Zaručená mzda 2022: zvýšení a skupiny prací - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Zaručená mzda v roce 2022 roste. Podívejte se, jak jsou na tom jednotlivé skupiny prací

,
Zaručená mzda v roce 2022 roste. Podívejte se, jak jsou na tom jednotlivé skupiny prací
Zdroj: Depositphotos

Zaručená mzda upřesňuje hodnotu minimální mzdy pro jednotlivé profese. Ty se dělí do osmi pracovních skupin lišících se svou náročností, složitostí i odpovědností. V praxi to dnes vypadá tak, že se v roce 2022 zvyšuje jak minimální, tak i zaručená mzda. Minimální hrubá mzda pro tento rok přitom činí 16 200 korun.

Zaručená mzda versus minimální mzda

Na první pohled se může zdát, že zaručená mzda a minimální mzda jsou synonyma. Je pravda, že zaručená mzda se mzdou minimální úzce souvisí, nicméně ve skutečnosti to není tak jednoduché.

Minimální mzda je nejnižší přípustná mzda, kterou je dle zákoníku práce zaměstnavatel povinen vyplácet svým zaměstnancům. Vztahuje se na všechny typy pracovních poměrů a profesí bez ohledu na to, zda je člověk zaměstnán na dobu určitou, či nikoliv. Od 1. 1. 2022 je minimální mzda stanovena na částku 16 200 korun hrubého. V přepočtu jde o 96,40 koruny na hodinu.

A co je zaručená mzda? Zaručená mzda je nejnižší přípustná mzda pro jednotlivé pracovní profese. Profese jsou rozděleny do osmi pracovních skupin podle jejich náročnosti, odpovědnosti a složitosti. U zaručené mzdy se již předpokládá, že zaměstnanec pracuje na plný úvazek v rozsahu 40 hodin týdně. Vztahuje se tedy pouze na pracovní poměry uzavřené smlouvou, nikoliv dohodou.

Dále je důležité vědět, že zaručená mzda platí pro zaměstnance ve státním i soukromém sektoru, u kterých není mzda sjednána v rámci kolektivní smlouvy (pracovní odbory). Tímto způsobem jsou zaměstnanci chráněni před vyplácením příliš nízké mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Dalším cílem zaručené mzdy je sjednocení mezd daných profesí napříč Českou republikou. Výše mzdy se s ohledem na lokalitu a velikost firmy může výrazně lišit. Toto opatření by mělo zajistit, že prodavačka pracující v malé vesnici dostane alespoň stejnou minimální mzdu jako pokladní zaměstnaná ve velkém supermarketu.

Mnozí ze zaměstnavatelů porušují jedno základní pravidlo, které jim ukládá zákoník práce – nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než minimální mzda. Firmy se v takovýchto případech nejčastěji odvolávají na to, že o existenci zaručené mzdy neměly tušení.

Zaručená mzda: skupiny

Čím vyšší pracovní skupina, tím vyšší zaručená mzda vám bude náležet. Pokud nevíte, do jaké pracovní skupiny patříte, stačí se podívat do přílohy nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Najdete zde příklady profesí spadajících do jednotlivých pracovních skupin.

