Propustku k lékaři vám zaměstnavatel vystaví pouze na dobu nezbytně nutnou

11. 4. 2022
Zdroj: Profimedia.cz

Návštěva lékaře v pracovní době? V praxi to není nijak neobvyklá situace. Měla by se však stávat jen ve výjimečných případech. Zaměstnanec má sice  na placené volno během návštěvy lékaře ze zákona nárok (za předpokladu, že splní stanovené podmínky), obecně však platí, že by měl k lékaři chodit výhradně mimo pracovní dobu a z práce jen na dobu nezbytně nutnou. Jako potvrzení o návštěvě lékaře se používá propustka k lékaři, její vzor však zákon nepředepisuje.

Kdy máte nárok na propustku k lékaři a na jak dlouho platí?

V pracovně-právních vztazích obecně platí, že zaměstnanec je povinen chodit k lékaři mimo pracovní dobu a pouze v případech, kdy to není možné, má nárok na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Problematiku ošetření u lékaře jako důležité překážky v práci řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Žádný právní předpis však nestanovuje přesný počet hodin, jak dlouho může zaměstnanec u lékaře být. Proto se pojem nezbytně nutná doba vždy posuzuje individuálně a zaměstnavatel by měl poskytnout propustku k lékaři na takovou dobu, za kterou může zaměstnanec vyšetření stihnout, a to včetně cesty k lékaři nebo čekání na vyšetření.
Zapamatujte si: Propustka k lékaři se vystavuje jen na dobu nezbytně nutnou. Ta se posuzuje individuálně, může trvat několik hodin, ale například může být propustka k lékaři na celý den (pracovní dobu).
Ačkoli má zaměstnanec nárok na lékaře v pracovní době, prioritně by měl jeho návštěvu plánovat tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec, zejména tehdy, když se jedná o předem známá vyšetření.

Berete si kvůli návštěvě lékaře placenou dovolenou?

Pokud návštěva lékaře mimo pracovní dobu není možná, jsou stanoveny ještě další podmínky pro to, aby zaměstnanci byla poskytnuta náhrada mzdy za návštěvu lékaře.


NAŠE RADA: Co dělat, když vám zaměstnavatel nechce dát dovolenou

Ilustrační foto

Náhrada mzdy za pracovní volno náleží pouze tehdy, pokud vyšetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti.

Při návštěvě jiného zdravotnického zařízení platí nárok na náhradu mzdy pouze za takový časový interval, v jakém by trvala návštěva lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.


Čeká vás vyplňování daňového přiznání? Využijte k tomu naše interaktivní šablony pro MS Excel, díky kterým tento krok zvládnete snadno a úplně sami.  K dispozici vám jsou jak šablony pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak šablony pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.


Zaměstnavatele byste měli podle paragrafu 206 Zákoníku práce o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem, včetně zdůvodnění, proč se nemůže vyšetření uskutečnit mimo pracovní dobu.

Může však nastat situace, že návštěva lékaře bude nutná z nepředvídatelných důvodů. V těchto případech se u zaměstnavatele předem nemusíte dovolovat, ale musíte ho v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti v práci informovat a důvod mu dodatečně doložit.


TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019

ilustrační foto

 Zákoník práce: propustka k lékaři 2022

V případě, že zaměstnanec potřebuje vyšetření u lékaře v pracovní době, pokud návštěva mimo pracovní dobu není jinak možná, jedná se podle paragrafu 190 Zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. mu v takovém případě náleží pracovní volno s náhradou mzdy či platu.

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost překážku v práci zaměstnavateli prokázat. Za tím účelem zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům propustky k lékaři, které jim lékař potvrdí. Splnění této povinnosti lékaři ukládá opět Zákoník práce v paragrafu 206.

Propustka k lékaři: vzor, formulář, PDF

Prokazování návštěv u lékaře je z administrativního hlediska jednodušší, než by se zdálo být. Způsob totiž záleží pouze na dohodě obou zúčastněných stran.
Zapamatujte si: Forma prokazování návštěv u lékaře není zákonem ani žádným jiným právním předpisem předepsána. Záleží na dohodě na zaměstnavatele se zaměstnancem, jaká forma prokázání důležité osobní překážky v práci bude dostačující.

Stal se vám pracovní úraz? Na jaké odškodnění máte nárok

 Pracovní úraz

Přesto internet zdarma nabízí vzor „propustka k lékaři ke stažení“ v různých formách: propustka k lékaři PDF, propustka k lékaři formulář a jiné. Vždy by se mělo jednat o tiskopis, který by měl předepisovat jméno a příjmení zaměstnance, datum a čas návštěvy lékaře, případně další údaje.

Vyplněnou propustku lékař potvrdí svým razítkem a podpisem. Zaměstnanec ji pak odevzdá zaměstnavateli jako potvrzení, že byl skutečně u lékaře.

Může nastat i situace, kdy je vyšetření či ošetření u lékaře potřeba potvrdit až dodatečně. To by měl lékař na základě své dokumentace udělat.

Pokud vznikne kvůli tomu rozpor, může žadateli pomoci jeho zdravotní pojišťovna. Každé ošetření či vyšetření u lékaře se objeví v informačním systému pacientovy pojišťovny, neboť na základě vykázaných příslušných kódů je lékaři zaplaceno.

Je možná návštěva lékaře v pracovní době?
Ano. Ačkoli by si měl zaměstnanec návštěvu u lékaře prioritně plánovat tak, aby nezasahovala do pracovní doby, pokud to nejde jinak, má pracovník nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu.
Na jak dlouho se propustka k lékaři vystavuje?
Dovolenou by si k tomuto účelu měl zaměstnanec brát vždy jen na nezbytně nutnou dobu. Přesný počet hodin, které může zaměstnanec u lékaře strávit, však žádný právní předpis nestanovuje. Proto se pojem nezbytně nutná doba posuzuje vždy individuálně. Zaměstnavatel by měl poskytnout propustku k lékaři na takovou dobu, za kterou může zaměstnanec vyšetření stihnout, a to včetně cesty k lékaři nebo čekání na vyšetření.
Musí zaměstnavatel o vaší návštěvě lékaře vědět?
Podle zákona byste o plánované lékařské návštěvě měli zaměstnavatele informovat s dostatečným předstihem. Rovněž byste mu měli odůvodnit, proč se na vyšetření nemůžete dostavit mimo pracovní dobu. Může však nastat situace, že návštěva lékaře bude nutná z nepředvídatelných důvodů. V těchto případech se u zaměstnavatele předem nemusíte dovolovat, ale musíte ho v co nejkratší možné době o své nepřítomnosti v práci informovat. Její důvod mu pak musíte dodatečně doložit.
Za jakých podmínek bude zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy?
Náhrada mzdy za pracovní volno náleží pouze tehdy, pokud vyšetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti. Při návštěvě jiného zdravotnického zařízení platí nárok na náhradu mzdy pouze za takový časový interval, v jakém by trvala návštěva lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.
  • Našli jste v článku chybu?