Rodičovský příspěvek 2021: jak žádat a kdo má nárok? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Rodičovský příspěvek 2021: jak podat žádost a kdo má nárok?

, Klára Odstrčilová,

Rodičovský příspěvek je finanční pomoc všem rodičům s malými dětmi do čtyř let. Dříve výše rodičovského příspěvku činila 220 000 korun na dítě, v roce 2020 však došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku na rovných 300 tisíc. Příspěvky lze vyřídit na úřadu práce.

Princip vyplácení peněžité pomoci v mateřství, potažmo rodičovského příspěvku je vcelku komplikovanou záležitosti, a proto je potřeba celou problematiku ze všeho nejdřív co nejdetailněji, ale zároveň nejsrozumitelněji popsat.

Mateřská, nebo rodičovská dovolená?

Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou je celá řada rozdílů. Při mateřské dovolené vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, avšak pouze některým, respektive ne zcela všem.

Mateřskou dovolenou jako takovou poskytuje nastávajícím matkách jejich zaměstnavatel. Maximální doba jejího pobírání trvá standardně 28 týdnů. Porodila-li žena dvě či dokonce více dětí najednou, tato doba se prodlužuje na celkových 37 týdnů. Datum nástupu na mateřskou si přitom určuje matka sama, musí to však být v období šest až osmi týdnů před termínem porodu.

Jak již bylo řečeno, na peněžitou podporou v mateřství, která je vyplácena právě během mateřské dovolené, mají nárok pouze ty ženy, které byly v období dvou let před nástupem na dovolenou zaměstnány alespoň na dobu 270 dní nebo si v případě OSVČ dobrovolně platily účast na nemocenském pojištění.

Kromě toho ale navíc musejí ženy zaměstnankyně splnit ještě jednu podmínku, a sice být v pracovním poměru v den nástupu na mateřskou (jedinou výjimkou jsou ty, které se rozhodnou pracovní poměr ukončit během těhotenství – pro ně počítá zákoník práce se 180denní ochrannou lhůtou).

Po šestinedělí pak mohou na mateřskou nastoupit i muži, musí ale předložit písemný souhlas matky dítěte. Zároveň musejí počítat s tím, že v jejich případě je tato doba zkrácena na 22 (s jedním dítětem), respektive 31 týdnů (s dvěma nebo více dětmi).

Oproti tomu na rodičovskou dovolenou má nárok každý rodič bez ohledu na pohlaví, který celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, dokud nedosáhne čtyř let věku.

Rodičovský příspěvek 2021

Po navýšení rodičovského příspěvku činí jeho výše 300 000 korun. Porodila-li matka dvojčata či vícerčata, jedná se o celkovou částku 450 000 korun.

Měsíční se výše příspěvku  liší podle předem vybrané délky čerpání a posuzuje se také mzda rodiče, který si platil nemocenské pojištění a má vyšší příjem. Minimální doba čerpání je sedm měsíců – to pokud se rodič rozhodne čerpat maximální možnou měsíční dávku, která činí 43 470 korun. Rodičovskou lze čerpat i tehdy, pakliže byli rodiče nezaměstnaní, nebo si neplatili nemocenské pojištění. Dávky mohou být vypláceny, jak již bylo řečeno, do dovršení čtyř let u nejmladšího dítěte.

A jak na výpočet rodičovského příspěvku? Kolik přesně budete smět měsíčně pobírat, se vypočítá pomocí takzvaného denního vyměřovacího základu (DVZ). Tento vyměřovací základ představuje hrubý měsíční příjem rodiče za uplynulých 12 měsíců vynásobený 12 a posléze vydělený 365.

Pakliže váš hrubý měsíční příjem bude například 30 tisíc korun, bude vaše situace vypadat následovně:

30 000 * 12 / 365 = 986,30 Kč.

Samotná výše čerpání může teoreticky činit až 70 procent 30násobku tohoto denního vyměřovacího základu. Pokud ovšem DVZ stanovit nelze, musí rodič pobírající tento druh příspěvku počítat s tím, že může být vypláceno nanejvýš 10 tisíc, respektive patnáct tisíc v případě vícerčat.

