti, respektive dani z nemovitých věcí lze najít na oficiálních stránkách finanční správy. Na jeho fyzickou podobu můžete ale také pochopitelně narazit přímo na finančním úřadu.
Čtěte také:

Jak řešit dilema s odkázáním majetku: nechat zdědit, nebo předem darovat?

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí

Změna trvalého bydliště: hodně úřadování a nové doklady

Darovací daň neexistuje, na dary se uplatňuje daň z příjmu

  • Našli jste v článku chybu?