Dohoda o pracovní činnosti. Víte, na co vše máte nárok? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Plánujete brigádu? Pak si prostudujte, na co vše máte s dohodou o pracovní činnosti nárok

, Tomáš Bohuslav,
Plánujete brigádu? Pak si prostudujte, na co vše máte s dohodou o pracovní činnosti nárok
Zdroj: Shutterstock

Při sjednávaní prázdninových brigád či vedlejších přivýdělků máte zpravidla na výběr jen ze dvou možností, jak tuto práci formálně administrativně ošetřit. Muže se tak stát na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) či dohody o provedení práce. Tento článek je věnován první z nich. Kdy se vyplatí upřednostnit DPČ a jaká práva a povinnosti vám z ní vyplývají?

Obě zmíněné dohody si jsou v mnohém podobné, avšak přesto se v některých aspektech dosti odlišují.

V práci můžete strávit až polovinu běžné pracovní doby

Dohoda o pracovní činnosti přichází v úvahu zejména tehdy, má-li být vaše brigáda, respektive přivýdělek (či jakkoliv jinak chcete tuto práci nazývat) spíše dlouhodobého charakteru.

Proč? Inu, zkrátka proto, že na rozdíl od DPP jí nejste omezeni k odpracování maxima 300 hodin ročně (tedy necelých dvou měsíců, pokud by se jednalo o běžné stálé zaměstnání). S DPČ můžete pracovat nepřetržitě klidně po celý rok, jediným limitem je skutečnost, že nesmíte překročit hranici 20 hodin týdně, tedy ekvivalent polovičního úvazku. To ovšem rozhodně neznamená, že byste vždy směli maximálně pracovat pouze oněch 20 hodin. Tento průměr se vypočítá zpětně za celý rok, a proto je možné si práci rozložit tak, jak se to hodí nejlépe vám i vašemu nadřízenému.

Takovýchto dohod můžete mít, kolik chcete. V tomto ohledu není jejich počet zákonem nikterak omezen. Onen limit se pak vztahuje vždy na jednoho konkrétního zaměstnavatele. DPČ jako taková musí být vždy sjednána písemně.

Pokud jde o vyplácenou odměnu za vykonanou práci, ta nesmí být nižší, než jaká je zákonem stanovená minimální mzda. Ta v současnosti činí 13 350 korun měsíčně, tedy 79,8 Kč na hodinu. Maximální hranice uvedena není.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Podstatným rozdílem od DPP je u DPČ způsob, jakým se stanovuje hranice určující, zda budete z vašeho příjmu odvádět platby za sociální a zdravotní pojištění. V případě prvního druhu odvodu je „rozhodná částka“ aktuálně stanovena na 3 000 Kč hrubého. U zdravotního pojištění je částka stejná, tentokrát se ale posuzuje podle čistého příjmu. V praxi se proto může stát, že jste povinni odvést jeden druh pojištění, zatímco druhý nikoliv. Máte-li u jednoho zaměstnavatele těchto dohod více, pak se pro tyto účely příjmy z nich plynoucí sčítají.

Zdanění může být matoucí

Co se daňové otázky týče, zde je situace o něco komplikovanější. Určující daňový základ je 2 500 korun, přičemž pokud je příjem nižší, je zdaněn 15procentní srážkovou daní. V případě, že jste tuto částku překročili, na místo daně srážkové je uplatněna daň zálohová, avšak ta se vypočítá nikoliv z vašeho hrubého příjmu, nýbrž z takzvané superhrubé mzdy. Ta v sobě ukrývá i navýšení o odvody na sociální a zdravotní pojištění, které za vás má povinnost hradit zaměstnavatel.

TIP: Vše o aktuálním zdanění dohody o provedení práce.

Čtěte také:

Plánujete dlouhodobější brigádu? Pak si prostudujte, na co vše máte s dohodou o pracovní činnosti nárok

Ukončení brigády předčasně? I v případě dohody o provedení práce narazíte na výpovědní lhůtu

Jedná-li se o zálohy na dani, můžete svoji konečnou daňovou povinnost významně ponížit pomocí nejrůznějších slev na dani. Abyste tak mohli učinit, musíte nicméně podepsat prohlášení poplatníka k dani z příjmu (růžový formulář).

Problém nastane ve chvíli, kdy máte vedle této brigády/přivýdělku ještě další, respektive standardní zaměstnání. Onen formulář totiž lze současně podepsat jen jednou, a tak pokud slevy již uplatňujete například „u sebe v práci“, nyní přijdete zkrátka.

Pakliže je váš příjem zdaněn srážkovou daní, lze ji v konečném důsledku získat nazpět. V takovém případě nicméně musíte na konci zdaňovacího období podat daňové přiznání, kde tento příjem přiznáte. Pokud je ten pak klasifikován jako nízký, stát vám část, někdy dokonce i všechny tyto peníze dříve vynaložené na úhradu daně z přijmu vrátí. Současně s přiznáním je každopádně potřeba doložit finančnímu úřadu ještě potvrzení o zdanitelných příjmech.

Pamatujte na výpovědní lhůtu

Kromě všeho výše zmíněného je důležité dávat si v případě dohody o pracovní činnosti pozor ještě na jednu věc, a sice způsob, jak ji předčasně ukončit, pakliže tuto práci z jakékoliv důvodu již dále vykonávat nemůžete nebo nechcete.

Ukončit DPČ pochopitelně lze, přičemž učinit tak může z kterákoliv ze stran, a to bez podání důvodu. Současně je ale potřeba pamatovat na to, že standardně je součástí dohody i 15denní výpovědní lhůta. Ta začíná běžet ode dne, kdy je druhá strana informována o jejím zrušení.

Samozřejmě se se svým zaměstnavatelem můžete domluvit i jinak, tedy například že spolupráce skončí ke konkrétnímu dni. V extrémních případech lze dohodu ukončit okamžitě. Aby se tak ale mohlo stát, musí být naplněny skutečnosti, které uvádí zákoník práce a na jejichž základě lze okamžitě ukončit i běžný pracovní poměr (například hrubé porušení pracovních povinností, nepodmíněné odsouzení či pokud třeba naopak zaměstnavatel nevyplatí odměnu nejpozději 15 dní po termínu splatnosti).