Fond pracovní doby - Euro.cz

Přihlášení

Fond pracovní doby stanovuje zaměstnanci počet hodin v práci. Základem je týdenní fond

,

Co znamená fond pracovní doby? Pojem fond pracovní doby není zakotven v žádném právním předpisu. Jedná se tedy o pracovní plán zaměstnavatele. V praxi se běžně používá termín pracovní doba. Podle zákona je standardní pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. V závislosti na režimu práce může být týdenní pracovní doba i nižší, nejčastěji 37,5 hodiny. Zaměstnanec si pak se zaměstnavatelem může dohodnout práci na zkrácený pracovní úvazek.

Fond pracovní doby

Zaměstnanec, který je v pracovním poměru, musí mít přidělovanou práci v rozsahu stanovené pracovní doby.

Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je pro fond pracovní doby rozhodující, jaká je stanovená týdenní pracovní doba.

Délka pracovní doby je u zaměstnanců standardně určena na 40 hodin za týden.

Existují však výjimky, kdy nemusí být tato týdenní pracovní doba dodržena. Pracovní doba navíc může být rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen vypracovat písemně rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance minimálně 14 dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak.

Zákonem stanovená pracovní doba
standardně u zaměstnanců činí 40 hodin týdně
u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně
u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně
u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně
při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin

Pramen: zákoník práce


NAŠE RADA: Výpověď dohodou je trik zaměstnavatelů

 Konec pracovního procesu, ilustrační foto


Fond pracovní doby v nepravidelném režimu

Někteří zaměstnanci mají nepravidelný režim práce a nepracují každý den stejně, naopak mohou například pracovat o víkendech a svátcích. Podle paragrafu 83 zákoníku práce je potřeba i u těchto zaměstnanců dodržovat dlouhodobý fond pracovní doby.

Do dlouhodobého fondu pracovní doby se počítá, kolik v průměru strávil zaměstnanec v práci za posledních 26 týdnů.
Tento průměr by měl odpovídat 40 hodinám týdně nezávisle na tom, jaká byla časová dotace v každém jednotlivém týdnu. Kolektivní smlouva může toto období rozšířit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Pracovní kalendář 2019

Užitečnou pomůckou pro výpočet fondu pracovní doby je roční pracovní kalendář.

Různé varianty pracovních kalendářů pro rok 2019 i jiné roky s možností tisku najdete zdarma na internetu.

Zobrazují počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok.

Výhodou online verzí je, že pro výpočty fondu pracovní doby si ve vzorech můžete zvolit a zadat i vaši stanovenou pracovní dobu, případně nastavit vlastní hodinovou dotaci.

Samozřejmě si v obchodech můžete na daný rok pořídit tištěné pracovní kalendáře v různých formátech.


Hledáte práci? Naučte se správně napsat životopis

 Životopis


Fond pracovní doby 2019

Rok 2019 má celkem 251 pracovních dnů, tedy 2008 pracovních hodin při standardním pětidenním pracovním týdnu a osmihodinovou denní pracovní dobou.

Při stanovené pracovní době 7,5 hodiny denně se v roce 2019 odpracuje 1882,5 hodiny.

Pokud se zaměstnanců týkají placené svátky, tak pracovních dnů bude celkem 261. V tom případě to bude 2088 pracovních hodin (8 hod./den) a 1957,5 hodiny (7,5 hod./den).

V roce 2019 nás čeká celkem sedm státních a šest ostatních svátků, které budou také dny pracovního volna.

Ze 13 svátků připadá 10 svátků na všední dny, které by jinak byly pracovní.


TIP: Jaké a ve kterých dnech nás čekají svátky v roce 2019


Měsíční fond pracovní doby

Měsíční fond pracovní doby se počítá z aktuálního pracovního úvazku, kdy počet pracovních dnů v měsíci vynásobíte počtem hodin, které máte denně odpracovat.

Podle počtu pracovních dní v měsících a stanovené pracovní doby se tedy měsíční fond pracovní doby bude lišit.

Pracujete-li v jiném režimu, například směnném provozu, vypočítá se měsíční fond pracovní doby tak, že počet plánovaných směn v daném měsíci se vynásobí počtem hodin, které máte za směnu odpracovat.

V tomto případě se pak jedná o individuální měsíční fond pracovní doby.

Zkrácený pracovní úvazek

Zkrácený pracovní úvazek je oblíbenou formou pracovního poměru. Práce na zkrácený úvazek je vhodné řešení především pro rodiče malých dětí. Využívají jej maminky po mateřské dovolené, ale i lidé, kteří nehodlají tolik času věnovat pracovní činnosti, nebo studenti.

Zaměstnanec se může pokusit dojednat se zaměstnavatelem zkrácení pracovního úvazku na prakticky libovolnou dobu.

Záleží na ochotě zaměstnavatele, který však musí přihlížet k povaze konkrétní práce, možnostem jejího rozdělení, zastupitelnosti daného pracovníka a jiným záležitostem.


Přečtěte si: Zkrácený úvazek a jeho podmínky: dovolená, plat a pojištění


Zkrácený úvazek lze sjednat pouze v individuální smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nemůže tedy být předmětem kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu.

Obě strany si tak dohodnou počet hodin, které zaměstnanec na částečném úvazku odpracuje, a tím se stanoví jeho fond pracovní doby. Odměna se pak odvíjí od počtu dnů odpracovaných v měsíci.