Zbrojní průkaz 2019: co vše potřebujete? - Euro.cz

Předplatné

 • 49x týdeník Euro
 • 30x Speciál
 • Přístup k premium článkům
 • Web bez reklam
 • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak získat zbrojní průkaz? Splnění podmínek pro jeho pořízení je poměrně náročné

,

Zatímco cena zbrojního průkazu se pohybuje v řádu stovek, respektive několika málo tisíců korun, a je tudíž relativně přijatelná, se splněním podmínek pro jeho získání je to o poznání komplikovanější. V tomto ohledu patří Česko celosvětově spíše mezi přísnější země. Co konkrétně musíte splnit, abyste mohli legálně držet a používat střelnou zbraň na území ČR?

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se dělí do skupin podle písmen A až E. Doba platnosti je momentálně deset let, pokud byl však pas vydán před 1. červencem 2014, je to pět let. Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar Policie ČR, oddělení služby pro zbraně.

Podmínek nutných ke splnění je celá řada

Pro to, abyste mohli letos zažádat o zbrojní pas, musíte mít místo pobytu na území České republiky a být starší 21 let (skupiny A, D, E) nebo 18 let (skupiny B a C). Výjimky existují pouze pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Skupiny zbrojních pasů
Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):
Zbrojní průkaz skupiny A – ke sběratelským účelům
Zbrojní průkaz skupiny B – ke sportovním účelům
Zbrojní průkaz skupiny C – k loveckým účelům
Zbrojní průkaz skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
Zbrojní průkaz skupiny E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Zdroj: mvcr.cz

Žadatel o zbrojní průkaz musí být způsobilý k právním úkonům, nezbytná je však také zdravotní způsobilost. Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu neboli osvědčení o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, prohlídka stojí většinou do 500 korun a potvrzení nesmí být starší než tři měsíce. Praktik vás navíc může poslat i na psychologické vyšetření, které ale není ze zákona povinné.

Žadatel o zbrojní průkaz musí rovněž prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů. Nepřihlíží se k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani na základě amnestie.

Jaký druh zbrojního průkazu vlastníte?

Zkoušky a jejich cena

Jaké skládá žadatel o zbrojní průkaz testy? Zájemce o držení střelné zbraně si musí zažádat o zkoušku z odborné způsobilosti. Ta je složená z teoretické části, kdy je nutné prokázat znalost legislativy o držení zbraní a také prokázat znalosti o zbraních a střelivu a potřebné zdravotnické minimum. Test se skládá ze 30 otázek (přehled všech testových otázek s vyznačenými správnými odpověďmi si můžete stáhnout ZDE).

Praktická část zkoušky sestává z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a také ze střelby na cíl. Střelba se dělí podle skupiny zbrojního průkazu na krátkou kulovou zbraň, dlouhou kulovou zbraň a dlouhou brokovou zbraň. Odměna pro zkušebního komisaře činí pro každého účastníka 600 korun. Další náklady stojí střelivo a pronájem střelnice, kde se zkouška koná.

Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok. K žádosti o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu je třeba vždy přiložit aktuální fotografii. Na vydání zbrojního průkazu má příslušný orgán lhůtu 30 dnů.

Poplatky týkající se vydání zbrojního průkazu:

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč

 Vývoj počtu držitelů střelných zbraní

Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Řadíte se mezi majitele zbrojního průkazu?

K prosinci 2016 bylo v Česku 300 115 držitelů zbrojních průkazů. Necelých 241 tisíc mělo průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku. Registrováno bylo 798 424 zbraní všech kategorií.

Prodloužení zbrojního průkazu

Pokud chcete prodloužit platnost svého zbrojního průkazu, pro jeho vydání je nutné předložit příslušnému útvaru policie vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a tyto přílohy:

 • Posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce)
 • Jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele
 • Případně další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních

Tuto žádost je třeba předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve půl roku před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu.

Odebrání zbrojního průkazu

V některých případech vám může policie zbrojní průkaz zabavit. Taková situace může nastat, jestliže držitel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo přestal být bezúhonným občanem. Také se to může stát, pokud člověk vlastní zbrojní průkaz skupiny C, ale přestal být držitelem platného loveckého lístku.

Nepříjemná je také ztráta zbrojního průkazu nebo jeho odcizení. Pokud k tomu dojde, tuto skutečnost je jeho majitel povinen okamžitě hlásit Policii ČR.

Evropský zbrojní průkaz

Evropský zbrojní pas opravňuje jeho majitele cestovat po zemích Evropské unie se zbraní, která je v něm zapsaná, a střelivem určeným do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití. To vše samozřejmě za předpokladu, že členský stát udělil povolení k cestě s takovou zbraní.

Jaké zbraně omezuje evropská směrnice
Směrnice EP z března 2017 omezuje držení krátkých poloautomatických zbraní na více než dvacet nábojů a dlouhých poloautomatických zbraní na více než deset nábojů. Nelegální mají být i zbraně, jež mají skládací a teleskopickou pažbu. Směrnice se má týkat také poloautomatických zbraní, jež byly předělány z automatických. Zpřísnění je motivováno bojem proti terorismu. Ministerstvo vnitra plánuje přeložit do května 2019 nové zákony o zbraních a střelivu.

Během roku 2017 se snažil zejména socialistický exministr vnitra Milan Chovanec prosadit změnu ústavního zákona o bezpečnosti, aby legální držitelé zbraní měli možnost zasáhnout v rámci ohrožení bezpečnosti České republiky. Reagoval tím na teroristické útoky v Evropě a také na směrnici Evropského parlamentu držení zbraní zpřísnit.

I když v červnu novela zákona prošla sněmovnou, na začátku prosince ji neschválil Senát. Podle některých senátorů je taková novela zbytečná. „Senát by ze sebe šašky v případě ústavy dělat neměl,“ prohlásil například senátor KDU-ČSL Jiří Čunek.

Bezpečnost země podle exministra vnitra Milana Chovance

Střelné zbraně bez zbrojního průkazu

Spoustu lidí zajímá, jestli existují zbraně, kvůli kterým není třeba skládat zkoušky a vlastnit zbrojní průkaz. Co třeba taková flobertka 9mm bez zbrojního průkazu nebo malorážka bez zbrojního průkazu? V České republice to opravdu funguje tak, že k držení některých zbraní nemusíte být vlastníkem zbrojního průkazu. Jedná se o zbraně spadající do kategorie D (zbraně nepodléhající registraci). Sem patří například:

 • Zbraně typu flobertka
 • Historické zbraně vyrobené do konce roku 1890
 • Mechanické zbraně s napínací silou větší než 150 N (luky a kuše)
 • Plynové zbraně na vzduchovou kartuš
 • Chladné zbraně – nože, sekery, meče…

Jak získat zbrojní průkaz? Splnění podmínek pro jeho pořízení je poměrně náročné
3.2 (63.33%) 6 hlasování
Diskuze