Klima, nebo biodiverzita? Vědci řeší, jak ochránit netopýry před smrtícími turbínami

5. 12. 2019
Zdroj: Profimedia.cz

Má přednost ochrana klimatu před ochranou biodiverzity? Na tuto otázku se snaží odpovědět němečtí vědci. Dotazovali se pěti stovek respondentů z oblasti ochránců přírody, konzultantů pro obnovitelné zdroje, vědců, zástupců větrné energetiky. Většina se vyslovila pro to, že ochrana biodiverzity má přednost před budováním obnovitelných zdrojů. Jedním z problémů je usmrcení netopýrů, kteří jsou rozhodujícím článkem ekosystému pro opylování.

Větrná energetika má být základním stavebním kamenem německé energetické transformace od fosilních a jaderných zdrojů k obnovitelným zdrojům energie. Vědci ze Svobodné univerzity Berlín se zaměřili na „zelené dilema“ větrných turbín. Jedná se o obnovitelnou technologii, její dopad na biodiverzitu je však negativní.

Kromě hmyzu a ptáků mají větrné zdroje neblahý vliv na stavy netopýrů, jež hrají v ekosystému zásadní úlohu. Sami pomáhají opylovat rostliny a také se podílejí na regulaci populací různých druhů hmyzu.

V blízkosti větrných turbín kvůli snížení tlaku v okolí lopatek rotorů dochází k poškození plic netopýrů a vede to k jejich úhynu. Jedním z řešení by mohlo být nastavení provozu tak, aby se rotory roztáčely při vyšší rychlosti větru. Tím by se měl negativní účinek na netopýry výrazně snížit.


Větrníky kosí hmyz po miliardách. Proti fosilním zdrojům zlomek, tvrdí obhájci turbín

Včela, ilustrační foto


„Pochopení rozmanitosti názorů u vysoce sporného tématu je výchozím bodem pro lepší debatu,“ vysvětlil šéf studie, biolog Christian Voigt. Vědci udělali průzkum mezi pěti stovkami lidí, kteří jsou zapojeni do ochrany přírody a také do budování větrné energetiky. Zkoumali, zda má být ochrana biodiverzity postavena nad ochranu klimatu a podporu zelených zdrojů energie.

Má být nadřazena ochrana živočichů ochraně klimatu?

Kromě zástupců větrné energetiky všichni ostatní souhlasili s tím, že biodiverzita je nadřazena budování nových zdrojů. Výsledky průzkumu publikovali v odborném časopise Journal of Renewable and Sustainable Energy.

Na tom, že by měl být provoz větrných elektráren co nejvíce ekologický, souhlasili zástupci ze všech skupin. Většina oslovených se vyslovila pro to, aby byl vliv větrníků na okolní přírodu a ekosystémy nadále zkoumán. Někteří navrhovali i to, že by měl být tento sektor energetiky více zdaněn.

Dále čtěte:

Výstavba větrných turbín v Německu vázne. Ministři se hádají, kdo za to může

Větrné turbíny mohou vyrobit mnohem více elektřiny, než lidstvo spotřebuje

FIN - tip č.2

Němci rozebírají 22 reaktorů. Na největším jaderném šrotišti světa vzniká nový byznys

Demolice jaderné elektrárny, ilustrační foto

  • Našli jste v článku chybu?