Piráti chystají regulaci Airbnb. Z většiny pronajímatelů chtějí udělat podnikatele - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Piráti chystají regulaci Airbnb. Z většiny pronajímatelů chtějí udělat podnikatele

,
Piráti chystají regulaci Airbnb. Z většiny pronajímatelů chtějí udělat podnikatele
Zdroj: CC0 via Pixabay

Pirátská strana zamýšlí kvůli Airbnb a dalším platformám digitální ekonomiky novelizovat několik zákonů. Razantně chce zvýšit místní poplatky za ubytování a do občanského zákoníku chce jednoznačně zakotvit definici digitální platformy tak, aby se většina poskytovatelů těchto služeb stala podnikateli.

Piráti navrhují zvýšit sazbu místního poplatku až na 50 korun za noc. Poplatky by nově získaly i regulační funkci, protože obce by si jejich výši mohly přizpůsobit místním podmínkám. Praha 1 by tak pravděpodobně využila horní hranici sazby, některé venkovské obce by naopak mohly vybírat obdobně jako nyní jen 15 korun za noc.

„Současná úprava místních poplatků je založena na jednotném přístupu k výši poplatku, která není přizpůsobena jednotlivým lokalitám a jejich specifikům. Stejná výše tak platí jak pro lokality turisticky příliš nenavštěvované, kde cena ubytování nepřesáhne několik set korun za noc, tak pro centrum Prahy, kde ceny za pobyt dosahují i částek kolem 2000 až 3000 korun za noc,“ řekl jeden z autorů návrhu, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Praha podle něj kvůli tomu, že nevybírá poplatky z krátkodobého pronájmu, přichází o 120 milionů korun ročně.

Podle návrhu by se poplatek nevztahoval například na osoby mladší 15 nebo starší 75 let, dále na držitele průkazu ZTP/P a jejího průvodce nebo osobu, která v obci vykonává sezonní práce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

Pokud by cena za pobyt přesáhla 1000 korun, navrhují Piráti zavést poplatek až ve výši 5 % z celkové ceny. Proti tomu však protestují nejen zprostředkovatelé podobných služeb, ale i například ministerstvo financí se zdůvodněním, že jakákoli komplikace ve stanovení poplatku přesouvá část zisku do šedé zóny.


Digitální Klondike: Praha řeší, jak zkrotit Airbnb

Praha řeší, co s Airbnb, ilustrační foto


Praha aktuálně jedná se společností Airbnb o tom, že by sama společnost jako zprostředkovatel vybírala od jednotlivých poskytovatelů ubytování poplatky a pak je posílala magistrátu. Airbnb takto vybírá poplatky v desítkách měst po celém světě.

Podle Pirátů je třeba rovněž novelizovat občanský zákoník tím, že v něm bude definována takzvaná digitální platforma. Jedná se o zvláštní formu zprostředkování uzavírání smluv. „To, že v současné době není definována, se jeví jako dlouhodobě neudržitelný stav,“ uvedl Michálek.

Mnoho poskytovatelů služeb se tak vyhýbá povinnostem, které jsou spojeny s podnikáním. Například tím, že uzavírají se svými klienty jiné typy smluv, jejichž podstata podnikatelské oprávnění nevyžaduje.

Pirátský návrh proto definuje jako digitální platformu „osobu, která pomocí elektronických prostředků nabízí seznam smluv ke zprostředkování anebo nabízí zprostředkování smlouvy se třetí stranou vybrané či vytvořené počítačovým programem“. Digitální platformou s platební funkcí může být zprostředkovatel, který ještě navíc zajišťuje platby mezi poskytovateli a jejich klienty. Takovým typem služby je právě Airbnb.

Mezi podnikatele by se nepočítali pouze poskytovatelé služeb, kteří si vydělají do 30 tisíc korun ročně, což je hranice příjmu, který nepodléhá dani. Piráti jsou však připraveni k diskusi o zvýšení této hranice až na 50 tisíc ročně.

Přečtěte si také:

Víme, jak na to. Airbnb jako výnosný byznys

Komentář: Doba nafukovací

Udej souseda! Berlín bojuje s Airbnb

Aktivních hostitelů na Airbnb podle správce bytů ubylo. Firma tvrdí opak


Ohodnoťte tento článek
Diskuze