Co je zástavní právo smluvní a kdy se používá - Euro.cz

Přihlášení

Kupujete nemovitost? Pozor na zástavní právo smluvní

,
Kupujete nemovitost? Pozor na zástavní právo smluvní
Zdroj: Profimedia.cz

Zástavní právo smluvní je věcným právem k cizímu majetku, které se využívá jako pojistka pro případ, že by dlužník nebyl schopen dluh splácet. Užívá se nejčastěji u hypoték a dalších realitních transakcí. Poskytovatel půjčky, banka či jiný finanční subjekt zástavním právem smluvním svůj úvěr zajišťuje a chrání tak své prostředky. Když kupujete nemovitost, dobře si zjistěte, zda není touto zástavou zatížena.

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní je nástrojem k zajištění dluhu pro případ, že by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své závazky vůči věřiteli.

Pokud by k tomu v praxi skutečně došlo a nenašlo by se jiné řešení doplacení dluhu, pak by proběhlo exekuční řízení a zástava by mohla být například prodána ve veřejné dražbě.

Přednostně jsou z ní pak hrazeny pohledávky zástavního věřitele. Jde tak vlastně o právní formu pojistky vynaložených finančních prostředků, tedy zajištění půjčky či úvěru.

Věřitel zástavním právem smluvním zvyšuje šance na to, že když klient přestane splácet, dostane se k majetku a potažmo i k penězům, které mu konkrétní osoba dluží.

Zástavní právo smluvní je spojeno se spláceným dluhem. V případě, že je dluh kompletně zaplacen, samotná zástava zaniká.


Chystáte se stavět? Stavební povolení nepotřebujete vždy, někdy stačí stavbu jen ohlásit

 Stavební povolení


Zástavní právo smluvní v katastru

Zástavní právo smluvní se nejčastěji užívá jako ochranný právní nástroj v realitní branži.

Zástavní právo smluvní musí být vždy zapsané v katastru nemovitostí, čímž je vždy dohledatelné a lze tak rychle a jednoduše zjistit, zda je danou nemovitostí ručeno.

Zástavní právo smluvní význam – příklad z praxe
Zástavní právo smluvní zapsané v katastru nemusí sloužit pouze jako pojistka pro věřitele. Může v praxi posloužit například, když se dlužník bude chtít zastavené nemovitosti zbavit. Případný kupující na katastru snadno zjistí, že nemovitostí je ručeno.

Čtěte: Reklamace koupené nemovitosti: Češi svá práva neznají a přicházejí o statisíce

 Reality - ilustrační foto


Zástavní právo převod

Zástavní právo samostatně převoditelné není. Je pevně spjato se zastavenou věcí a s daným úvěrem. Zástavu nelze od věci oddělit jinak než zrušením, například u hypotéky splacením půjčené částky. Před koupí nemovitosti je proto důležité na katastru nemovitostí zkontrolovat, zda na ní nějaké zástavní právo nevázne.

Jinak zástavní právo automaticky přechází na vás jakožto nového majitele. Dopady při nesplácení hypotéky či půjčky si tak kupujete společně například s domem či bytem.

Zapamatujte si: Před převodem nemovitosti na nového majitele je vždy potřeba vyřešit staré zástavy a například je přednostně uhradit z kupní ceny.

Naše TIPY:

10 věcí, které vám usnadní stavbu či rekonstrukci domu

Najděte si nejlepší hypotéku


Prodej či postoupení pohledávky se zástavním právem

Zástavní právo samo o sobě sice převoditelné není, ale pohledávka, která je chráněna zástavním právem, se může prodat nebo postoupit.

V praxi se jedná o běžné případy. Banky i jiní věřitelé tak často postupují. Pokud se jim nechce od problémových dlužníků peníze složitě vymáhat, tak pohledávku prodají inkasní společnosti.

Čtěte také:

Budete se stěhovat? Čtěte, co vás čeká při změně trvalého bydliště

Prodali jste nemovitost? Daň z příjmu nebudete platit v pěti případech

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Zejména u nemovitostí

Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší

Diskuze