Co dělat při ztrátě či odcizení řidičského průkazu? - Euro.cz

Přihlášení

Co dělat při ztrátě řidičského průkazu? Po ohlášení události zažádejte o nový

, Barbora Košňarová,
Co dělat při ztrátě řidičského průkazu? Po ohlášení události zažádejte o nový
Zdroj: pixabay.com

Ztratili jste řidičský průkaz, podařilo se vám ho nešťastnou náhodou zlomit v kapse nebo vám ho někdo ukradl? Taková událost je pro každého řidiče velice nepříjemná, dá se ale poměrně snadno a rychle vyřešit. Přečtěte si, kam budete muset zajít a kolik vás to bude stát.

I když si většina lidí své doklady pečlivě hlídá a snaží se o ně dobře starat, jednoho dne o ně nedopatřením může přijít každý z nás. Stačí jeden nestřežený okamžik a někdo vám vytáhne peněženku z kapsy, průkaz někam založíte a už ho nemůžete znovu najít nebo se vám podaří ho nenávratně poškodit či úplně zlomit.

Ztrátu řidičáku musíte nahlásit

Každý držitel řidičského oprávnění musí ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení svého průkazu neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V současné době můžete zajít na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, není nutné pospíchat na úřad v místa vašeho trvalého bydliště.

Zákon nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu pro ohlášení ztráty řidičského průkazu, na úřad byste se ovšem měli dostavit co nejdříve. Policii ztrátu řidičského průkazu podle zákona hlásit nemusíte, a to ani v případě, že vám tento doklad někdo ukradl. Úřady tento postup však důrazně doporučují.

Jakmile svůj řidičský průkaz nahlásíte jako ztracený či odcizený, stává se okamžitě neplatným. Když ho později někde náhodou objevíte, rozhodně se ho nesnažte znovu používat. Pokud se jím totiž později někde prokážete, dostanete pokutu. Jestliže tedy nějaký ztracený řidičák najdete (ať už vlastní nebo cizí), měli byste ho okamžitě odevzdat na policii nebo na městském úřadě.

Jak zažádat o nový řidičský průkaz?

Žádost o vydání nového řidičského průkazu je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží žadatel u odbavovací přepážky registru řidičů.

Co si vzít s sebou?

  • Platný doklad totožnosti
  • V případě krádeže také potvrzení oznámení o odcizení
  • Při poškození také znehodnocený řidičský průkaz

Žádnou průkazovou fotografii na úřad nosit nemusíte, pracovníci vás buď na místě vyfotí, nebo si váš obrázek stáhnou z agendových informačních systémů Ministerstva vnitra.

Kolik vás nový řidičák bude stát?

Správní poplatek za vydání nového řidičského průkazu činí 200 korun. Tento doklad vám bude vydán do 20 dnů od podání žádosti. Můžete ovšem zažádat také o expresní vystavení nového řidičáku, které vás sice vyjde na 700 korun, průkaz však obdržíte už do pěti pracovních dnů.

Převzetí nového řidičského průkazu

Nový doklad vám vydají na stejném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost o vydání nového řidičského průkazu podána. Žadatel si ho musí převzít buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby, která předloží úředně ověřenou plnou moc.

Můžete do vydání nového průkazu řídit?

Ihned po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení řidičského průkazu vám pracovníci úřadu vystaví speciální potvrzení, které platí 30 dnů a po tuto dobu řidičský průkaz nahrazuje. Je ovšem určené pouze pro provoz na území České republiky, do zahraničí tedy jako řidič vycestovat nemůžete.

Jak je to s mezinárodním řidičským průkazem?

V případě ztráty, odcizení, poškození či zničení mezinárodního řidičského průkazu, který je potřebný v řadě zemí mimo Evropskou unii, je postup velice podobný. Situaci je také třeba nahlásit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Pokud jste zároveň nepřišli o klasický řidičský průkaz, duplikát mezinárodního dokladu vám pracovníci vydají zpravidla na počkání a zaplatíte za něj 50 korun. V opačném případě si budete muset nejprve vyřídit standardní řidičák a až po jeho vydání budete moci dostat také průkaz mezinárodní.

Čtěte také:

Končí vám platnost řidičského průkazu? Od července 2018 je výměna rychlejší a jednodušší

Občanský průkaz: Kde, jak a za kolik

Jak správně postupovat při ztrátě občanského průkazu?