Kdo potřebuje potravinářský průkaz a jak ho získat? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Potravinářský průkaz mate názvem. Potřebují ho i kadeřníci a maséři

,
Potravinářský průkaz mate názvem. Potřebují ho i kadeřníci a maséři
Zdroj: Dominik Bachůrek, Mladá fronta

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který můžete znát také jako potravinářský průkaz nebo pouze zdravotní průkaz, je doklad, který potřebuje každý, kdo by mohl při své práci infekčně ohrozit koncového zákazníka. Počet profesí, které tento dokument potřebují, je široký, od výroby a prodeje potravin až po kadeřnice, maséry nebo zaměstnance tetovacích salonů.

Potravinářský průkaz

Ačkoliv se mezi lidmi nejvíce používá termín potravinářský průkaz, ve skutečnosti je zavádějící. Lépe se pro tento dokument hodí pojmenování zdravotní průkaz. Výčet profesí, k jejichž výkonu je nutné nechat si vystavit potravinářský průkaz, je totiž velice široký, a zdaleka se netýká pouze potravin.

Průkaz je v daných profesích nutností nejen pro zaměstnance, ale jeho pořízení musí řešit i zaměstnavatelé, podnikatelé a brigádnici. Právě proto je o zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství tak velký zájem během letních měsíců, kdy studenti hledají nějakou možnost přivýdělku.

Kdo musí mít při své práci potravinářský (zdravotní) průkaz, stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. V § 19 tohoto zákona jsou pak vyjmenovány všechny činnosti, kterých se povinnost mít potravinářský průkaz týká.

Kdy musíte mít potravinářský průkaz?

 • při provozování stravovacích služeb,
 • při výrobě potravin,
 • při uvádění potravin do oběhu,
 • při výrobě kosmetických prostředků,
 • při provozování úpraven vod,
 • při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb,
 • při provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje.

Je tedy jasně patrné, že zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství k výkonu své profese potřebují také lidé, kteří pracují v tetovacích salonech nebo třeba zaměstnanci solárií. Kdokoliv, kdo se chystá pracovat v některém z výše zmíněných odvětví, si navíc musí svůj potravinářský průkaz vyřídit ještě před zahájením dané činnosti.


Končí vám platnost řidičského průkazu? Výměna je rychlejší a jednodušší

ilustrační foto


Jak získat potravinářský průkaz?

Potravinářský průkaz potřebujete hned od prvního dne vykonávání profese, pro kterou je jeho vystavení nutné. Jestliže máte o takovou práci, jistě vás zajímá, kde získat potravinářský průkaz, zda je nutné podstoupit pro svůj potravinářský průkaz vyšetření u nějakého specialisty, a případně i to, jestli k vystavení zdravotního průkazu potřebujete nějaký zvláštní formulář.

Potravinářský průkaz vydává zpravidla praktický lékař na základě fyzické zdravotní prohlídky, ale může to být i závodní (školní) lékař. Zdravotní prohlídka by měla prokázat, že je člověk zdravý a netrpí žádnou infekční chorobou. Její podoba ovšem není specifikována zákonem, a proto průběh vyšetření závisí vždy na konkrétním lékaři.

Žádáte-li o vystavení potravinářského průkazu, při běžném praktickém vyšetření by měl lékař zhodnotit váš aktuální zdravotní stav a vyloučit, že trpíte nějakým infekčním onemocněním. Zároveň se může zajímat o vaši rodinnou anamnézu. Poté odebere potřebné vzorky a stěry, které zašle na rozbor do laboratoře. Podle výsledků, na které může čekat několik dnů i týdnů, pak rozhodne, zda vám potravinářský průkaz vystaví, nebo nevystaví.

Co by měli držitelé potravinářského průkazu vědět?

Pokud se chystáte pracovat v potravinářství nebo třeba v kadeřnickém salonu, nestačí se zajímat pouze o to, jak si zařídit potravinářský průkaz. S tímto oprávněním se totiž pojí i jisté povinnosti. Držitel zdravotního průkazu musí být nejen zdravý, ale rovněž musí ovládat znalosti, které jsou vymezeny v příloze vyhlášky č. 490/2009 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Pokud pracujete v oblasti výroby a oběhu potravin nebo ve stravovacích službách, měli byste mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz. Co konkrétně tedy musíte znát?

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • zásady osobní hygieny při práci,
 • zásady hygienicky nezávadného čištění, dezinfekce a technologie výroby,
 • hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků,
 • alimentární nákazy a otravy potravin (včetně toho, jak jim předcházet),
 • speciální hygienickou problematiku dle příslušné pracovní činnosti.

V případě osob, které vykonávají pracovní činnosti, při nichž přicházejí do styku s tělem zákazníka, nebo osob pracujících v provozovnách masérských, regeneračních a rekondičních služeb, ale i v provozovnách kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické péče a výrobě kosmetických prostředků, se jedná o znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence raných kožních a pohlavních nákaz. Sem patří:

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • základní hygienické zásady při práci,
 • základy dezinfekce a sterilizace,
 • rané a kožní nákazy (včetně prevence),
 • zacházení s prádlem a jeho ukládání,
 • pohlavní nákazy (epidemiologie a prevence),
 • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu.

