Hromadný nákup místo dotací. Ředitelka dTestu Hekšová vysvětluje, proč podporují pelety - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Hromadný nákup místo dotací. Ředitelka dTestu Hekšová vysvětluje, proč podporují pelety

,
Hromadný nákup místo dotací. Ředitelka dTestu Hekšová vysvětluje, proč podporují pelety
Zdroj: dTest

Lidé, kteří si chtějí koupit peletová kamna bez výměníku, na dotace v rámci programu Nová zelená úsporám nedosáhnou. Kampaň spotřebitelské organizace dTest cílí zejména na chataře a chalupáře. V rámci projektu Chci kamna (n)a pelety nabízí zájemcům hromadný nákup kamen i pelet za výhodnější cenu.

Ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová v rozhovoru pro web Euro.cz vysvětlila, proč společnost organizuje hromadný nákup peletových kamen. Program má kromě lepší ceny pro spotřebitele také zvýšit povědomí lidí o ekologičtějších variantách topení na tuhá paliva.

„Kampaň Chci kamna (n)a pelety cílí na zákazníky, kteří by rádi provedli změnu svého lokálního topeniště, ale z důvodu absence dotace pro tuto oblast je pro ně změna nedosažitelná,“ uvedla.

Proč jste se rozhodli zapojit do akce podpořit hromadný nákup pelet a kamen na pelety?

dTest chrání práva českých spotřebitelů už od roku 1992. Zajímá nás ovšem nejen kvalita výrobků, ale i životní prostředí a udržitelnost. Už několik let se věnujeme energetice a telekomunikacím, přičemž nejen srovnáváme nabídky na trhu, ale i aktivně pomáháme spotřebitelům dosáhnout na výhodnější podmínky organizováním hromadných nákupů služeb. Tzv. aukce tarifů „Chci výhodnější tarif“ a aukce energií „Chci výhodnější energie“ měly jednoznačně ekonomický přínos a byly mezi spotřebiteli velmi oblíbené. Naše letošní kampaně „Chci sluneční energii“ (hromadný nákup fotovoltaické elektrárny) a „Chci kamna na pelety“ (hromadný nákup pelet a kamen na pelety) jsou přínosné jak pro spotřebitele, tak pro životní prostředí.


Tepelná čerpadla sehrají při snižování emisí klíčovou roli, říká manažer Stiebel Eltron Matten

Člen vedení společnosti Stiebel Eltron Nicholas Matten.


Kampaň Chci kamna (n)a pelety cílí na zákazníky, kteří by rádi provedli změnu svého lokálního topeniště, ale z důvodu absence dotace pro tuto oblast je pro ně změna nedosažitelná. Lokální topeniště produkují tolik zdraví škodlivých emisí, že ekologičtější způsob vytápění je v zájmu všech obyvatel ČR.

Pelety jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, při spalování pelet vzniká desetkrát méně oxidu uhelnatého než v případě dřevěných polen. Nemluvě o topení nedostatečně proschlým dřevem, pálení odpadu nebo hnědého uhlí v kotlích, které pro jeho spalování nejsou určené. Navíc peletová kamna mají řadu praktických výhod pro spotřebitele – vyšší výhřevnost, automatické elektrické zapalování, regulované hoření. Díky automatickému podavači je navíc doplňování paliva daleko efektivnější a reaguje přesně na místní podmínky.

Dá se obecně říci, o kolik méně emisí skleníkových plynů produkují peletová kamna ve srovnání s kamny na uhlí?

Provedli jsme nezávislý test peletových kamen. V jeho rámci jsme provedli experiment, v němž jsme porovnávali emise ze spalování paliva v kamnech na dřevo, peletových kamnech a v krbové vložce. Pro test jsme použili bukové dřevo a provedli analýzu jeho obsahu vlhkosti, popela, uhlíku, vodíku a dalších fyzikálně-chemických vlastností tak, aby to odpovídalo vlastnostem použitých pelet. Jak již bylo řečeno výše, zjistili jsme, že většina emisí z hoření pelet je výrazně nižší než v případě spalování polen.


