Výpis z rejstříku trestů: jak a kde jej získat, co si vzít s sebou? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Výpis z rejstříku trestů: zaměstnavatelé jej často chtějí bezdůvodně. A protiprávně

, red,

Výpis z rejstříku trestů se stal běžným požadavkem kladeným na uchazeče o zaměstnání. Kdo hledá práci, musí se připravit na to, že po něm zaměstnavatel bude dokument chtít. Uchazeči požadavku většinou vyhoví, ačkoli podle zákona mnohdy nemusí. Jak, kde a za kolik výpis sehnat?

Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, a slouží tak rovněž k prokazování bezúhonnosti. Byl zřízen zákonem O Rejstříku trestů.

Požadovaný čistý trestní rejstřík uchazeče o práci je jakýmsi novodobým fetišem personalistů. Možná ani sami netuší, že neopodstatněným požadavkem na doložení bezúhonnosti uchazečů se podle zákoníku práce dopouštějí diskriminace. Zákoník totiž uvádí, že před vznikem pracovního poměru (i posléze během něj) může zaměstnavatel požadovat od uchazeče (zaměstnance) pouze ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (pracovní činností). Požadavek bezúhonnosti tak musí být v nějaké souvislosti s povahou dané práce.


Čtěte také:

10 záludných otázek personalistů a jak na ně odpovědět

Jak vyzrát na všetečné dotazy personalisty u pohovoru, ilustrační foto


Pokud uchazeč bude chtít vědět, proč zaměstnavatel výpis z rejstříku požaduje, stane se pravděpodobně podezřelým a výrazně sníží své šance na úspěch. Jestliže to ale zaměstnavatel nebude schopen zdůvodnit, může se uchazeč obrátit na inspekci práce. Vyžadování informací nesouvisejících s výkonem práce je považováno za přestupek, který může inspekce práce sankcionovat pokutou až do výše 1 000 000 korun.


Dobře napsaný motivační dopis otevírá cestu k vysněnému postu


U některých povolání je ale bezúhonnost skutečně nutností, kterou zákony naopak vyžadují, a lidé se záznamem v rejstříku takovou profesi vykonávat nemohou. Jde například o notáře, zdravotní sestry, policisty nebo učitele. Výpis z rejstříku trestů je častým požadavkem rovněž na statutární zástupce subjektů, které se ucházejí o veřejné zakázky.

Žádost o výpis z rejstříku trestů

Žadatel o výpis z rejstříku trestů má několik možností, jak se dostat k cíli. Variantou „po staru“ je vydat se do sídla rejstříku (v Praze v Soudní ulici v Nuslích), podat žádost a vyčkat na vydání výpisu.

Na poště, městském či obecním úřadě

Na území České republiky je zřízeno více než sedm tisíc kontaktních míst Czech Point, nejčastěji na pobočkách České pošty či úřadech samospráv, kde je možné vyžádat si nejrůznější úřední listiny. Mezi ně patří i výpis z rejstříku trestů. Na Czech Pointu trvá vyřízení pár minut, před vydáním výpisu je zájemci předložena předvyplněná žádost. Žadatel se musí prokázat občanským průkazem.


Situace na trhu práce absolventům nahrává. V průměru nastupují za 28 tisíc

Pracovní pohovor


Na pracovišti Czech Point ale může o výpis z rejstříku trestů zažádat i zplnomocněnec, který podává žádost za třetí osobu na základě ověřené plné moci.

Cena výpisu z rejstříku trestů

Vydání výpisu z rejstříku trestů pracovištěm Czech Point je zpoplatněno částkou 100 korun. Jde o správní poplatek, který je příjmem obce, na jejímž území se pracoviště nachází. Toto aranžmá je v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Výpis z rejstříku trestů online 2018

Od 1. července 2018 musí všechny úřady na základě evropského nařízení eIDAS přijímat elektronické dokumenty jako rovnocenné papírovým. Z toho důvodu ministerstva vnitra a spravedlnosti zprovoznila aplikaci CzechPoint@home, v rámci níž je možné získat výpis z rejstříku trestů, a to bez správního poplatku. Tuto možnost ale mají jen držitelé datových schránek.

Platnost

Platnost výpisu z rejstříku trestů není omezena. Je ale zřejmé, že s výpisem starým několik let u pohovoru velký dojem neuděláte. Zaměstnavatel většinou požaduje, aby výpis nebyl starší než tři měsíce, což je lhůta obecně považovaná za relevantní.

Méně je už v obecné známosti fakt, že záznamy v rejstříku nejsou navěky. Předně rejstřík eviduje záznamy o trestných činech, nikoli přestupcích. Po uplynutí doby určené podle výše trestu může být záznam vymazán. Podmínkou je, že pachatel vede spořádaný život bez překročení zákona.

Lhůta, po niž rejstřík eviduje záznam

Délka trestu Doba evidence
Do 1 roku 3 roky
1-5 let 5 let
Delší než 5 let 10 let
Výjimečný trest 15 let

Výpis z rejstříku trestů pro cizince

Na pracovišti Czech Point může o výpis z rejstříku trestů ČR požádat i cizinec, který má povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu opatřené fotografií. Na počkání jej však dostane pouze cizinec, který není občanem některého z členských států Evropské unie.

Občanům EU je od roku 2012 výpis z trestního rejstříku vydáván s přílohou obsahující informace z obdobného orgánu země, které je daná osoba státním příslušníkem. Vyřízení však trvá do pracovních 25 dní.

V případě, že cizinec žádá o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v ČR, výpis z evidence rejstříku trestů ČR nepředkládá, protože si jej ministerstvo vnitra opatří samo.