Poslední skupinou jsou pak osoby, které přicházejí při pracovních činnostech v úpravnách vod nebo při provozování vodovodů do přímého styku s vodou. U nich jsou potřebné znalosti, které slouží k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou, kam se řadí:

 • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
 • zásady osobní hygieny při práci,
 • zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,
 • znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na nichž se podílí voda,
 • znalosti o příčinách otravy z vody,
 • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu.

Hygienická kontrola je oprávněna držitele průkazu z těchto znalostí vyzkoušet a potravinářský průkaz mu eventuálně odebrat. Taková kontrola navíc může přijít nečekaně, a proto je dobré nosit svůj zdravotní průkaz vždy u sebe. Po dohodě ovšem může být uschován na pracovišti u zaměstnavatele.

S každým infekčním onemocněním byste pak měli neprodleně jít k lékaři, přičemž jeho příčinu i příznaky je nutné nahlásit také v práci. To samé platí i v případě, že jste přišli do kontaktu s jakýmkoliv člověkem, u kterého se projevilo nějaké infekční onemocnění, nebo mu bylo později zjištěno.

Jak dlouho platí potravinářský průkaz?

Pokud pro výkon svého povolání potřebujete toto potvrzení, jistě vás zajímá, jakou má potravinářský průkaz platnost a jak dlouho ho vlastně můžete užívat. Platnost potravinářského průkazu nicméně závisí na lékaři, který ho může vystavit na dobu určitou, ale také na dobu neurčitou.

Kolik stojí potravinářský průkaz?

Máte-li v plánu pořídit si zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, určitě byste rádi věděli, jaká je pro potravinářský průkaz cena a kolik peněz si s sebou k lékaři vlastně máte vzít. I toto rozhodnutí však závisí na ošetřujícím lékaři. Cena potravinářského průkazu se většinou pohybuje v řádech několika stovek korun (obvykle 200-500 Kč). Poplatek přitom inkasuje přímo lékař, který vám doklad vystavil.

Zapamatujte si: Potravinářský průkaz není vázán na konkrétního zaměstnavatele, můžete jej tedy uplatnit u více zaměstnavatelů či brigádách.

Potravinářský průkaz na počkání

Jak dlouho trvá vyřízení potravinářského průkazu? Ačkoliv je součástí žádosti o potravinářský průkaz prohlídka, ne vždy lékaři zkoumají pacientův stav dopodrobna. Zatímco někde prohlídka zabere pouhých pár minut, jinde si na výsledky počkáte. Z výše uvedených informací nicméně vyplývá, že pokud bude lékař poctivý, nemůže vystavit potravinářský průkaz po zběžné zdravotní prohlídce na počkání. Odebrané vzorky a stěry laboratoře nevyhodnotí během jednoho dne. Kultivace, rozbory a závěry mohou trvat i několik týdnů.

Potravinářský průkaz formulář

Potravinářský průkaz (zdravotní průkaz) je lékařský tiskopis a žadatel o tento dokument se tedy o jeho pořízení nemusí starat. Rozhodně však nebude od věci, pokud si jeho vzor zkontrolujete zdarma na internetu, aby lékařem vystavený dokument obsahoval všechna potřebná data.

Co je potravinářský průkaz?

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství je doklad, který k výkonu svého povolání potřebují zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé i brigádníci, kteří provozují činnost v zákonem daných oblastech, jako je potravinářství či provozování kosmetických a masérských služeb. V České republice ho ještě před zahájením dané činnosti musí mít všichni pracovníci, kteří by mohli při své práci infekčně ohrozit koncového zákazníka.

Kdo musí mít potravinářský průkaz?

Seznam činností, při jejichž výkonu je nutné vlastnit platný potravinářský průkaz, je uvedený v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Sem patří provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje.

Jak získat potravinářský průkaz?

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství vydává zpravidla praktický lékař na základě fyzické zdravotní prohlídky, ale může to být také závodní nebo školní lékař. Aby mohl pracovník potravinářský průkaz získat, zdravotní prohlídka musí prokázat, že je zdravý a netrpí žádnou infekční chorobou. V rámci tohoto vyšetření by pak měl lékař zhodnotit aktuální zdravotní stav a případně i rodinnou anamnézu a poté by měl odebrat potřebné vzorky a stěry, které zašle na rozbor do laboratoře.

Kolik stojí potravinářský průkaz?

Cena potravinářského průkazu není zákonem stanovená a v každé ordinaci tedy může být jiná. Většinou se však pohybuje v řádech několika stovek korun, konkrétně zhruba 200-500 Kč. Poplatek přitom inkasuje přímo lékař, který zdravotní průkaz vystavil.

Čtěte také:

Jak získat zbrojní průkaz? Musíte splnit přísné podmínky

Střelnice

Rybářský lístek už můžete získat nastálo, stačí vám tisícovka

Odstoupení od kupní smlouvy: podmínky, vzor

Životopis: jak ho napsat a strukturovat tak, aby zaujal + vzor