Dobrá zpráva: rybářský lístek můžete nově získat nastálo - Euro.cz

Přihlášení

Velká změna. Rybářský lístek už můžete získat nastálo, stačí vám tisícovka

, try,
Velká změna. Rybářský lístek už můžete získat nastálo, stačí vám tisícovka
Zdroj: Profimedia.cz

Od listopadu 2017 mohou rybáři nově získat „doživotní“ rybářský lístek na dobu neurčitou, a to za poplatek 1000 korun. Tuto novinku umožňuje novela vyhlášky ministerstva zemědělství.

Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o rybářství, má usnadnit rybářům život. A právě lístek na dobu neurčitou je hlavní změnou. Nyní si tedy rybáři mohou pořídit doživotní lovecké povolení za jednorázový poplatek a mají po starostech s hlídáním platnosti dokladu. Dosud si mohli pořídit lístek pouze na dobu od 30 dní až po maximálně 10 let.

Doživotní rybářský lístek za 1000 Kč

Časově neomezený lístek je určen pro osoby starší 15 let, cena za jeho vydání činí 1000 korun. „Je zde nově zaveden, k nedávno zřízenému 30dennímu rybářskému lístku, právě doživotní rybářský lístek – neboli rybářský lístek na dobu neurčitou,“ potvrdila mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Nadále přitom zůstává možnost pořídit si lístek na rok, tři roky nebo na deset let v ceně 100, 200 resp. 500 korun. Pozor, je třeba vědět, že lístek není jediné povolení k rybolovu, za které budete platit. Začátečníci si to často pletou. Splnit musíte řadu dalších povinností.

Ceny rybářských lístků platné od 1. listopadu 2017
Na dobu Cena v Kč
1 rok 100
3 roky 200
10 let 500
krátkodobý 30denní 200
na dobu neurčitou 1000

Pramen: Mze, Poznámka: jedná se o základní ceny pro dospělého od 15 let, existují slevy pro osoby mladší 15 let, studenty, členy rybářské stráže a další skupiny

Změna doby rybolovu od roku 2018

Další novinkou je prodloužení doby lovu. Ministerstvo zemědělství totiž vyšlo vstříc požadavkům rybářů a prodloužilo a zjednodušilo dobu lovu v mimopstruhových revírech. Od 1. dubna 2018 se zavádí dvě časová rozmezí, kdy lze ryby lovit – od 4 do 24 hodin v dubnu až září a od 5 do 22 hodin v říjnu až březnu. Tyto úseky jsou pro všechny revíry pevné a neměnitelné.

Dosud platily v mimopstruhových revírech během roku čtyři různé doby rybolovu.


O změně doby lovu čtěte více: Kdy se smí lovit ryby? Stát od roku 2018 prodloužil a zjednodušil časy

 Rybář, ilustrační foto


Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o rybářství. Žádost o rybářský lístek podává uchazeč na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

Podrobnosti o rybářském lístku se dozvíte na webových stránkách ministerstva zemědělství.

Členská známka zdražuje

Pozor, rok 2018 přináší rybářům další změnu: zdraží se roční rybářská členská známka, a to z původních 400 korun na 500 Kč pro dospělého. Více čtěte ZDE.

Jak se stát rybářem?

Získat poprvé rybářský lístek není jednoduché, předchází tomu řada kroků, kde musí zájemce o rybaření osvědčit své znalosti. Je třeba přitom rozlišit dvě kategorie – sportovní rybaření (rekreační rybaření) a produkční rybaření (profesionální chov ryb na vodních plochách).

Jak se stane začátečník sportovním rybářem
Kontaktujte místní organizaci Českého rybářského svazu (MO ČRS), nejlépe nejblíže místu trvalého bydliště (seznam MO ČRS).
Po dohodě můžete u této MO ČRS přihlášku za člena MO.
Musíte úspěšně absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Po úspěšně absolvovaném testu MO vydá osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
Vlastník rybářského lístku se pak opět obrátí na MO ČRS, kterou si vybral. Zde obdrží členskou legitimaci na základě podané přihlášky za člena. Při jejím vydání zaplatí zápisné a členský příspěvek.
Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. Povolenek je hodně druhů, jejich ceny se mohou každoročně upravovat.
Každý člen MO ČRS musí počítat také s tím, že bude muset vykonat brigádní povinnost, případně ji peněžně uhradit. Počet odpracovaných hodin a případný poplatek si stanovuje sama MO ČRS.

Pramen: Mze,ČRS

Čtěte o velkých změnách veterinárního zákona:

Rozsáhlá novela veterinárního zákona zasáhne chovatele, farmáře i trh

Výcvik psa se snadno vyšplhá do vysokého řádu desetitisíců

Čtěte také:

Zachraňte„ rytíře“ candáta, osloví rybáři ministra Jurečku

Rybářství Třeboň musí vrátit státu šest rybníků. Přihlásí se o ně církev


Diskuze