O otcovskou dovolenou je malý zájem: kdo a kdy má nárok? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Otcovská dovolená zatím příliš neláká. V prvním roce o ni požádali pouze 4 tatínkové z 10

, vhz,
Otcovská dovolená zatím příliš neláká. V prvním roce o ni požádali pouze 4 tatínkové z 10
Zdroj: Profimedia.cz

Zatímco jinde v Evropě i ve světě se jedná o věc zcela běžnou, do Česka tento typ sociální dávky zavítal poprvé až v roce 2018. A jak se zdá, zdejší tatínkové si na ni zatím ještě úplně nenavykli. Podle údajů České správy sociálního zabezpečené (ČSSZ) ji totiž využilo jen zhruba 38 procent novopečených otců. Proč je toto číslo relativně tak nízké a jaké výhody otcovská dovolená vlastně přináší? Odpověď naleznete v následujícím článku.

Nastoupit na otcovskou dovolenou mohli novopečení tatínci poprvé 1. února 2018. A přestože se zpočátku zdálo, že o ni bude enormní zájem (neboť jen během prvního měsíce ČSSZ obdržela hned 2 130 žádostí), konečná čísla hovoří zcela obráceně. Zatímco v loňském roce přišlo podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) na svět přes 114 tisíc novorozenců, počet žádostí se zastavil na necelých 44 tisících. Proč tomu tak bylo?

Délka otcovské dovolené

Jedním z důvodu nízkého zájmu je doba, po kterou mohou tuto dávku pobírat. Ta totiž činí pouhých sedm kalendářních dnů. Jistou výhodou sice je, že nástup na otcovskou si tatínek může určit sám v období šesti týdnů ode dne narození dítěte (tj. den narození miminka + 41 dnů). Počítat se ale musí s tím, že výplatu dávky nemůžete přerušovat nebo ji čerpat po jednotlivých dnech.

Otázky pak často vznikají v případech, kdy otec pečuje o dvojčata či vícerčata. Šťastnou událost legislativa v tomto směru nicméně nezohledňuje, otcovská tatínkovi náleží jen jednou.

Kdo má nárok

Druhým faktorem podílejícím se na relativně nízkém zájmu může být dále skutečnost, že abyste mohli pobírat otcovskou, musíte splnit několik podmínek. Tou základní je účast na nemocenském pojištění, kdy z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Na druhou stranu, poměrně málo známou informací je, že i v případě převzetí dítěte mladšího sedmi let věku do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu může muž na otcovskou nastoupit.


Čtěte: Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

ilustrační foto


Otcovská dovolená 2019

Třetím poměrně významným důvodem toho, proč zůstává tato dávka ze strany novopečených tatínků poněkud přehlížena, je její samotná výše. Ta totiž činí 70 % redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den.

Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku a rozumí se tím úhrn příjmů, které jsou rozhodující pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění. Zpravidla se jedná o mzdy, platy a další mzdové náležitosti, které jsou předmětem daně z příjmů.

U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se pak upravuje pomocí tří redukčních hranic.

Vzhledem k výše zmíněnému se proto v praxi běžně stává, že na místo otcovské volí tatínkové raději možnost práce z domova, případně regulérní dovolené, neboť jim tak za dané období nejsou kráceny jejich výdělky, což může v konečném důsledku zejména u osob s vyššími příjmy činit relativně znatelný rozdíl.

Žádost o otcovskou dovolenou

V první řadě je potřeba tento úmysl oznámit svému zaměstnavateli. Jakmile tak učiníte, vyplňte společně na stránkách ČSSZ formulář s názvem Žádost o dávku otcovské poporodní péče. První strana je určena vám coby žadateli, druhá vašemu zaměstnavateli.

Po skončení podpůrčí doby, to je po uplynutí sedmi dnů, zaměstnavatel odešle doklady okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která o dávce rozhodne a vyplatí ji. Jste-li OSVČ, žádost musíte uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u své OSSZ.

Kalkulačka otcovské dovolené

Výpočet otcovské dovolené si zkuste na naší kalkulačce. Peněžitá dávka při otcovské je sestavena tak, aby nahrazovala ušlou čistou mzdu hlavně lidem s příjmem výrazněji pod průměrnou mzdou.

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

Krátce po zavedení této nové sociální dávky vznikly mezi zaměstnavateli a zdravotními pojišťovnami dohady o tom, kdo je povinen hradit za novopečené tatínky na otcovské dovolené zdravotní pojištění. Ačkoliv se tomuto vysvětlení některé pojišťovny zprvu bránily, například Všeobecná zdravotní pojišťovna zaměstnavatele po nějaké době informovala o možnosti zpětně nahlásit všechny své pracovníky, kteří nastoupili na otcovskou dovolenou, jakožto státní pojištěnce, tedy osoby, za něž platí zmíněné zdravotní pojištění stát.

Čtěte také:

Plat, nebo mzda. Víte, co berete?

Ilustrační foto

Chcete změnit trvalé bydliště? Čtěte, jak na to

Jak vyhlásit osobní bankrot?


Ohodnoťte tento článek
Diskuze