Menu Zavřít

Daň z prodeje nemovitosti 2024. Kdo ji platí, na co si dát pozor a jak ji správně uvést do daňového přiznání?

1. 4. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos

Každý, kdo v uplynulém roce prodal nemovitost, je povinen zahrnout tuto skutečnost do daňového přiznání za rok 2023. A nezáleží na tom, zda se jednalo o byt, dům nebo starou chalupu. Kdo si letos na dani připlatí, jak správně vyplnit formulář a kdo je osvobozen od daně z nemovitosti? Shrnutí povinností spojených s daní z prodeje nemovitosti naleznete v tomto článku.

Co je daň z prodeje nemovitosti?

Daň z příjmů je spravována podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. A protože je prodej nemovitosti příjmem, je potřeba tuto skutečnost zahrnout do daňového přiznání. Povinnost podat daňové přiznání a uvést do něj daň z příjmů z prodeje nemovitosti se vztahuje na všechny osoby, které v průběhu předchozího roku prodaly dům, byt, stavbu nebo pozemek a neplatí pro ně žádná z výjimek umožňujících osvobození od daně z prodeje nemovitosti.

Jak odvést daň z prodeje nemovitostí?

Finanční částku získanou prodejem nemovitosti je potřeba řádně uvést do přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Správně vyplněné daňové přiznání se poté podává na finanční úřad, pod který spadá trvalé bydliště dané osoby.

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti?

Spolu s podáním daňového přiznání člověk uhradí daň z příjmů při prodeji nemovitosti se sazbou 15 %. Na první pohled to vypadá jako vysoké číslo. Výhodou ovšem je, že člověk nemusí danit celou částku, kterou prodejem nemovitosti získal.

Daní se pouze rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou, a to v případě, že vychází jako kladný. Do pořizovací ceny lze navíc započítat i náklady, které byly spojeny s prodejem domu. Výslednou částku, kterou bude člověk platit, si tak lze elegantně snížit započítáním poplatků spojených s vyklízením, úklidem a prodejem domu (provize makléři, poplatky uklízecím a stěhovacím firmám atd.).

A kdy se neplatí daň z prodeje nemovitosti? To se týká případů, kdy byla nemovitost prodána se ztrátou. V takové situaci neplatí člověk nic.

Osvobození od daně z prodeje nemovitosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezuje ovšem několik výjimek, kdy je prodávající od daně z prodeje nemovitosti osvobozen. Konkrétně lze tyto výjimky najít v § 4 a § 10:

  • peníze z prodeje člověk využije k uspokojení vlastních bytových potřeb – do 1 roku od přijetí peněz nebo v roce předcházejícím, v prodané nemovitosti musel mít minimálně 2 roky trvalé bydliště,
  • 2 roky bezprostředně před prodejem nemovitosti v ní prodávající bydlel,
  • nemovitost prodávající zdědil od příbuzného v přímé linii nebo manžela (manželky),
  • prodávající splnil časový test.

Daň z prodeje nemovitosti

Další z výjimek, kdy prodávající neplatí daň z prodeje nemovitosti, je naplnění podmínek pro tzv. časový test. Dříve se jednalo o pětiletou lhůtu, během které musel být člověk vlastníkem nemovitosti.

Na jaře roku 2020 došlo ke schválení zpřísnění této výjimky, aby se zamezilo skupování nemovitostí na investice. Časový test se prodloužil z 5 let na 10 let a týká se už všech nemovitostí, které byly prodány po 1. 1. 2021.

Rok 2022 potom přinesl navíc ještě jedno zpřísnění, a tím je změna podmínek týkající se prodeje domu dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Konkrétně se jedná o případy, kdy člověk prodává nemovitost, ve které měl bezprostředně 2 roky před prodejem bydliště. Nově musí splnit tyto dvě podmínky:

  • použít finance z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby,
  • podat oznámení o získání prostředků z prodeje svému správci daně.

Pokud poplatník neohlásí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže být osvobozen od daně z příjmů.

Daň z prodeje nemovitosti: kalkulačka

Daň z prodeje nemovitostí si lze snadno vypočítat prostřednictvím daňové kalkulačky. Ta vám ušetří čas při výpočtu výše daně z prodeje nemovitosti.

Daň při prodeji nemovitosti získané darem

Daň z příjmů se v některých případech týká i nemovitostí získaných darováním. Ačkoliv byla darovací daň zrušena, darované nemovitosti se zdaňují taktéž 15% daní z příjmů. Osvobození od daně z příjmů může být u darovaných nemovitostí povoleno pouze v případě, že byl splněn časový test. Ten začíná běžet od okamžiku získání daru.

ebf 24 - tip duben

Daň při prodeji nemovitosti získané dědictvím

Při prodeji nemovitosti získané děděním poplatník platí daň z příjmů pouze v situaci, že není splněna podmínka časového testu. Pokud byl původní majitel domu přímým příbuzným dědice (matka, otec, babička či dědeček), započítává se do časového testu doba, po kterou nemovitost vlastnil.

Daň z prodeje nemovitosti versus daň z nemovitosti

Pro člověka, který nemá s vlastnictvím nemovitosti zkušenosti, mohou být matoucí různé pojmy spojené s touto oblastí. Proto je dobré vědět, že daň z nemovitostí (správně daň z nemovitých věcí) musí platit každoročně každý, kdo nějakou nemovitost vlastní. Výhodou je, že daňové přiznání se v tomto případě podává pouze jednou, a to při nákupu nemovitosti.

Co je daň z prodeje nemovitosti?
Daň z prodeje nemovitosti platí každý, kdo v uplynulém roce prodal nemovitost a rozdíl mezi její pořizovací a prodejní cenou vychází jako kladný. Daň z prodeje nemovitosti je potřeba uvést v daňovém přiznání.
Kdy je možné osvobození od daně z prodeje nemovitosti?
Existují výjimky pro osvobození od daně z prodeje nemovitosti. Platí, že buď prodejce využije peníze z prodeje k uspokojení vlastních potřeb na bydlení, v nemovitosti 2 roky před prodejem bydlel, zdědil nemovitost od příbuzného nebo manžela (manželky) či splnil podmínky časového testu.
Co je časový test?
Daň z prodeje nemovitosti nemusí platit majitel, který v nemovitosti bydlel po dobu 10 let. Tato lhůta se nazývá časový test. Původně se jednalo o pětiletou lhůtu, prodloužená desetiletá lhůta platí pro všechny nemovitosti prodané po 1. 1. 2021.
Proč se prodloužila lhůta časového testu?
Hlavním důvodem pro prodloužení délky časového testu byla snaha zamezit spekulacím s byty. V posledních letech šly ceny nemovitostí v České republice raketově nahoru a investiční byty byly vyhodnoceny jako jeden z hlavních faktorů, proč dochází ke šponování cen nemovitostí.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).