Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

 Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek
Autor:

Rodičovský příspěvek 2019: jak podat žádost a kdo má nárok?

02. října 2018, 15:14 - Klára Odstrčilová
 Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek
02. října 2018, 15:14

Rodičovský příspěvek je finanční pomoc všem rodičům s malými dětmi do čtyř let. V roce 2019 je výše rodičovského příspěvku 220 000 korun na dítě. Příspěvky se vyřizují na úřadu práce a rodiny je mohou čerpat pouze na nejmladší dítě.

Ačkoli je výše rodičovského příspěvku již dlouho stejná, od začátku roku 2018 se změnily podmínky pro rodiče dvojčat a vícerčat. Narodily-li se matce najednou dvě a více dětí, je od loňského roku zvýšený příspěvek 330 000 korun. Zvýšenou částku mohou využít i rodiče, kteří splňují podmínky, a podporu v současnosti pobírají.

Mateřská, nebo rodičovská dovolená?

V první řadě je důležité říci rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Při mateřské dovolené vzniká nárok na Peněžitou pomoc v mateřství, na tu ale nemá nárok každý.

Mateřskou dovolenou mohou čerpat pouze ty ženy, které si platily nemocenské pojištění. Maximální doba pobírání mateřské je 28 týdnů, nebo 37 týdnů, měla-li matka dvojčata či více dětí. Datum nástupu na mateřskou si určuje matka, musí to však být v období 6-8 týdnů před termínem porodu.

Na mateřskou nemají nárok ženy, který byly nezaměstnané, a živnostnice, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění. Po šestinedělí mohou nastoupit na mateřskou i muži, musí ale předložit písemný souhlas matky dítěte.

Na rodičovskou dovolenou mají nárok ženy i muži, a to i nezaměstnaní nebo OSVČ. Stát dává příspěvek 220 000 korun na dítě, v případě dvojčat či vícerčat 330 000 korun. Tuto částku mohou rodiče čerpat po maximální dobu čtyř let.


NAŠE RADA: Otcovská dovolená: kdo a kdy má nárok?


Rodičovský příspěvek 2019

Stejně jako v předchozích letech jej v roce 2019 činí celková částka 220 tisíc korun.

Měsíční výše příspěvku se liší podle předem vybrané délky čerpání a posuzuje se také mzda rodiče, který si platil nemocenské pojištění a má vyšší příjem. Minimální doba čerpání je 7 měsíců, a rodičovskou mohou čerpat i rodiče, kteří byli nezaměstnaní, nebo si neplatili nemocenské pojištění. Dávky lze čerpat do završení 4. roku u nejmladšího dítěte.

• Maximální měsíční částka je výše peněžité pomoci v mateřství, nejvíce 32 640 korun
• Minimální měsíční částka 50 korun
• Maximální doba čerpání příspěvku po mateřské je 43 měsíců
• Minimální doba čerpání je 7 měsíců
• Rodičovský příspěvek na 3 roky vychází na 6 111 korun měsíčně
• Rodiče nezaměstnaní nebo s nízkou mzdou mohou čerpat maximální částku 7 600 korun měsíčně po dobu necelých tří let
• Při čerpání po dobu 43 měsíců si je měsíční částka pro rodiče nezaměstnané nebo s nízkou mzdou 5 116 korun

Změna délky doby čerpání příspěvku

Rodiče mohou měnit výši, dobu a osobu čerpání rodičovského příspěvku každé 3 měsíce.

Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 220 tisíc a vydělí zbytkem měsíců.

Takové změny jsou především vhodné, je-li matka opět těhotná a celý příspěvek by nestihla vyčerpat.

Částku nelze vyčerpat najednou. Pokud byli rodiče nezaměstnaní nebo s nízkými příjmy a nevychází jim výpočet nemocenského pojištění dostatečně vysoko, aby mohli zvednout měsíční příspěvky, zůstává částka na maximálních 7 600 korunách a zbytek nevyplacených příspěvků propadá státu.

Pokud má dostatečně vysoké příjmy pouze jeden z rodičů, dokládá se na úřad práce jeho (nebo její) potvrzení o nemocenském pojištění, i když se nejedná o pečujícího rodiče.

Rodičovský příspěvek 2020

Vláda do budoucna plánuje zvýšit příspěvek až o 80 tisíc korun od začátku roku 2020. Nárok na vyšší částku budou mít i stávající rodiče s dětmi mladšími čtyř let.

Rodiče, kteří částku již vyčerpali, si budou moci požádat o vyplacení zbylých 80 tisíc korun. Rodičům, kteří budou rodičovskou stále pobírat, se celková částka příspěvku zvýší automaticky.

Vláda se shodla na změně výše k datu 1. ledna 2020.

Rodiče, kterým se najednou narodí dvě a více dětí, dosáhnou na jeden a půl násobek běžné částky rodičovského příspěvku.

Jste spokojení se současnou výškou rodičovského příspěvku a jeho budoucím navýšením?

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, matka nebo otec, po skončení mateřské. Podmínkou je celodenní péče o dítě, které musí být mladší čtyř let. Není ale možné pobírat Peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou současně.

Podmínka celodenní péče je splněna, i když dítě mladší 2 let navštěvuje jesle do 46 hodin měsíčně. Děti ve věku 2-4 let mohou navštěvovat školku bez omezení.

Přivýdělky a práce při rodičovské dovolené

Rodiče pobírající příspěvky mohou vydělávat a jejich výdělky nejsou nijak sledovány. Rodič ale musí zajistit péči o dítě jinou dospělou osobou a v případě, že máte dítě do 2 let, nesmí jeho pobyt v jeslích překročit 46 hodin měsíčně.


Čtěte také: Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?


Příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek?