Česká peleta: výroba paliva z pilin prudce roste

Kotel na pelety, ilustrační foto


Co se týče oxidu uhelnatého, nejvíce znečištění vyprodukovala kamna na dřevo, o něco méně pak krbová vložka. U peletových kamen byly naměřené hodnoty o řád nižší. Naše zjištění potvrzuje i pět let stará studie Milánské polytechnické univerzity, kde byla tvorba oxidu uhelnatého u peletových kamen dokonce téměř 40krát nižší než u kamen na dřevo. Výrazně nižší byl i obsah organických uhlovodíků. Stejně jako u oxidu uhelnatého byl nejvyšší u kamen na dřevo, o něco menší u krbové vložky a opět mnohonásobně nižší v případě kamen na pelety. Rovněž v případě prachových částic vycházejí peletová kamna jako nejčistší, byť rozdíl už nebyl tak dramatický jako ve výše popsaných případech.

Vyšší hodnoty jsme zaznamenali pouze u oxidů dusíku. Nešlo ale o nijak zásadní rozdíly. Peletová kamna tak můžeme doporučit nejen jako cenově dostupnou a nízkonákladovou volbu při rozhodování o koupi nového systému vytápění, ale také jako volbu šetrnou k životnímu prostředí.
 

Srovnání emisí kamen na dřevo, krbové vložky a peletových kamen
Obsah emisí při spalování dřeva a pelet Kamna na dřevo Krbová vložka Kamna na pelety
oxid uhelnatý CO (g/GJ) 3078 2003 170
oxidy dusíku NOx (g/GJ) 123 149 185
organické uhlovodíky (g/GJ) 310 142 8
prachové částice (g/GJ) 60 48 20

Zdroj: dTest

Jaké máte odhady k počtu zapojení českých spotřebitelů do vaší akce?

To opravdu nedokážeme odhadnout. V zájmu čistšího ovzduší by bylo ideální, kdyby na ekologičtější způsob vytápění přešlo co nejvíce domácností a rekreačních objektů. Budeme rádi, pokud k tomu bude naše kampaň inspirovat zejména majitele nevyhovujících a zastaralých kotlů. Registrace je bezplatná a nezávazná, přihlásit se může opravdu každý. Uvědomujeme si ale, že cena kamen není zanedbatelná a nelze na něj čerpat dotace. Proto pokud se přihlásí více než tisíc zájemců, budeme to považovat za pěkný výsledek. 

Uvažujete do budoucna o podobných hromadných nákupech u dalšího zboží? Napadají mě solární panely nebo elektromobily.

Hromadný nákup solárních panelů již běží. Naše solární kampaň „Chci sluneční energii“ spočívá v hromadném nákupu a instalaci solárních panelů včetně příslušenství a souvisejících služeb. Jedná se o neziskový projekt podpořený Evropskou unií, do nějž se přihlásilo téměř 15 tisíc domácností z celé ČR. V září dostaly registrované domácnosti nabídku od vítězného dodavatele a do konce října mají čas na rozmyšlenou, jestli ji přijmou. Čekáme tedy na výsledky, kolik domácností se rozhodne přijmout vítěznou nabídku vybraného dodavatele. Je možné, že pro velký zájem budeme v dalších letech nákup solárních panelů opakovat.
 
Když to porovnáme s nejnovější akcí Chci kamna (n)a pelety, tak přechod domácnosti na fotovoltaický systém je nesrovnatelně náročnější, než výměna starých kamen za nová peletová.

Co se týče elektromobilů, sledujeme vývoj na trhu v mezinárodním měřítku. Podílíme se na nezávislém testování automobilů včetně ekologických zkoušek GreenNCAP.  Nevíme o tom, že by některá z partnerských spotřebitelských organizací v Evropě organizovala hromadný nákup elektromobilů. Pokud by něco takového probíhalo, zvážíme zapojení.


Infografika: Kolik stojí obnovitelné zdroje

 Infografika, podporované obnovitelné zdroje energie


Cílíte na rekreační objekty, chataře a chalupáře, kteří na dotace nedosáhnou. Měl by se podle vás současný systém dotací změnit?

