Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Apartmán v Krkonoších: chalupa 21. století bez starostí a s výnosem

Pokud si pořídíte vlastní horský apartmán, můžete trávit zimní a letní dovolenou…

Zajímavosti o golfu, které jste nevěděli

Golf je vyhledávaným sportem, který se těší čím dál větší oblibě. Má dlouholetou tradici…

AAA Auto: Zdaleka nejen obchodník s ojetými vozy

Síť autocenter AAA Auto působí v České republice už bezmála třicet let. Aktivity firmy…

 Důchod
Důchod
Autor: Profimedia.cz

Dobrovolné důchodové pojištění je pojistkou pro vznik nároku na důchod

 Miroslav Tryner 15. listopadu, 16:12  -  try
 Důchod
Důchod
Autor: Profimedia.cz
15. listopadu, 16:12

Dobrovolné důchodové pojištění je nástroj k tomu, aby byly splněny podmínky pro nárok na starobní důchod. Některým lidem se totiž z výdělků neodvádí důchodové pojištění a toto období jim pak může chybět pro potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Výši vyměřovacího základu pro výpočet tohoto pojištění si uchazeč může určit sám. Je však stanovena spodní mez, nejnižší měsíční pojistné pro rok 2019 činí 2289 korun.

Dobrovolné důchodové pojištění 2019

Výhody dobrovolného důchodového pojištění jsou jednoznačné. Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (například péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, evidence na úřadu práce, kdy uchazeč nepobírá podporu atd.), se nezapočítává do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro jeho výpočet. A právě tuto situaci pomáhá dobrovolné důchodové pojištění vyřešit.

Důvody pro dobrovolné důchodové pojištění
Evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole či vysoké škole v ČR.
Výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995. Patří sem zaměstnanci v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné nebo členové družstva, pokud je podmínkou členství pracovní vztah k družstvu a jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají v rámci družstva práci, za kterou jsou odměňováni.
Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra ČR.
Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Musí jít o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve prospěch tohoto zaměstnavatele.
Výkon funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území ČR.
Osoby v cizině, které následovaly manžela/ku, který v zahraničí působí v diplomatických službách ČR nebo, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu.
Bez uvedení důvodu. Účast na tomto dobrovolném pojištění je v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let.

Problematikou dobrovolného důchodového pojištění se zabývá paragraf 6 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě vašeho trvalého bydliště.