Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství: podmínky, výpočet, žádost - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Máte kvůli mateřství či těhotenství hůře placenou práci? Rozdíl kompenzuje vyrovnávací příspěvek

, red,
Máte kvůli mateřství či těhotenství hůře placenou práci? Rozdíl kompenzuje vyrovnávací příspěvek
Zdroj: Profimedia.cz

Ženy, které byly v zaměstnání kvůli těhotenství, mateřství či kojení přeřazeny na jinou pracovní pozici, na které mají nižší příjem, mají nárok na takzvaný vyrovnávací příspěvek. Ten má rozdíl mezi původní a sníženou mzdou dorovnat. Přečtěte si, jaké jsou podmínky pro získání této dávky, jaké je její výše a jak a kde se o ni žádá.

Existuje mnoho druhů práce, které žena, která je těhotná či je po porodu a kojí, nemůže s ohledem na zdraví své i dítěte vykonávat. V takovém případě by ji zaměstnavatel měl přeřadit na méně náročnou nebo nebezpečnou práci.

Co když je ale práce na této pozici méně finančně ohodnocená? Pak je zde právě jedna z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské dovolené a peněžité pomoci v mateřství) – takzvaný Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který má tuto možnou komplikaci kompenzovat.

Podmínky získání vyrovnávacího příspěvku

Dávka se týká pouze žen v zaměstnaneckém poměru, podnikatelek či pracujících na různé dohody ne. Rozhodné faktory pro získání příspěvku jsou tři:

1) těhotenství, mateřství či kojení ženě brání vykonávat stávající práci, resp. tato práce by její zdraví mohla ohrozit

2) zaměstnavatel ženu proto přeřadí na jinou pracovní pozici, na které jí ale klesne započitatelný příjem

3) zaměstnankyně odvádí (prostřednictvím zaměstnavatele) nemocenské pojištění

Nárok tedy mají:

• zaměstnané těhotné ženy nejpozději do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu (tzn. do chvíle, kdy se začíná vyplácet peněžitá pomoc v mateřství)

• zaměstnané matky nejvýše do 9. měsíce po porodu

• zaměstnané kojící ženy, a to po celou dobu kojení

Kdo nemá nárok:

• nezaměstnané ženy

• OSVČ

• studentky

• ženy pracující na dohodu o pracovní činnosti

• ženy pracující na dohodu o provedení práce

• ženy vykonávající zaměstnání malého rozsahu

• zaměstnané ženy, které si na vlastní žádost samy snížily pracovní úvazek

Pozor: vyrovnávací příspěvek není možné čerpat zároveň s peněžitou pomocí v mateřství

Výpočet a výše

Vyrovnávací příspěvek se vypočte jako rozdíl redukovaného (tzv. redukčními hranicemi) denního vyměřovacího základu (tj. 12 kalendářních měsíců ke dni převedení na jinou práci) a průměrného započitatelného denního výdělku po přeložení na novou, hůře placenou pozici. Denní vyměřovací základ se určuje stejně jako u výpočtu peněžité pomoci v mateřství.
Kalkulačku pro orientační výpočet výše vyrovnávacího příspěvku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.


Kolik dostanete v případě nemoci? Spočítejte si to na naší nemocenské kalkulačce

ilustrační foto


Dávka se pak vyplácí za ty kalendářní dny, které žena na jiné pozici odpracovala. Pozor, nezapočítává se doba v pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo neomluvené dny v práci či dny strávené účastí ve stávce

Žádost a formulář

O příspěvek žena žádá přímo u svého zaměstnavatele, který pak žádost přepošle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři tiskopisu „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“ (ke stažení ZDE), který ženě vydá a společně s ní vyplní její ošetřující lékař nebo gynekolog.

Přesné podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství stanoví zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.).

OSSZ by pak měla o přidělení či zamítnutí nároku na příspěvek rozhodnout v zákonné lhůtě do jednoho měsíce od data obdržení žádosti. Proti rozhodnutí se lze v zákonné lhůtě (do 15 dnů po jeho doručení) odvolat.

Čtěte také:

Rodičovský příspěvek: jak podat žádost a kdo má nárok?

Co je ochranná lhůta aneb Kdy nemůžete dostat výpověď?

ilustrační foto