Jak se vracejí dětem doplatky za léky nad limit - Euro.cz

Přihlášení

Děti mají nárok na vrácení doplatků za léky nad limit

, try,
Děti mají nárok na vrácení doplatků za léky nad limit
Zdroj: Petr Topič, Mladá fronta

Děti bývají často nemocné, a tak se jich může týkat vracení peněz nad limit doplatků za léky. Částku, o kterou je příslušný limit v kalendářním roce překročen, je zdravotní pojišťovna povinna pojištěnci, v tomto případě jeho zákonnému zástupci, uhradit. Čtěte, jaký je postup a termín splatnosti u dětí.

Jak se počítá limit doplatků za léky?

Pacient doplácí rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Je důležité vědět, že do ochranného limitu pacienta se započítávají doplatky na pojišťovnou částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejného množství dané léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek je nejnižší.

Započitatelné doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou evidovány na číslo pojištěnce (většinou rodné číslo).


Nevíte, kolik budete doplácet za předepsaný lék? Částku se dozvíte až v lékárně


Přeplatky nad zákonem stanovený limit jsou tedy určeny vždy tomuto konkrétnímu pojištěnci. Platí to i v případě nezletilého dítěte do 18 let, ačkoli pochopitelně to samo doplatky na léky (většinou) neplatí, ale platí je jeho zákonní zástupci.

Jaké jsou limity pro doplatky na léky v roce 2018
roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku) se od ledna 2018 snížila z původních 2500 korun na 1000 korun.
důchodci nad 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku) dostanou peníze zpět už při doplatcích nad 500 korun ročně
u ekonomicky aktivních lidí je limit pro doplatky nad pět tisíc korun za rok

Zdroj: novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997

Všechny přeplatky nad zákonem stanovený limit jsou vždy zasílány automaticky, pojištěnec o ně nemusí žádat, ani nemusí sledovat jejich výši.

Přeplatek je pojišťovna povinna pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci vrátit do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Překročení limitu však neznamená, že pojištěnec už dál doplatky na léky neplatí. Pojišťovna mu ale v následujících čtvrtletích daného roku zaplacené započitatelné doplatky vrací, opět do 60 dnů po uplynutí každého takového čtvrtletí.


Plánujete změnu zdravotní pojišťovny?

Přečtěte si, jak to udělat

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Co musí předložit rodiče či jejich zástupci

Při evidenci doplatků se vychází z údajů, které zdravotní pojišťovny získávají od lékáren. Informace o přeplatku nad limit je zasílána příslušnému pojištěnci obyčejným (ne doporučeným) dopisem a na jeho adresu uvedenou v registru pojištěnců je zaslána i poštovní poukázka.

Tu Česká pošta vyplatí zákonnému zástupci adresáta, pokud doloží, že adresátem je osoba, za kterou je oprávněn jednat jako zákonný zástupce (rodič) nebo opatrovník či poručník.


Máte základní přehled o zdravotních pojišťovnách?

Pokud váháte, přečtěte si základní informace


Rodič či zástupce dítětěte musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Na kterékoliv poště si také rodič může nechat vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce), který opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Pojištěnec ale může pojišťovnu požádat o zasílání přeplatků bankovním převodem na číslo svého účtu. Nadlimitní doplatky evidované na nezletilé dítě může zdravotní pojišťovna zasílat na bankovní účet jeho zákonného zástupce, pokud vyplní žádost (podává se na pobočce ZP či přes internet) o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet a předloží potřebné doklady.

Čtěte také:

Končí vám platnost řidičského průkazu? Od roku 2018 se výměna zrychlí a zjednoduší

ilustrační foto

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Lázeňská péče má svá pravidla. Nástup si nemůžete sami vybírat


Diskuze