Nepřehlédněte

 ČD Cargo, ilustrační foto

Babiš odmítl privatizaci ČD Cargo. Stát podle něj své firmy řídí dobře

podcast týdeníku Euro 43/18

Poslouchejte Euro!

 Ministerstvo financí, ilustrační foto

Stát letos vybral na daních více, příjem z DPH se zvýšil o sedm procent

Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Rodičovský příspěvek se zvýší: jak podat žádost a kdo má nárok?

02. října, 15:14 - Klára Odstrčilová
02. října, 15:14

Rodičovský příspěvek je finanční pomoc všem rodičům s malými dětmi do čtyř let. V roce 2018 je výše rodičovského příspěvku 220 000 korun na dítě. Příspěvky se vyřizují na úřadu práce a rodiny je mohou čerpat pouze na nejmladší dítě.

Ačkoli je výše rodičovského příspěvku již dlouho stejná, od začátku roku 2018 se změnily podmínky pro rodiče dvojčat a vícerčat. Narodily-li se matce najednou dvě a více dětí, je od letošního roku zvýšený příspěvek 330 000 korun. Zvýšenou částku mohou využít i rodiče, kteří splňují podmínky, a podporu v současnosti pobírají.

Mateřská, nebo rodičovská dovolená?

V první řadě je důležité říci rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Při mateřské dovolené vzniká nárok na Peněžitou pomoc v mateřství, na tu ale nemá nárok každý.

Mateřskou dovolenou mohou čerpat pouze ty ženy, které si platily nemocenské pojištění. Maximální doba pobírání mateřské je 28 týdnů, nebo 37 týdnů, měla-li matka dvojčata či více dětí. Datum nástupu na mateřskou si určuje matka, musí to však být v období 6-8 týdnů před termínem porodu.

Na mateřskou nemají nárok ženy, který byly nezaměstnané, a živnostnice, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění. Po šestinedělí mohou nastoupit na mateřskou i muži, musí ale předložit písemný souhlas matky dítěte.

Na rodičovskou dovolenou mají nárok ženy i muži, a to i nezaměstnaní nebo OSVČ. Stát dává příspěvek 220 000 korun na dítě, v případě dvojčat či vícerčat 330 000 korun. Tuto částku mohou rodiče čerpat po maximální dobu čtyř let.


NAŠE RADA: Otcovská dovolená: kdo a kdy má nárok?


Rodičovský příspěvek 2018

V roce 2018 je stejně jako v předchozích letech jej činí celková částka 220 tisíc korun.

Měsíční výše příspěvku se liší podle předem vybrané délky čerpání a posuzuje se také mzda rodiče, který si platil nemocenské pojištění a má vyšší příjem. Minimální doba čerpání je 7 měsíců, a rodičovskou mohou čerpat i rodiče, kteří byli nezaměstnaní, nebo si neplatili nemocenské pojištění. Dávky lze čerpat do završení 4. roku u nejmladšího dítěte.

• Maximální měsíční částka je výše peněžité pomoci v mateřství, nejvíce 32 640 korun
• Minimální měsíční částka 50 korun
• Maximální doba čerpání příspěvku po mateřské je 43 měsíců
• Minimální doba čerpání je 7 měsíců
• Rodičovský příspěvek na 3 roky vychází na 6 111 korun měsíčně
• Rodiče nezaměstnaní nebo s nízkou mzdou mohou čerpat maximální částku 7 600 korun měsíčně po dobu necelých tří let
• Při čerpání po dobu 43 měsíců si je měsíční částka pro rodiče nezaměstnané nebo s nízkou mzdou 5 116 korun

Změna délky doby čerpání příspěvku

Rodiče mohou měnit výši, dobu a osobu čerpání rodičovského příspěvku každé 3 měsíce.

Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 220 tisíc a vydělí zbytkem měsíců.

Takové změny jsou především vhodné, je-li matka opět těhotná a celý příspěvek by nestihla vyčerpat.

Částku nelze vyčerpat najednou. Pokud byli rodiče nezaměstnaní nebo s nízkými příjmy a nevychází jim výpočet nemocenského pojištění dostatečně vysoko, aby mohli zvednout měsíční příspěvky, zůstává částka na maximálních 7 600 korunách a zbytek nevyplacených příspěvků propadá státu.

Pokud má dostatečně vysoké příjmy pouze jeden z rodičů, dokládá se na úřad práce jeho (nebo její) potvrzení o nemocenském pojištění, i když se nejedná o pečujícího rodiče.

Rodičovský příspěvek 2019

Vláda do budoucna plánuje zvýšit příspěvek o 80 tisíc korun. Dle návrhu má zvýšení proběhnout ve dvou vlnách, pokaždé o 40 tisíc korun. Nárok na vyšší částku budou mít i stávající rodiče s dětmi mladšími čtyř let.

Rodiče, kteří částku již vyčerpali, si budou moci požádat o vyplacení zbylých 40 tisíc korun. Rodičům, kteří budou rodičovskou stále pobírat, se celková částka příspěvku zvýší automaticky.

První vlna je plánována na 1. červenec 2019 na částku 260 tisíc korun. Datum druhé vlny zatím nebylo určeno.
Rodiče, kterým se najednou narodí dvě a více dětí, dosáhnou na jeden a půl násobek běžné částky rodičovského příspěvku.

Jaká by měla být výše příspěvku po plánovaném navýšení
jedno dítě dvě a více dětí
1. vlna 260 000 Kč 390 000 Kč
2. vlna 300 000 Kč 450 000 Kč

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, matka nebo otec, po skončení mateřské. Podmínkou je celodenní péče o dítě, které musí být mladší čtyř let. Není ale možné pobírat Peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou současně.

