Ke slevě na manžela či manželku potřebujete čestné prohlášení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku? Potřebujete čestné prohlášení

,

Čestné prohlášení manželky nebo manžela slouží jako doklad pro uplatnění daňové slevy na druhého z manželů. Stejně tak může potvrdit, že uvedený rodič neuplatňuje slevu na dítě. Čestné prohlášení manželky(la) zaměstnanci dávají do mzdové účtárny, podnikatelé přidávají k daňovému přiznání.

Čestné prohlášení manželky

Čestné prohlášení manželky je v praxi častější, proto v článku budeme užívat tento pojem, ty samé informace pak platí i pro čestné prohlášení manžela.

Daňovou povinnost může snížit sleva na manželku až o 24 840 korun, přičemž sleva na manželku se uplatňuje v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Sleva na manželku se nemůže uplatnit vždy, lze to pouze v případě, že rozhodné příjmy manželky za zdaňovaný rok nepřekročily 68 000 korun.


Čtěte: Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

ilustrační foto


Čestné prohlášení manželky o jejich rozhodných příjmech slouží tedy jako oficiální doklad v daňovém účetnictví. Zaměstnanec (manžel) ho podává u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku?

Roční zúčtování daně je třeba podepsat v účtárně vždy do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

Poplatník, který si dělá daňové přiznání sám, ho musí podat na příslušný finanční úřad, včetně čestného prohlášení manželky, do 31. března.


TIP: Daň z příjmů fyzických osob 2019: kolik budete platit?

 Daně - fyzická osoba


Čestné prohlášení manželky vzor

Čestné prohlášení manželky pro uplatnění daňové slevy manželem není nijak složitý dokument. Vzor četných prohlášení si můžete zdarma stáhnout z internetu, obsahují jen několik potřebných řádků.

 Čestné prohlášení

Čestné prohlášení manželky, že neuplatňuje slevu na dítě

Čestné prohlášení prohlášení manželky, že neuplatňuje slevu na dítě, se využívá tehdy, když chcete uplatnit slevu na dítě. Pak je třeba doložit, že slevu na dítě neuplatňuje druhý rodič.

U zaměstnanců je pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti nutné nejen podepsat prohlášení poplatníka, ale také mzdové účtárně doložit, že slevu na děti už nečerpá u svého zaměstnavatele druhý z rodičů.

K tomu slouží formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Tento formulář by měla potvrdit mzdová účtárna druhého z rodičů, teprve poté může první rodič uplatnit slevu na děti ve výplatě své čisté mzdy.

Pokud je druhý z rodičů osoba samostatně činná, stačí přiložit pouze zmíněné čestné prohlášení, že neuplatňuje slevu na dítě.

Čestné prohlášení vzor

Čestné prohlášení se jako dokument může využívat v praxi v mnoha situacích. Pro potvrzování skutečností může sloužit jako vyžádaný doklad pro řadu státních institucí i komerčních subjektů. Může být také součástí smluv.

Čestné prohlášení může sepisovat fyzická osoba i zákonný zástupce právnické osoby.

Vzor čestného prohlášení si můžete v různých formátech stáhnout zdarma z internetu. Pro tento dokument, pokud nejsou institucemi předepsané formuláře, neplatí pravidla pro formu zpracování.

Pro čestné prohlášení můžete využít stažený a vytištěný vzor z internetu, stejně jako si ho sepsat sami na počítači nebo vlastní rukou. Všechny uvedené varianty jsou možné. Nejdůležitější je neopomenout nutné náležitosti.

Zapamatujte si: Obecně by jakékoli čestné prohlášení mělo obsahovat identifikaci toho, kdo a co prohlašuje.
Co má obsahovat čestné prohlášení
jméno a příjmení
datum narození
adresu trvalého bydliště
skutečnost, kterou čestně stvrzujete prohlášením
datum a místo sepsání prohlášení
vlastnoruční podpis prohlašující osoby

V některých případech může být vyžadováno čestné prohlášení s ověřeným podpisem. Pro tyto situace neexistuje zákonné pravidlo, ale pro platnost dokumentu se to požadovat může.

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku? Potřebujete čestné prohlášení
4 (80%) 1 hlasování
Diskuze