Dobrovolné důchodové pojištění: kdy se vyplatí? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Dobrovolné důchodové pojištění je pojistkou pro vznik nároku na důchod

,
Dobrovolné důchodové pojištění je pojistkou pro vznik nároku na důchod
Zdroj: Profimedia.cz

Dobrovolné důchodové pojištění je nástroj k tomu, aby byly splněny podmínky pro nárok na starobní důchod. Některým lidem se totiž z výdělků neodvádí důchodové pojištění a toto období jim pak může chybět pro potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Výši vyměřovacího základu pro výpočet tohoto pojištění si uchazeč může určit sám. Je však stanovena spodní mez, nejnižší měsíční pojistné pro rok 2019 činí 2289 korun.

Dobrovolné důchodové pojištění 2019

Výhody dobrovolného důchodového pojištění jsou jednoznačné. Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (například péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, evidence na úřadu práce, kdy uchazeč nepobírá podporu atd.), se nezapočítává do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro jeho výpočet. A právě tuto situaci pomáhá dobrovolné důchodové pojištění vyřešit.

Důvody pro dobrovolné důchodové pojištění
Evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole či vysoké škole v ČR.
Výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995. Patří sem zaměstnanci v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné nebo členové družstva, pokud je podmínkou členství pracovní vztah k družstvu a jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají v rámci družstva práci, za kterou jsou odměňováni.
Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra ČR.
Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Musí jít o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve prospěch tohoto zaměstnavatele.
Výkon funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území ČR.
Osoby v cizině, které následovaly manžela/ku, který v zahraničí působí v diplomatických službách ČR nebo, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu.
Bez uvedení důvodu. Účast na tomto dobrovolném pojištění je v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let.

Problematikou dobrovolného důchodového pojištění se zabývá paragraf 6 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě vašeho trvalého bydliště.

Výjimkou jsou osoby, které nemající trvalý pobyt na území České republiky. Ty se mohou přihlásit na jakémkoliv pracovišti OSSZ.


Naše rada: Kdy odejít do důchodu? Správné načasování rozhoduje o tisících navíc


Dobrovolné důchodové pojištění 2019

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Výši vyměřovacího základu si uchazeč o dobrovolné důchodové pojištění může určit sám. Nejméně však může jít o jednu čtvrtinu průměrné mzdy platné v roce, kdy se k pojištění dává přihláška.

Pojistné se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází tomu, ve kterém se průměrná mzda zjišťovala, a přepočítaného koeficientu.


TIP: Důchodová kalkulačka – výpočet odchodu do důchodu 2019


Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 procent.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2019 tedy činí 28 procent z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2019, konkrétně 2289 korun.

Vzhledem k tomu, že průměrná mzda v posledních letech pravidelně roste, stoupá i částka na minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění.

Pro srovnání v roce 2018 bylo nejnižší dobrovolné důchodové pojištění stanoveno na 2099 korun.

Čtěte také:

Kdy vzniká nárok na důchod ze zahraničí

Končíte v zaměstnání? Nezapomeňte na zápočtový list

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

Nárok na sirotčí důchod není automatický. Jaké se musí splnit podmínky?

Plat, nebo mzda? Víte, co berete?

Ohodnoťte tento článek
Diskuze