To samé navíc platí i ve chvíli, kdy je 70procentní součin menší nebo roven právě 10 tisícům korun. V případě, že jej převyšuje, může čerpat příspěvek v rozmezí 10 000 až do této hranice (DVZ * 30 * 0,7). Maximálně to však může být 43 470 korun měsíčně, respektive 65 205 Kč (pakliže se narodí dvě a více dětí). A pokud jde o minimální částku, ta je v současnosti stanovena na hranici 50 korun.

Jak vysoký váš základ je, musíte uvést v potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, které tvoří přílohu k samotné žádosti o rodičovskou.

Počínaje 1. červencem 2019 již není potřeba k žádosti přikládat formulář Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku.

V rámci tohoto lejstra okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) uváděla, kolik činila vám vyplácená peněžitá pomoc v mateřství. Tuto informaci si nyní mezi sebou obě instituce předávají automaticky.

TIP: Vše o aktuálním rodičovském příspěvku.


NAŠE RADA: Otcovská dovolená: kdo a kdy má nárok?


Změna délky doby čerpání příspěvku

Volba výše rodičovského příspěvku je víceméně na vás. Společně s dobou a osobou, která jej bude čerpat, toto můžete měnit každé tři měsíce.

Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 300 tisíc a vydělí zbytkem měsíců.

Takové změny jsou především vhodné, je-li matka opět těhotná a celý příspěvek by nestihla vyčerpat.

Částku nelze vyčerpat najednou. Pokud byli rodiče nezaměstnaní nebo s nízkými příjmy a nevychází jim výpočet nemocenského pojištění dostatečně vysoko, aby mohli zvednout měsíční příspěvky, zůstává částka na maximálních 10 000 korunách. Letos pak poslanci definitivně schválili novelu zákona, podle které již matka či otec nepřijdou o zbytek rodičovského příspěvku, pakliže jej nestihnou vyčerpat včas před narozením dalšího dítěte. Podmínkou však je, že alespoň jeden z rodičů je v daném okamžiku zaměstnán, provozuje živnost nebo pracuje na některou z dohod a platí si pojistné.

Pokud má dostatečně vysoké příjmy pouze jeden z rodičů, dokládá se na úřad práce jeho (nebo její) potvrzení o nemocenském pojištění, i když se nejedná o pečujícího rodiče.

Jste spokojení se současnou výškou rodičovského příspěvku a jeho budoucím navýšením?

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Jak již bylo řečeno, nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, matka nebo otec, po skončení mateřské. Podmínkou je celodenní péče o dítě, které musí být mladší čtyř let. Není ale možné pobírat peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou současně.

Podmínka celodenní péče je splněna, i když dítě mladší dvou let navštěvuje jesle do 46 hodin měsíčně. A něco podobného ostatně platí i v souvislosti s mateřskou školkou. Tu mohou děti ve věku dvou až čtyř let navštěvovat bez omezení, z čehož jasně vyplývá, že kombinace rodičovského příspěvku a školky se mezi sebou nijak nepříčí.

Rodičovský příspěvek a práce či přivýdělek

Osoby pobírající rodičovské příspěvky mohou vydělávat a jejich výdělky nejsou nijak sledovány. Rodič ale musí zajistit péči o dítě jinou dospělou osobou.


Čtěte také: Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?


Příspěvek na péči, nebo rodičovský příspěvek?

Rodiče hendikepovaných dětí byli dříve postaveni před volbu, zda pobírat příspěvek rodičovský, nebo na péči. Důvod byl ten, že zmíněné dávky nešlo pobírat současně. Od 1. 12. 2012 nicméně bylo toto pravidlo zrušeno.

Výše měsíčního příspěvku na péči se určuje dle stupně závislosti dítěte na péči. Tyto dávky se týkají pouze dětí do 18 let.

Výše příspěvků na péči hendikepovaných dětí

1. stupeň závislosti – závislost lehká: 3 300 Kč,
2. stupeň závislosti – závislost střední: 6 600 Kč,
3. stupeň závislosti – závislost těžká: 9 900 Kč, pakliže osoba využívá pobytové sociální služby, respektive 13 900 Kč, jestliže je nevyužívá,
4. stupeň závislosti – závislost úplná: 13 200 Kč, pakliže osoba využívá pobytové sociální služby, respektive 19 200 Kč, jestliže je nevyužívá.