Rodiče hendikepovaných dětí jsou postaveni před volbu, zda pobírat příspěvek rodičovský, nebo na péči, neboť tyto dávky nelze pobírat současně.
Výše měsíčního příspěvku na péči se určuje dle stupně závislosti dítěte na péči. Tyto dávky se týkají pouze dětí do 18 let.

Výše příspěvků na péči hendikepovaných dětí

1. Stupeň závislosti – závislost lehká: 3 300 Kč
2. Stupeň závislosti – závislost střední: 6 600 Kč
3. Stupeň závislosti – závislost těžká: 9 900 Kč
4. Stupeň závislosti – závislost úplná: 13 200 Kč

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadě práce, kam je nutné donést potřebnou dokumentaci. Formulář žádosti můžete vyplnit online, nebo přímo na úřadě.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek závisí na tom, zda máte nárok na Peněžitou pomoc v mateřství. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, je vhodné požádat o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu, čím dříve o ni požádáte, tím dříve vám bude přicházet. Dávky se ale dají vyplácet i zpětně, maximálně však 3 měsíce.


Vše o porodném zjistíte v článku: Porodné - výpočet a vyřízení žádosti


Pokud nárok na mateřskou máte, stačí, když si o rodičovskou požádáte pár měsíců před vypršením podpůrné doby mateřské. To jsou dítěti zhruba čtyři měsíce.

Formulář na rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek ke stažení zde, nebo na oficiálních stránkách MPSV.

Rodičovský příspěvek - formulář žádosti ( Zdroj: Shutterstock.com, )

Co vzít s sebou pro vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek

• Průkaz totožnosti
• Rodné listy dětí, které jsou mladší 4 let
• Doklad o výši a délce pobírání mateřské
• Potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo potvrzení o platbě nemocenského pojištění u živnostníků
• Rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku
• Pokud dáváte dítě do jeslí, potřebujete potvrzení, kolik času tam týdně stráví

Kdy chodí rodičovský příspěvek

Rodiče často uvádějí, že příspěvky jsou vypláceny 5. - 7. den v měsíci. Pro datum vyplácení dávek ale neexistuje jednotné pravidlo. Pro informace o svém konkrétním případě kontaktuje ÚP.

Půjčka na rodičovský příspěvek

Narození dítěte přináší mnoho výdajů, zejména jedná-li se o dítě prvorozené. Pokud oba rodiče pracovali, odchod na rodičovskou jednoho z partnerů významně sníží rodinné příjmy. Ještě ve větší nouzi se ocitají samoživitelky, které přechází z příjmu na pouhé příspěvky.

Jakmile jsou náklady rodiny vyšší než příjmy a úspory se tenčí, hrozí finanční tíseň. Ta omezuje schopnost splácení závazků a v konečném výsledku snižuje šanci získat půjčku. Nabízí banky možnost půjčky, pokud je vaším jediným, nebo hlavním příjmem rodičovský příspěvek?

Banky posuzují pro výběr uchazeče tato kritéria:

• Předchozí splácení
• Zadluženost
• Bonita (výše příjmů)

Takže i když máte ideální historii splácení půjček a nejste zadluženi, banka Vám může půjčku odmítnout kvůli nízkým příjmům. Máte-li pracujícího partnera, vyplatí se proto žádat o půjčku na jeho jméno.

V případě, že vám půjčku zamítnou, zkuste zjistit, zda máte nárok na hmotnou nouzi.

Více o půjčkách při mateřské nebo rodičovské dovolené na serveru Finance.cz.

Čtěte také:

Kdy máte nárok na příspěvek na bydlení?

Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ

TIP: Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu, na naší důchodové kalkulačce


Čtěte také

Výroba turbíny ve Škodě Power

Doosan Škoda Power pomáhá v Peru se stavbou elektrárny. Dodá dva bloky parních turbín

Plzeňská společnost Doosan Škoda Power dodá do Peru dva bloky parních turbín o celkovém…

před 4 hodinami

Události Cvičení policie na odhalování nelegální migrace, ilustrační foto

Počet běženců, kteří nelegálně přešli hranici z Česka do Německa, stoupl

Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni o něco…

před 4 hodinami

 Radovan Vítek

Monstrproces se odsouvá. U newyorského soudu s Radovanem Vítkem žádá protistrana o odklad

Plánované soudní projednávání žaloby na společnost CPI Property Group tuzemského…

před 4 hodinami

Události Výuka v Česku, ilustrační foto

Ústavní soud zamítl návrh zrušit část školského zákona o soukromých školách. Podali jej pravicoví senátoři

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh skupiny 18 pravicových senátorů na zrušení části…

před 5 hodinami

Pavel Páral

Nezávislost státních zástupců? Spíš neodpovědnost

Před pár dny se sešla ministryně spravedlnosti Marie Benešová s vedením státního…

před 5 hodinami

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 42 | Průměrné hodnocení: 4.24

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Zkuste mít dovolenou bez problémů
Získejte zpět daň z příjmu při odchodu do důchodu během roku
Co musíte vědět, když chcete sepsat závěť?
A co když mi v práci nedají dovolenou?
Jaké dotace můžete získat na tepelné čerpadlo?
Auta
15 nejprodávanějších značek na evropském trhu za první…
Na Škody Karoq a Kodiaq modelového roku 2020 si už zloději využívající bezklíčkové odemykání nepřijdou
2000 koní, 100-200 km/h do tří sekund a dobíjení za 9 minut. Takový je elektrický Lotus Evija
Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake je kombi, na které jen tak někdo nestačí. Komu ujede?
Připoutej se. Jezdi vpravo. Tabule na českých dálnicích budou vychovávat řidiče
Hry pro příležitostné hráče