Podmínka celodenní péče je splněna, i když dítě mladší 2 let navštěvuje jesle do 46 hodin měsíčně. Děti ve věku 2-4 let mohou navštěvovat školku bez omezení.

Přivýdělky a práce při rodičovské dovolené

Rodiče pobírající příspěvky mohou vydělávat a jejich výdělky nejsou nijak sledovány. Rodič ale musí zajistit péči o dítě jinou dospělou osobou a v případě, že máte dítě do 2 let, nesmí jeho pobyt v jeslích překročit 46 hodin měsíčně.


Čtěte také: Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?


Příspěvek na péči nebo, rodičovský příspěvek?

Rodiče hendikepovaných dětí jsou postaveni před volbu, zda pobírat příspěvek rodičovský, nebo na péči, neboť tyto dávky nelze pobírat současně.
Výše měsíčního příspěvku na péči se určuje dle stupně závislosti dítěte na péči. Tyto dávky se týkají pouze dětí do 18 let.

Výše příspěvků na péči hendikepovaných dětí

1. Stupeň závislosti – závislost lehká: 3 300 Kč
2. Stupeň závislosti – závislost střední: 6 600 Kč
3. Stupeň závislosti – závislost těžká: 9 900 Kč
4. Stupeň závislosti – závislost úplná: 13 200 Kč

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadě práce, kam je nutné donést potřebnou dokumentaci. Formulář žádosti můžete vyplnit online, nebo přímo na úřadě.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek závisí na tom, zda máte nárok na Peněžitou pomoc v mateřství. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, je vhodné požádat o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu, čím dříve o ni požádáte, tím dříve vám bude přicházet. Dávky se ale dají vyplácet i zpětně, maximálně však 3 měsíce.


Vše o porodném zjistíte v článku: Porodné - výpočet a vyřízení žádosti


Pokud nárok na mateřskou máte, stačí, když si o rodičovskou požádáte pár měsíců před vypršením podpůrné doby mateřské. To jsou dítěti zhruba čtyři měsíce.

Formulář na rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek ke stažení zde, nebo na oficiálních stránkách MPSV.

Co vzít s sebou pro vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek

• Průkaz totožnosti
• Rodné listy dětí, které jsou mladší 4 let
• Doklad o výši a délce pobírání mateřské
• Potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo potvrzení o platbě nemocenského pojištění u živnostníků
• Rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku
• Pokud dáváte dítě do jeslí, potřebujete potvrzení, kolik času tam týdně stráví

Kdy chodí rodičovský příspěvek

Rodiče často uvádějí, že příspěvky jsou vypláceny 5. - 7. den v měsíci. Pro datum vyplácení dávek ale neexistuje jednotné pravidlo. Pro informace o svém konkrétním případě kontaktuje ÚP.

Půjčka na rodičovský příspěvek

Narození dítěte přináší mnoho výdajů, zejména jedná-li se o dítě prvorozené. Pokud oba rodiče pracovali, odchod na rodičovskou jednoho z partnerů významně sníží rodinné příjmy. Ještě ve větší nouzi se ocitají samoživitelky, které přechází z příjmu na pouhé příspěvky.

Jakmile jsou náklady rodiny vyšší než příjmy a úspory se tenčí, hrozí finanční tíseň. Ta omezuje schopnost splácení závazků a v konečném výsledku snižuje šanci získat půjčku. Nabízí banky možnost půjčky, pokud je vaším jediným, nebo hlavním příjmem rodičovský příspěvek?

Banky posuzují pro výběr uchazeče tato kritéria:

• Předchozí splácení
• Zadluženost
• Bonita (výše příjmů)

Takže i když máte ideální historii splácení půjček a nejste zadluženi, banka Vám může půjčku odmítnout kvůli nízkým příjmům. Máte-li pracujícího partnera, vyplatí se proto žádat o půjčku na jeho jméno.

V případě, že vám půjčku zamítnou, zkuste zjistit, zda máte nárok na hmotnou nouzi.

Více o půjčkách při mateřské nebo rodičovské dovolené na serveru Finance.cz.

Čtěte také:

Kdy máte nárok na příspěvek na bydlení?

Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ

TIP: Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu, na naší důchodové kalkulačce


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Počet hodnocení: 36 | Průměrné hodnocení: 4.31

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Kdy začít nakupovat na Vánoce?
Zájem o úvěry na bydlení v září lámal rekordy
Ceny elektřiny se domácnostem prodraží až o 15 %. Kdy můžete odejít k jinému dodavateli?
Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (2)
Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit platební příkazy?
Auta
Retro: Podívejte se, jak se během let měnil vzhled SPZ na…
Huawei Mate 20 Pro: nejočekávanější smartphone je plný překvapení (video)
Sedm chyb při předjíždění, kterými můžete i někoho zabít
Test asistovaného řízení: Žádné dnešní auto nenabízí autonomní řízení. Ani Tesla ne
Kvíz: Poznáte správně model auta podle fotografie?
Technologie
Génius kontra byrokracie. Jak úřady zkrotily Elona Muska
GeForce GTX 1060 s pamětí GDDR5X potvrzena Nvidií. Prý je založená na čipu GP104
Cnews FM: Óda na Windows 10 October „ještě to není dokonalé“ Update [podcast]
Biostar Racing X470GT8 – vyplatí se dát šanci Biostaru? (uživatelská recenze)
Vyšly testy Core i9-9900K, i7-9700K a i5-9600K. Jaká je pájka, OC, spotřeba a výkon?
Hry pro příležitostné hráče