Určitě je dobře, že stát poskytuje kotlíkové dotace domácnostem. Státní dotace ovšem nemohou pokrývat všechny aktivity podporující ekologičtější spotřební chování. Je tu prostor pro vlastní odpovědnost občanů vůči vlastnímu zdraví a přírodě.
Z hlediska zátěže životního prostředí se v případě speciálních kotlů na dřevěné pelety jedná nepochybně o nejlepší spalovací zdroj využívající pevná paliva a současně obnovitelný zdroj energie.

I přesto jsou s jeho provozem spojeny určité emise, proto ve zvláště citlivých lokalitách je z hlediska kvality ovzduší vhodnější preferovat zdroje, které lokálně žádné emise neprodukují, jako je například tepelné čerpadlo, případně nízkoemisní zdroje na zemní plyn, jejichž emise znečišťujících látek jsou velmi nízké i v porovnání s peletovým kotlem.

Používáte v domě nebo na chalupě peletová kamna?


 

Proč v rámci vaší akce nemohou lidé získat dotace MŽP Nová zelená úsporám?

Není tak postaven program MŽP Nová zelená úsporám, tedy nejsou v něm zahrnuta kamna, která nemají teplovodní výměník. My jsme úmyslně zahrnuli do testování i do kampaně kamna co nejjednodušší a zejména v rekreačních objektech hojně využívaná.

V jakém cenovém rozpětí se cena peletových kamen pohybuje a jaké výrobce oslovíte?

Ceny peletových kamen, která jsme otestovali, se v maloobchodě pohybují od cca 27 do 66 tisíc korun. Oslovíme výrobce modelů, které v testu vyšly nejlépe co do hodnocení výkonu, emisí, spotřeby elektrické energie, obsluhy a bezpečnosti. Kompletní výsledky najdete na www.dtest.cz/kamnakampan.
 

Jaké parametry by měli zájemci o koupi peletových kamen sledovat?

Kvalitu peletových kamen odhalí jedině nezávislý objektivní test v akreditované laboratoři. Ten jsme provedli. V prvé řadě jsme testovali, zda nabízí kamna skutečně takový výkon, jaký slibuje výrobce. Podle příslušné technické normy jsme za standardizovaných podmínek kamna otestovali ve dvou provozních režimech – při jmenovitém a sníženém výkonu. Ve druhé zkoušce jsme měřili, kolik spalin kamna vyprodukují. Zaměřili jsme se na běžně sledované škodliviny – oxid uhelnatý, oxidy dusíku, organické uhlovodíky a prachové částice.

V samotných bezpečnostních zkouškách jsme se zaměřili na několik scénářů, které mohou vést ke vzniku požáru. Vycházeli jsme opět z technické normy pro peletová kamna a zjišťovali, zda nemůže dojít k přehřátí násypky paliva, hořlavých materiálů, příslušenství nebo prohoření skrz dopravník pelet. Nejvyšší váhu v celkovém hodnocení jsme dali kritériu výkon (33,3 procenta), pak emisím a bezpečnosti (22,2 procenta), dále spotřebě elektřiny (8,3 procenta), obsluze (8,3 procenta) a návodu k použití (5,6 procenta).

Kampaň Chci kamna (n)a pelety je součástí projektu Clear 2.0. O co se jedná?

Cílem projektu Clear 2.0 je zvyšovat povědomí o udržitelných zdrojích energie a zpřístupnit je těm, kdo by se do jejich nákupu obávali pustit na vlastní pěst. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci programu výzkumu a inovací Horizon 2020 vedeného pod grantovou smlouvou č. 749402.

Dále čtěte:

Klimatolog Ač: Potřebujeme uhlíkovou daň a další systémové změny, sázet stromy nestačí

Martin Vrba z Extinction Rebellion: Klimatická krize si vyžaduje občanskou neposlušnost

Bill Gates: Omezení investic do fosilních zdrojů má nulový efekt na klima

Demoralizuje mládež. Nejbohatší Evropan sepsul Thunbergovou

Greta Thunbergová v OSN.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze