Zápočtový list: kdy ho budete potřebovat? - Euro.cz

Přihlášení

Končíte v zaměstnání? Nezapomeňte na zápočtový list

,

Zápočtový list je důležitý dokument z oblasti pracovního práva. Zaměstnavatel je povinen ho odcházejícímu zaměstnanci vydat ihned po skončení pracovního poměru, zaměstnanec o něj nemusí žádat. Zápočtový list po vás může podle konkrétní situace požadovat nový zaměstnavatel, případně úřad práce nebo česká správa sociálního zabezpečení.

Zápočtový list

Co je zápočtový list? Jedná se vlastně o potvrzení o zaměstnání. Zápočtový list musí zaměstnavatel podle paragrafu 313 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. vystavit a doručit ihned při skončení pracovního poměru, prioritně tedy v poslední den trvání zaměstnání a předat zaměstnanci na pracovišti přímo do ruky.

Možnosti předání zápočtového listu obecně řeší paragraf 334 zákoníku práce. Pokud osobní převzetí není možné, musí zaměstnavatel zajistit doručení zápočtového listu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb jako zásilku do vlastních rukou adresáta.

Doručení elektronickou cestou je možné, ale pouze na základě písemného souhlasu zaměstnance.

Správná data a žádná podmínka

Pro zaměstnavatele a zaměstnance je důležité, aby si ohlídali správnost uvedených dat, aby datum vydání zápočtového listu bylo totožné se dnem skončení zaměstnání.

Pro samotné zaměstnance je důležitou informací to, že vydání zápočtového listu nemůže bývalý zaměstnavatel ničím podmiňovat.

V praxi se to však často stává, když zaměstnavatel a zaměstnanec nemají mezi sebou vyřízeny záležitosti z předchozích pracovně-právních vztahů.

Zapamatujte si: Pokud má zaměstnavatel vůči odcházejícímu zaměstnanci nějaké oprávněné pohledávky, například neodevzdané pracovní pomůcky, služební mobil, notebook, nepředané klíče nebo zaměstnanec způsobil škodu, nemůže zaměstnavatel vydání zápočtového listu vázat na tyto skutečnosti, i když právo pohledávek bude na jeho straně. Zaměstnavatel se musí svého práva domáhat jinými prostředky (dohoda až soud).

NAŠE RADA: Jak napsat životopis a strukturovat ho tak, aby zaujal + vzor

 Životopis


Zápočtový list, vzor

Pro dokument zápočtový list není předepsán žádný oficiální tiskopis jako vzor nebo zápočtový list jako formulář. Zápočtový list ke stažení a jeho různé vzory jsou zdarma i v rámci placených poradenských služeb nabízeny na internetu.

Pro zaměstnance by měly vzory zápočtových listů sloužit jako informace, co vše musí dokument obsahovat, protože potvrzení vydává zaměstnavatel.

Obsah zápočtového listu určuje výše uvedený paragraf 313 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Co musí obsahovat zápočtový list
údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání
druh konaných prací
dosaženou kvalifikaci
zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky
údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění

Pramen: zákoník práce 262/2006 Sb.


NÁŠ TIP: Výpočet čisté mzdy – mzdová kalkulačka 2019


Zákoník práce také předepisuje, kam se mají uvádět další informace, které jsou pro budoucího zaměstnavatele, odcházejícího zaměstnance či úřady potřebné nebo užitečné. Slouží k tomu samostatné potvrzení, které se vystavuje mimo zápočtový list.

Zapamatujte si: Údaje o výši průměrného výdělku, způsobu ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Zápočtový list u DPP a DPČ

Zákoník práce striktně ve výše uvedeném paragrafu 313 uvádí, že povinnost vydat zápočtový list platí nejen pro zaměstnance s pracovní smlouvou, ale také pro zaměstnance s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Tedy i při skončení dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Zápočtový list z DPP či DPČ má mít stejný obsah jako dokument vystavený vůči standardním zaměstnancům.


Čtěte: Dohoda o provedení práce: proč už ji nemůže mít každý?

Ilustrační foto


Co dělat, když vám zápočtový list zaměstnavatel nevydá

Jak již bylo uvedeno, vydání zápočtového listu v den skončení pracovního poměru je jedna ze základních povinností zaměstnavatele, nevydání zápočtového listu zaměstnavatelem je protiprávní.

Pokud zaměstnanec zápočtový list nedostal, nejprve by měl písemně upozornit zaměstnavatele, že nesplnil svou povinnost a o potvrzení znovu požádat.

Když ani na toto písemné upozornění zaměstnavatel nereaguje, obraťte se s problémem na příslušný inspektorát práce.

Další volbou je využití placených advokátních služeb a poslední variantou soudní řešení.

Diskuze