Co dělat při ztrátě rodného listu? Obraťte se na matriku

4. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: shutterstock.com

Budete v nejbližší době potřebovat svůj rodný list a nemůžete ho doma vůbec najít? Nebo jste ho prostě a jednoduše ztratili? O jeho opětovné vydání můžete v Česku zažádat pouze na jediném místě, a to na oddělení matriky příslušného městského úřadu. Bude vás to však stát nějaké papírování a navíc zaplatíte také správní poplatek.

Rodný list představuje úplně první doklad, který rodiče musí novorozenci nechat vystavit. Obsahuje jeho jméno a příjmení, datum a místo narození, údaje o rodičích a také osobní identifikační údaj, kterým je v naší zemi rodné číslo.

Rodný list patří mezi nejdůležitější průkazy totožnosti a až do věku 15 let slouží mladistvým jako hlavní osobní doklad.

Kdy budete rodný list potřebovat?

 • Když dítě žádá o svůj první občanský průkaz
 • Když lidé uzavírají sňatek
 • Když matka nechce uvádět jméno otce miminka
 • Když rodiče novorozence nejsou sezdaní
 • Když se vystavuje úmrtní list zemřelého

Při ztrátě rodného listu dostanete duplikát

Nemůžete nikde najít svůj rodný list? Nezoufejte. Městské úřady se s tímto problémem totiž potýkají poměrně často a většina z nich proto na svých stránkách uvádí, jak v takovém případě postupovat. Každopádně je dobré vědět, že na rozdíl od občanského či řidičského průkazu není potřeba ztracený rodný list nikam hlásit.

Pokud jste svůj rodný list někde ztratili, musíte se obrátit na oddělení matriky. Existuje však pouze jediné pracoviště, kde vám nový doklad mohou vystavit. Adresa trvalého bydliště v takovém případě nehraje žádnou roli, rozhodující je pouze místo narození. Žadatel proto musí navštívit městský úřad, pod který spadá nemocnice, kde přišel na svět. Vydají vám však pouze tzv. duplikát rodného listu (kopie rodného listu či opis rodného listu), který je vzhledově naprosto totožný s původním dokladem.


Čtěte: Co vše potřebujete ke změně trvalého bydliště?

úřad pardubické městské části

Jedinou výjimku v tomto případě tvoří osoby narozené v Praze před rokem 1950. Takoví lidé nemají na výběr, a ať už se narodili v kterékoli části našeho hlavního města, musí se obrátit jedině na oddělení starých matrik Úřadu městské části Prahy 1, který se nachází na Vodičkově ulici.

Co je třeba udělat?

Aby vám na úřadě vydali duplikát vašeho rodného listu, musíte sepsat speciální žádost o kopii rodného listu. K tomu budete potřebovat platný doklad totožnosti a dále také zaplatíte správní poplatek ve výši 100 korun. Pokud jste uzavřeli manželství, je vhodné donést si s sebou také oddací list, abyste úředníkům na matrice usnadnili práci.

Pokud jde o vystavení duplikátu rodného listu, na některých místech vám mohou vydat nový rodný list na počkání. Jelikož mají ale na úřadech většinou knihy narození uklizené v archivech, na vystavení duplikátu má oddělení matriky 30 dnů. Pracovníci vás tedy po sepsání žádosti o duplikát rodného listu informují, jak dlouho jim to bude trvat a kdy si máte nový rodný list vyzvednout.

Pošlete za sebe někoho z rodiny

Pokud z nějakého důvodu nemáte možnost navštívit příslušný městský úřad nebo se nenacházíte v České republice, můžete za sebe poslat náhradu. Členům vaší rodiny totiž matrika nový doklad bez problému vydá a nemusí s sebou mít ani ověřenou plnou moc.

Můžete za sebe poslat:

 • Manžela nebo manželku
 • Rodiče
 • Dítě
 • Prarodiče
 • Sourozence
 • Vnoučata
Vaši příbuzní se na úřadě budou muset prokázat nejen pomocí dokladu totožnosti, ale také musí donést matriční dokument, který váš příbuzenský vztah stvrzuje. To může být třeba oddací nebo rodný list, ale také veřejné listiny, jako je zbrojní průkaz nebo vysokoškolský diplom. Poslat za sebe ale můžete i někoho z přátel, který si však kromě dokladu totožnosti musí donést úředně ověřenou plnou moc.

Žádost lze poslat i poštou

Nikdo z rodiny není ochotný vám duplikát rodného listu vyzvednout a přátele otravovat nechcete? Sepište svou žádost o vydání rodného listu písemně a pošlete ji poštou na oddělení matriky příslušného městského úřadu.

Co musí žádost obsahovat?

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresu trvalého bydliště
 • Adresu, kam má být doklad zaslán
 • Poplatek ve výši 100 korun
Když na úřadě vaši žádost vyřídí, duplikát rodného listu vám následně přijde na uvedenou adresu ve formě dopisu do vlastních rukou. Doklad si navíc můžete nechat zaslat i do zahraničí. Jedinou podmínkou je v tomto případě skutečnost, že v dané zemi musí také fungovat služba doručení do vlastních rukou.
K čemu je třeba rodný list?
Rodný list je prvním dokladem, který musí rodiče svému dítěti nechat vystavit. Obsahuje jméno a příjmení novorozence, datum a místo narození, rodné číslo, ale také některé údaje o rodičích. Jedná se tedy o jeden z nejdůležitějších průkazů totožnosti, který slouží dětem do 15 let jako hlavní osobní doklad. Je nutné mít ho u sebe, když člověk žádá o svůj první občanský průkaz, když lidé uzavírají sňatek, když matka nechce uvést jméno otce svého dítěte, když rodiče novorozence nejsou sezdaní nebo když se vystavuje úmrtní list.
Co dělat, když ztratím rodný list?
Pokud nikde nemůžete najít svůj rodný list a máte pocit, že jste ho někde ztratili, je dobré vědět, že tuto skutečnost není nutné nikam hlásit. Chcete-li však získat nový doklad, budete se muset obrátit na oddělení matriky, přičemž o konkrétním pracovišti rozhoduje místo vašeho narození. Pomohou vám totiž jedině na městském úřadě, pod který spadá nemocnice, kde jste se narodili. Zde vám pak vydají duplikát rodného listu, který je vzhledově totožný s původním dokladem.
Jak získat kopii rodného listu?
Aby vám na úřadě mohli udělat duplikát rodného listu, musíte nejprve sepsat žádost o kopii rodného listu. K tomu budete potřebovat platný doklad totožnosti, a pokud jste uzavřeli manželství, vhodné je donést také oddací list. Kromě toho zaplatíte správní poplatek ve výši 100 Kč. Na některých místech vám pak duplikát rodného listu mohou vystavit na počkání, ale obecně má oddělení matriky na vydání nového rodného listu 30 dnů.
Co musí obsahovat žádost o duplikát rodného listu?
Pokud se rozhodnete sepsat žádost o vydání duplikátu rodného listu doma a poté ji na oddělení matriky příslušného městského úřadu odeslat poštou, pamatujte na to, že zde musíte uvést všechny potřebné údaje. Sem patří jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa, kam má být doklad zaslán, ale i poplatek ve výši 100 Kč. Duplikát rodného listu vám pak bude odeslán ve formě dopisu do vlastních rukou.

Dále čtěte:

Jak správně postupovat při ztrátě či odcizení občanského průkazu?

Co dělat při ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu?

Nový cestovní pas už dostanete do 24 hodin

Český cestovní pas
 • Našli jste v článku chybu?