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadu práce, kam je nutné donést potřebnou dokumentaci. Formulář žádosti můžete vyplnit online, nebo přímo na úřadu.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek, závisí na tom, zda máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, je vhodné požádat o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu, neboť čím dříve o ni požádáte, tím dříve vám bude přicházet. Dávky se ale dají vyplácet i zpětně, maximálně však tři měsíce.


Vše o porodném zjistíte v článku: Porodné – výpočet a vyřízení žádosti


Pokud nárok na mateřskou máte, stačí, když si o rodičovskou požádáte pár měsíců před vypršením podpůrné doby mateřské. To jsou dítěti zhruba čtyři měsíce.

Formulář na rodičovský příspěvek

Lidé se často ptají, zda existuje pro žádost o rodičovský příspěvek vzor. Žádost o rodičovský příspěvek můžete stáhnout zde, nebo na oficiálních stránkách MPSV.
 Rodičovský příspěvek - formulář žádosti

Co vzít s sebou pro vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek

• Průkaz totožnosti,
• rodné listy dětí, které jsou mladší 4 let,
• doklad o výši a délce pobírání mateřské,
• potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo potvrzení o platbě nemocenského pojištění u živnostníků,
• rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku,
• pokud dáváte dítě do jeslí, potřebujete potvrzení, kolik času tam týdně stráví.

Kdy chodí rodičovský příspěvek

Jaký je výplatní termín rodičovského příspěvku v roce 2021? Rodiče často uvádějí, že úřad práce rodičovský příspěvek vyplácí 5. až 7. den v měsíci. Pro datum vyplácení dávek ale neexistuje jednotné pravidlo. Liší se v závislosti na jednotlivých regionech, a tak se může stát, že budou chodit později. Pro informace o svém konkrétním případě kontaktuje ÚP.

Půjčka na rodičovský příspěvek

Narození dítěte přináší mnoho výdajů, zejména jedná-li se o dítě prvorozené. Pokud oba rodiče pracovali, odchod na rodičovskou jednoho z partnerů významně sníží rodinné příjmy. Ještě ve větší nouzi se ocitají samoživitelky, které přechází z příjmu na pouhé příspěvky.

Jakmile jsou náklady rodiny vyšší než příjmy a úspory se tenčí, hrozí finanční tíseň. Ta omezuje schopnost splácení závazků a v konečném výsledku snižuje šanci získat půjčku.

Nabízí banky možnost půjčky, pokud je vaším jediným, nebo hlavním příjmem rodičovský příspěvek?

Banky posuzují pro výběr uchazeče tato kritéria:

• předchozí splácení,
• zadluženost,
• bonita (výše příjmů).

Takže i když máte ideální historii splácení půjček a nejste zadluženi, banka Vám může půjčku odmítnout kvůli nízkým příjmům. Máte-li pracujícího partnera, vyplatí se proto žádat o půjčku na jeho jméno.

V případě, že vám půjčku zamítnou, zkuste zjistit, zda máte nárok na hmotnou nouzi.

Více o půjčkách při mateřské nebo rodičovské dovolené na serveru Finance.cz.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

V roce 2020 došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku z dřívější částky 220 tisíc korun na současných 300 tisíc. V případě, že žena porodí vícerčata, má v rámci této dávky nárok až na 450 tisíc korun, tedy o celých 120 tisíc víc, než tomu bylo předloni.

Kde a kdy zažádat o rodičovský příspěvek?

Žádost o přiznání rodičovského příspěvku se podává na úřadu práce. To, kdy sem se všemi nezbytnými formuláři máte zavítat, závisí na skutečnosti, zda máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud ano, stačí o rodičovský příspěvek požádat pár měsíců před vypršením podpůrné doby mateřské, tedy zhruba v okamžiku, kdy jsou dítěti čtyři měsíce. Pokud ovšem na mateřskou nárok nemáte, je ideální, když si o rodičovský příspěvek zažádáte co nejdříve po porodu.

Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Žádný fixně stanovený termín není. Termín se liší v závislosti na místě vašeho bydliště, respektive regionu, v němž bydlíte. Rodiče se nicméně shodují na tom, že příspěvek jim obvykle chodí během prvního týdne v měsíci.

Jaká je maximální výše rodičovského příspěvku?

Nejvyšší možná měsíční dávka činí 43 470 korun. Pakliže žena porodila vícerčata, je tato částka navýšena o 1,5 násobek, tedy na 65 205 korun.