Daně manželů: je sleva výhodnější než společné zdanění? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Daně manželů: je sleva výhodnější než společné zdanění?

, Petr Gola,
Daně manželů: je sleva výhodnější než společné zdanění?
Zdroj: Michael Tomeš

V daňovém přiznání za loňský rok může jeden z manželů uplatit daňovou slevu ve výši 24 840 korun na druhého z manželů, pokud ten nemá roční vlastní příjem přesahující 68 tisíc. V letech 2005 až 2007 bylo možné podat společné zdanění manželů. Co bylo výhodnější? Kdo by společné zdanění manželů využil i nyní?

Podmínkou pro uplatnění daňové slevy na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun v daňovém přiznání za rok 2016 je, že manželka (manžel) neměl za rok 2016 vlastní příjmy přesahující 68 tisíc korun. Do vlastního příjmu se přitom započítává i např. podpora v nezaměstnanosti, invalidní důchod, peněžitý příspěvek v mateřství. Nepočítají se pouze příjmy taxativně vyjmenované v zákoně o dani z příjmu, např. dávky sociální podpory, dávky sociální péče, stipendium.

V případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňová sleva ve výši 49 680 korun. Daňovou slevu na manželku nelze uplatnit při stanovení výdajů paušálem pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 nebo pro příjmy z nájmu dle § 9, pokud součet těchto dílčích základů daně přesahuje polovinu celkového základu daně. Při uplatnění daňové slevy na manželku výrazně klesá daňové zatížení.

TIP: Budete také potřebovat čestné prohlášení manžela/manželky.

Výhody společného zdanění manželů

V letech 2005, 2006 a 2007 mohli manželé uplatnit společné zdanění manželů, podmínkou byla výživa alespoň jednoho dítěte. Princip společného zdanění manželů spočíval v tom, že se zdanitelné příjmy obou manželů sečetly a každý následně zdaňoval polovinu těchto příjmů. Protože v uvedených letech bylo zavedeno progresivní zdanění, tak při uplatnění společného zdanění manželů byla celková rodinná daňová povinnost v mnoha případech nižší, neboť při rozdělení podléhaly příjmy nižší daňové sazbě. I při využití společného zdanění manželů bylo možné při splnění zákonných podmínek uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 4 200 korun. Zavedením rovné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob ve většině případech ztratilo společné zdanění manželů smysl.

Celý článek si přečtěte na webu Finance.cz