Brusel má dost oxidů dusíku. Vysvětlovat bude i ministr Brabec - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Brusel má plné zuby smradlavých měst. Vysvětlovat bude i ministr Brabec

,
Brusel má plné zuby smradlavých měst. Vysvětlovat bude i ministr Brabec
Zdroj: Profimedia.cz

Evropská komise požaduje, aby členské země dodržovaly limity emisí oxidů dusíku. Týká se to zejména velkých aglomerací s hustou dopravou. Eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vellla si na 30. ledna pozval ministry životního prostředí některých států. Kromě ministrů z velkých zemí, jako jsou Německo, Francie nebo Británie, bude vysvětlovat i český ministr životního prostředí Richard Brabec, jakým způsobem vláda zajistí, aby emise škodlivin odpovídaly evropské legislativě.

V sousedním Německu jsou emise oxidů dusíku velkým tématem. V mnoha městech hrozí zákaz vjezdu starších automobilů s dieselovým motorem. Doprava totiž patří mezí významné znečišťovatele. Kromě Německa ještě dalších osm zemí EU nevyvíjí podle evropského komisaře pro životní prostřední Karmena Velly dostatek snahy, aby emise dusíku snížily na požadovanou úroveň.

Kromě Německa mají 30. ledna v Bruselu své plány předestřít také ministři životního prostředí Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Maďarska, Rumunska, Slovenska a České republiky. Informaci německého deníku Die Welt potvrdila redakci Euro.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. „Pozvánku pana komisaře jsme obdrželi. Českou republiku bude na této schůzce reprezentovat ministr Brabec.“

Česká vláda schválila svou politiku ke snižování emisí v Národním programu snižování emisí (NPSE) v prosinci 2015. Do roku 2020 navrhuje seznam opatření, jež mají snížit emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2.5.

„Cíle a opatření stanovené v Národním programu snižování emisí slouží (NPSE) primárně k zajištění plnění národních emisních stropů. Vyhodnocení průběžného plnění NPSE bylo publikováno ve Zprávě o životním prostředí v ČR za rok 2016 (resp. podrobněji i ve Statistické ročence ŽP). Podle zveřejněných údajů zbývá ke splnění národního emisního stropu 2020 snížit emise oxidů dusíku zhruba o 10 procent, a to zejména v sektoru energetiky. Předpokládáme, že národní emisní strop pro NOx bude v roce 2020 splněn,“ vysvětlila Pospíšilová.


Jak reagují české firmy na německé snahy omezit spalovací motory?

Konec spalovacích motorů: domácí firmy jsou ve střehu

 Pistole hadice v palivové nádrži


Případný plošný zákaz vjezdu dieselových aut do center měst české ministerstvo nezvažuje. „K takovým opatřením (omezení či zákazu vjezdu automobilů do center měst, zavedení nízkoemisních zón) v ČR mohou samosprávy přistoupit, mají k tomu ze strany státu v ruce veškerou legislativu včetně zákonů a vyhlášek,“ doplnila mluvčí.

Na schůzce s eurokomisařem Vellou musí ministři vysvětlit, jaká opatření pro snižování emisí dusíku a jemných prachových částic byla přijata, případně jaká jsou plánována.

Limity byly stanoveny před deseti lety. Pokud by ministři maltského eurokomisaře nepřesvědčili, hrozila by devíti zemím EU žaloba za porušení legislativy a jednání u Soudního dvora EU v Lucemburku.

Tón dopisu členským zemím EU je poměrně ostrý. „Evropská komise zahájila řízení pro porušení práva proti členským státům, které porušují zákon. Je mezi nimi i váš členský stát … Dosud přijatá nebo plánovaná opatření situaci nezlepšila.“

Vybraná opatření k omezení emisí a zlepšení kvality ovzduší (podle NPSE)
Podpora urychlení obměny vozového parku osobních vozidel.
Stimulace využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě prostřednictvím snížené sazby silniční daně.
Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem pro veřejnou osobní dopravu.
Podpora výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě.
Podpora nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí.
Zvýšení maximální hranice poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst.
Podpora zavádění nízkoemisních zón.
Racionalizace zpoplatnění komunikací s ohledem na dopady dopravy na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.
Výstavba páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu.
Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí.

Zdroj: NPSE, ke stažení ZDE

Maximální průměrná roční hodnota NO2 je stanovena na 40 μg/m3. V Německu je podle právní kanceláře Frank Bold překračována na 57 procentech měřících stanic u dopravních cest. Nejhorší situace je ve Stuttgartu v oblasti Am Neckartor, kde se roční průměrná hodnota pohybuje na úrovni 82 mikrogramů na metr krychlový.

Evropská komise tvrdí, že za 40 procent emisí oxidů dusíku v zemích EU může silniční doprava. Naftové motory se na oxidech dusíku podílejí 80 procenty.

Přes advokátní kancelář Frank Bold si na postup MŽP stěžují lidé z Ostravska, Brna a z Prahy. Podle nich jsou programy zlepšování kvality ovzduší neefektivní. Ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplynulo, že v ČR každý rok předčasně zemře 10 tisíc lidí kvůli znečištěnému ovzduší. V rámci celé EU se jedná o 400 tisíc předčasných úmrtí.

Dále čtěte:

Zachraňte děti. V Británii se rozhořel emotivní boj o diesely

Křižáci bojující proti dieselu. Nepohodlná organizace je financována nejen z Bruselu

Psycholog: Panika okolo dieselu prodá lépe jiné věci. Krávy přitom škodí více

Autoprůmysl se snaží vytvořit čistý superdiesel, který může do měst

 Píst pro dieselový motor