Kdo zaplatí dialýzu ledvin v zahraničí? - Euro.cz

Přihlášení

Pacienti s dialýzou musí dávat při cestě do zahraničí pozor, ne všude jim ji totiž pojišťovna proplatí

, try,
Pacienti s dialýzou musí dávat při cestě do zahraničí pozor, ne všude jim ji totiž pojišťovna proplatí
Zdroj: Profimedia.cz

Pravidelně docházím na dialýzu, můžu si dovolit vycestovat do zahraničí? Zajímalo by mě, jak je to v cizině s úhradou dialýzy ze strany zdravotních pojišťoven? ptá se pacient Milan. Otázka je na místě, možnosti českých zdravotních pojišťoven hradit náklady na dialýzu se totiž liší podle státu, ve kterém budete pobývat.

Je třeba rozlišovat, zda cestujete do států EU, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska, nebo do států, s nimiž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu (Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie a nově i Tunisko), nebo zda je destinací jiný stát než výše jmenované.

Podle evropské legislativy je dialýza nezbytnou péčí. To znamená, že při pobytu v EU, EHP a Švýcarsku existuje nárok na její úhradu ze strany pojišťovny, a to na základě modrého průkazu zdravotního pojištění (EHIC), který pacient předloží u zahraničního lékaře.

Podmínkou je, že dialýzu absolvuje ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na místní systém veřejného zdravotního pojištění.


Máte propadlý cestovní pas? Přečtěte si, že nový si budete moci pořídit už do 24 hodin

Český cestovní pas


Náklady na dialýzu pak budou vyúčtovány zahraničním lékařem místní zdravotní pojišťovně, která mu je uhradí a následně přeúčtuje české zdravotní pojišťovně.

Na místě pacient tedy zaplatí pouze případnou částku spoluúčasti nebo místní poplatky, které platí i místní pojištěnci.

Výjimečně se může stát, že i po předložení průkazu EHIC po vás bude lékař v zahraničí požadovat zaplacení celé částky za poskytnutou péči.

V takovém případě může český pacient po návratu domů požádat zdravotní pojišťovnu o refundaci těchto nákladů. Za tímto účelem si musí uschovat zahraniční lékařské zprávy. Ty pak spolu s potvrzením o úhradě dialýzy předloží zdravotní pojišťovně.

Dialýza ledvin nespadá do neodkladné zdravotní péče

Ve smluvních státech (Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko) má klient na účet své české zdravotní pojišťovny nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče.

Do ní ale dialýza nespadá – je plánovaným lékařským výkonem, který neslouží k zamezení náhlého stavu, který nastal v zahraničí.

Pojišťovna ale může v určitých případech schválit i péči nad rámec péče neodkladné, takže úhrada se pak vztahuje například i na pravidelnou dialýzu.


Hodláte změnit zdravotní pojišťovnu?

Čtěte, jak to udělat

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


O tom se rozhoduje na základě žádosti ve správním řízení u konkrétní zdravotní pojišťovny. Pacient pak vyjíždí do zahraničí vybaven příslušným formulářem, kterým pojišťovna garantuje zdravotnickému zařízení v zahraničí úhradu.

Pokud cestujete do tak zvaných třetích zemí, například do Egypta nebo na Kypr, budete muset náklady na jakékoli ošetření (včetně uvedené dialýzy) uhradit sami.

Na dané státy se evropská legislativa nevztahuje, průkaz EHIC ani přeúčtovací systém mezi pojišťovnami zde neplatí.
Refundovat pojišťovna může (jen do výše českých cen) pouze péči neodkladnou, tedy takovou, jejíž potřeba vznikla během pobytu v zahraničí. Ať už náhlým onemocněním nebo například úrazem.

Proto v případě, že dialýzu absolvujete v některé ze třetích zemí, nemáte na její refundaci ze strany pojišťovny nárok.
V rámci plánování cesty do zahraniční v každém případě české zdravotní pojišťovny doporučují předjednat si dialýzu přímo v konkrétním zdravotnickém zařízení v destinaci, kam pojedete.

Dialýza se jako léčebná metoda používá při selhání ledvin. Pacient většinou několikrát týdně dochází do zdravotnického zařízení, kde je napojený na přístroj, který mu čistí krev. V Česku jde zhruba o 10 000 lidí a náklady na jejich léčbu jsou miliardy korun ročně.

Čtěte také:

Jak zjisíte, že máte nárok na lázně

 Nově vybudované termální lázně byly slavnostně otevřeny 3. prosince v Chrastavě na Liberecku

Jak se vracejí doplatky dětem za léky nad limit