Jak získat mimořádnou okamžitou pomoc - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová a nenároková dávka. Činit může až 51 150 Kč

,
Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová a nenároková dávka. Činit může až 51 150 Kč
Zdroj: Profimedia.cz

Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z dávek hmotné nouze. Nevyplácí se pravidelně, ale jako jednorázová pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně. Jedná se o dávku nenárokovou, o jejím poskytnutí a výši rozhoduje podle konkrétní situace žadatele úřad práce. Dávka může dosáhnout až 15násobku životního minima, v roce 2019 konkrétně 51 150 korun.

Pomoc v hmotné nouzi

Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou tři: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Pomoc v hmotné nouzi řeší Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a další právní předpisy, zejména Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Zapamatujte si: V hmotné nouzi je podle zákona člověk, pokud jeho celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně.

Příkladem těchto situací může být zničení nemovitosti požárem, povodní, vichřicí nebo výbuchem. Ani za těchto okolností není nárok na mimořádnou okamžitou pomoc automatický.

Žadatel o tuto dávku musí splnit základní podmínku, tedy být skutečně v hmotné nouzi.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví situace, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc
Žadatel, který sice nesplňuje podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků mu hrozí vážná újma na zdraví. Dávka se poskytuje v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v roce 2019 je 2200 Kč). Jestliže se v rodině nachází nezaopatřené dítě do 26 let, pak do životního minima (pro rok 2019 je 3410 Kč.)
Osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost a není schopná událost vyřešit vlastními silami. Takovou událostí je například živelní pohroma (povodeň, vichřice), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce a je ze všech možností nejvyšší. Může tedy dosáhnout až 51 150 korun.
Žadatel, který nemá vzhledem ke svým poměrům dostatečné prostředky: a) K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, například správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, k úhradě jízdného či noclehu v případě ztráty peněz. Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj. b) Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce. c) K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.
Osoba ohrožená sociálním vyloučením. Patří sem lidé propuštění z vazby či vězení, po odchodu ze zdravotnického zařízení určeného k léčbě závislostí, z psychiatrie nebo dětského domova. Náleží i osobám, které nemají naplněnou životně důležitou potřebu, jsou bez přístřeší nebo ohroženi trestnou činností jiné osoby. Jednorázově lze poskytnout až 1000 korun. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce.

Pramen: MPSV


Přečtěte si více: Máte nárok na pomoc v hmotné nouzi?


Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc se podává na krajskou pobočku úřadu práce podle místa vašeho trvalého pobytu.
Formuláře, včetně potřebných příloh, si můžete opatřit několika způsoby.

Vyzvednout si je můžete v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.

Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení podmínek může úřad rozhodnout, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Výplata mimořádné okamžité pomoci

Dávku by měli úředníci vyplatit bezodkladně, nikoli až další měsíc jako jiné sociální dávky. Peníze od úřadu práce můžete obdržet na bankovní účet, vyzvednout si je na poštovní poukázku nebo v hotovosti.

Pokud by podle úředníků hrozilo zneužití dávky při vyplacení peněz, například nákupem alkoholu, cigaret či gamblerstvím, mohou úředníci vyplatit 35 až 65 procent dávky v poukázkách.

Může se stát, že o mimořádnou okamžitou pomoc budete nuceni požádat opakovaně. Je to možné, ale bude třeba sepsat vždy novou žádost, kterou úřad práce samostatně posoudí.


Nemůžete najít práci? Naučte se správně napsat životopis


Právní pomoc zdarma

Pokud je občan v situaci, že potřebuje mimořádnou okamžitou pomoc, nebude mít finanční prostředky ani na úhradu právní pomoci.

První právní pomoc zdarma by měl hledat na úřadu práce, kde bude o mimořádnou okamžitou pomoc žádat a úředníci mohou nejlépe posoudit jeho konkrétní situaci.

Využít může i služeb bezplatných právních poraden na internetu. Zde musí respektovat základní pravidla pro práci s internetem, v konkrétním případě, zda bude rada skutečně bezplatná, a jak bude kvalitní. Slouží k tomu vlastní zkušenosti s vybraným subjektem a reference jiných uživatelů.

Čtěte také:

Hledáte zaměstnání? Poznejte nejčastější chyby a vyhněte se jim

Jak se registrovat na úřadu práce

Životní minimum stagnuje, existenční dávky jsou ještě nižší

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

Máte kvůli mateřství či těhotenství hůře placenou práci? Rozdíl kompenzuje vyrovnávací příspěvek

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová a nenároková dávka. Činit může až 51 150 Kč
1 (20%) 1 hlasování
Diskuze