Skupina prací Obecná charakteristika Odpovídající platová třída ve státní sféře
1. nekvalifikované práce 1. a 2.
2. jednoduché odborné práce 3. a 4.
3. odborné práce 5. a 6.
4. odborné specializované práce 7. a 8.
5. systémové práce 9. a 10.
6. specializované systémové práce 11. a 12.
7. tvůrčí systémové práce 13. a 14.
8. nejnáročnější práce zásadního významu 15. a 16.
  • 1. skupina prací – patří sem například pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, vrátný, pracovník výkupu lahví,
  • 2. skupina prací – ochrana objektů, řidič osobních vozů, obsluha čerpací stanice, dělník na stavbě, skladník, popelář, sanitář, školník, domovník, pokojská,
  • 3. skupina prací – opravář elektrických spotřebičů, kadeřník, prodavač, číšník, strojvedoucí na vedlejších železničních tratích,
  • 4. skupina prací – zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem, instalatér (složitější práce), tlumočník, jednání se zahraničními partnery, mzdová účetní, šéfkuchař,
  • 5. skupina prací – zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu, řidič autobusu pro více než 16 osob, mistr, průzkumník trhu, daňový expert, programátor, správce IT, učitel ve školce, instruktor v autoškole,
  • 6. skupina prací – programátor (vývoj a návrh systémových komponent), správce sítě (náročnější náplň práce), tvůrce koncepce IT systémů, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb,
  • 7. skupina prací – finanční expert, marketingový specialista, IT expert, programátor vyvíjející nové programy, lékař, zubař, farmaceut, vyučující na VŠ,
  • 8. skupina prací – obchodní ředitel, finanční ředitel, makléř na finančním trhu, vědecký pracovník řešící nové vědeckovýzkumné okruhy, náročné tvůrčí profese (z duševního hlediska).

Jak vypadá zaručená mzda pro rok 2022?

Protože se v roce 2022 zvedá minimální mzda, znamená to logicky i zvýšení zaručené mzdy. Pro zaměstnance soukromého sektoru to znamená, že by měla být každému z nich mzda navýšena. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro jednotlivé profese shrnuje níže uvedená tabulka.

Skupina prací Zaručená měsíční mzda od 1. 1. 2021 Zaručená měsíční mzda od 1. 1. 2022 Rozdíl
1. 15 200 Kč 16 200 Kč + 1000 Kč
2. 16 800 Kč 17 900 Kč + 1100 Kč
3. 18 500 Kč 19 700 Kč + 1200 Kč
4. 20 500 Kč 21 800 Kč + 1300 Kč
5. 22 600 Kč 24 100 Kč + 1500 Kč
6. 24 900 Kč 26 600 Kč + 1700 Kč
7. 27 500 Kč 29 400 Kč + 1900 Kč
8. 30 400 Kč 32 400 Kč + 2000 Kč

 

Jaký je rozdíl mezi zaručenou a minimální mzdou?

Minimální mzda je nejnižší mzda, kterou je zaměstnavatel povinen vyplácet svým zaměstnancům. Zaručená mzda je jakýmsi podstupněm minimální mzdy, jde o nejnižší přípustnou mzdu vztaženou na jednotlivé profese. Zaručená mzda by měla dát zaměstnancům jistotu, že nebudou s ohledem na náročnost svého zaměstnání finančně podhodnoceni.

Jaké rozlišuje zaručená mzda skupiny profesí?

Podle náročnosti, míry odpovědnosti a složitosti jsou profese rozděleny do osmi pracovních skupin. Čím vyšší skupina, tím náročnější zaměstnání. V 1. skupině najdeme nekvalifikované práce typu pomocník v kuchyni nebo poslíček, velká část zaměstnanců pak spadá do 3. nebo 4. skupiny, které reprezentují odborné a odborné specializované práce. Do nejvyšší 8. skupiny řadíme extrémně náročné profese zásadního významu.

Jak člověk zjistí, do jaké skupiny prací patří?

Zaručená mzda dle profesí a jednotlivé skupiny prací se řídí přílohou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., zde si můžete vyhledat konkrétní profesi a skupinu, do které patří.

Jaká je zaručená mzda v roce 2022?

Protože v roce 2022 vzrostla minimální mzda, vzrostla i mzda zaručená. Pro každou z pracovních skupin se liší. U 1. skupiny činí zaručená mzda od 1. 1. 2022 16 200 korun, oproti roku 2021 vzrostla o tisíc korun. V nejvyšší pracovní skupině je zaručená mzda 32 400 korun, oproti loňskému roku vzrostla o dva tisíce korun.