Sovětský svaz, náš vzor. Ženy v USA v řadě oborů stále čekají na svou šanci - Euro.cz

Přihlášení

Sovětský svaz, náš vzor. Ženy v USA v řadě oborů stále čekají na svou šanci

,

Americká profesorka etnografie a specialistka na Rusko a východní Evropu Kristen Ghodseeová tvrdí, že by si Spojené státy měly vzít příklad z praxe Sovětského svazu a východního bloku, kde byl běžný vysoký podíl vysokoškolaček v některých oborech. Například v medicíně, ale i přírodních vědách. Vyšší procento lékařek v zemích východní Evropy stále přetrvává. Například v Lotyšsku a Estonsku tvoří ženy 75 procent lékařů v zemi, v USA to je 34 procent.

Na emancipaci žen v Sovětském svazu upozornil v oceňovaném seriálu HBO Černobyl americký scénárista Craig Mazin. Vytvořil postavu nebojácné jaderné inženýrky, která oponuje i komunistickému šéfovi. „Jednou z oblastí, ve které byli Sověti progresivnější než my, byla oblast vědy a medicíny,“ vysvětlil v časopisu Variety.

V zemích východní Evropy, jež spadaly do vlivu Sovětského svazu, dosud přetrvává vliv sovětské éry, kdy zejména v lékařství ale i v dalších oborech pracuje mnohem vyšší počet žen, než je tomu na západě Evropy nebo Spojených státech.

I proto by se z tohoto přístupu mohly poučit i Spojené státy, napsala na webu Quartz etnografka a specialistka na Rusko a východní Evropu Kristen Ghodseeová z univerzity v Pennsylvánii.

Téma rovného zastoupení žen ve firmách a zvýšení jejich podílu v technických profesích je jedním z aktuálních politických a společenských témat, jež zaznívají v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2020.

Trailer seriálu HBO Černobyl:

Loňská studie bonnského institutu pro výzkum trhu práce IZA prokázala, že rozdíly ve znalostech matematiky mezi patnáctiletými dívkami a chlapci v bývalých zemích socialistického bloku jsou menší než v západní Evropě.


30 let svobody: co předcházelo sametu v sovětském impériu

 Ropovod na Sibiři


Ghodseeová upozorňuje také na oblast medicíny a podíl lékařek. V Lotyšsku a Estonsku je zastoupení žen v lékařských profesích téměř 75 procent. V České republice to je 54,5 procenta. Ve Spojených státech jen 34 procent.

Počet lékařek byl v Sovětském svazu tak vysoký, že v roce 1975 musel režim dokonce zavést vyšší kvóty pro muže, aby studovali medicínu.

Také v inženýrských a technologických oborech v rámci EU je nejvyšší podíl žen v bývalých socialistických zemích. Na čele jsou Bulharsko, Rumunsko, Litva a Lotyšsko. V Bulharsku v sektoru informačních technologií pracovalo v roce 2017 27 procent žen, průměr EU je 17 procent. Mezi studenty technických oborů v Bulharsku jsou ženy zastoupeny třetinou, v Nizozemsku to je 6 procent, v Belgii 8 procent.


Soudružka žena aneb Emancipace žen za socialismu

 Soudružky z titulní strany časopisu Vlasta


Idea podporovat ženy ve studiu technických oborů vznikla v Sovětském svazu (a potažmo i v dalších sovětských satelitech) po druhé světové válce, kdy panoval výrazný nedostatek mužů na pracovním trhu. V roce 1970 technické obory studovalo v SSSR 39 procent žen. Pro srovnání v roce 1976 získalo v USA bakalářský titul v těchto oborech jen 3 procenta žen.

„Dívky a ženy nejsou o nic méně schopné než chlapci a muži. Bez institucionální podpory, jež podpoří jejich studium a také podpory po narození dětí, budou přetrvávat genderové rozdíly ve vědě i medicíně,“ zdůraznila americká etnografka.

Dále čtěte:

Jak se změnil život od listopadu 1989?

Čerstvé mléko s trvanlivostí 40 dní? Američané dotáhli sovětský nápad

Sametovou revoluci hodnotí kladně třetina lidí nad 40 let. Stejný podíl si myslí, že lépe bylo za socialismu

Jedovatá teplická předehra. Zdevastované ovzduší vyhnalo lidi do ulic už před 17. listopadem

Od sametové revoluce se průměrná mzda zvedla desetkrát, penze sedmkrát

13 potravin, které přežily od socialismu až dodnes