Menu Zavřít

Poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je tady

31. 1. 2024
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos
Dnešek je oficiálně posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Nepanikařte, povinnost podat přiznání se netýká všech vlastníků nemovitostí. Legislativní změny a povinnosti podat přiznání shrnujeme v článku.

Ačkoli daň z nemovitých věcí zatím není splatná, platí povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v řádném termínu – tedy do 31. ledna. V návaznosti na schválený konsolidační balíček však došlo k podstatným legislativním změnám, a tak některým poplatníkům, jež v uplynulých letech přiznání nepodávali, tato povinnost nově vyvstala.

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se týká nejen těch poplatníků, kteří v uplynulém roce nabyli nový majetek do svého vlastnictví (například pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou jednotku, nebytovou jednotku), nýbrž také majitelů garáží, stavebních pozemků či uživatelů nemovitostí, které jsou ve vlastnictví státu.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Jelikož novela zákona o dani z nemovitých věcí přináší celou řadu změn, připravila finanční správa takzvaný ,leták‘ těch nejdůležitějších.

Povinnost podat daňové přiznání by se tak mohla týkat zejména vlastníků garáží, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, stavebních pozemků, uživatelů nemovitých věcí ve vlastnictví SPÚ či ÚVZSM, zpevněných ploch či pozemků v národních parcích. Změny se však dotýkají rovněž těch nemovitostí, u nichž není vlastník znám nebo jejichž vlastník pronajímá například některou z místností v obytném domě či bytové jednotce.

Garáže

Zpozornit by měli poplatníci, kteří vlastní objekt, jenž je zapsaný v katastru nemovitostí jako garáž. Pokud totiž tito poplatníci přiznávali stavbu garáže jinak než jako garáž (například jako příslušenství k domu nebo ostatní zdanitelnou stavbu), a to z důvodu, že stavba sloužila k jiným účelům než parkování vozidla, má tento poplatník nově povinnost podat daňové přiznání a v něm tuto stavbu zdanit jako garáž, a to včetně související správné sazby daně.

Pokud se však jedná o garáž, která v katastru nemovitostí není evidována, případně o garáž, která je daněna sazbou daně pro podnikání, pak pro takové poplatníky se nic nemění.

Zařízení služby o péče o dítě v dětské skupině

Pakliže jste vlastníkem budovy, ve které je provozována takzvaná dětská skupina, můžete si nově uplatnit v daňovém přiznání nárok na osvobození od daně. Na základě novely zákona totiž došlo k rozšíření okruhu těch předmětů daně, které jsou využívány pro péči o děti v dětských skupinách.

Stavební pozemky

Nově také vzniká povinnost podat daňové přiznání těm poplatníkům, kteří získali stavební povolení nebo již jsou ve fázi výstavby budovy na pozemku, kde už nějaká budova stojí. V takovém případě musí poplatník zdanit tu část pozemku, na níž bude v budoucnu stavba stát. Že na daném pozemku již nějaká budova je, není v danou chvíli směrodatné.

Když neznáme vlastníka

Ti, kteří užívají stavbu nebo jednotku, u níž není známý její vlastník (takzvaní uživatelé), jsou nově považovány za poplatníky daně z nemovitých věcí a mají povinnost podat daňové přiznání. Jedná se třeba o případy, kdy vlastník není uveden v katastru nemovitostí.

Zpevněné plochy

Povinnost zdanit zpevněné plochy v důsledku změny jejich definice je nově například i pro zemědělce, kteří využívají zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě. Dle informací zveřejněné na stránce finanční správy totiž platí, že pokud disponujete pozemkem, na němž se nachází zpevněná plocha zařazená v obchodním majetku, máte nově z důvodu změny definice zpevněné plochy pozemku rovněž povinnost podat daňové přiznání a část pozemku, na kterém se nachází zpevněná plocha, zdanit vyšší sazbou pro tento druh pozemku“.

Tím to však nekončí. Přiznání nově podávají také podnikatelé, kteří vlastní pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha pozemku, a tento pozemek je zařazen v obchodním majetku. 

Pronájem místnosti v obytném domě nebo jednotce

Pakliže jako vlastník nemovitosti pronajímáte část obytného domu nebo jednotky a zároveň zajišťujete i vedlejší služby v rámci takzvaných ubytovacích služeb, vězte, že i na vás se povinnost podat daňové přiznání a odvést vyšší daň vztahuje. Za vedlejší služby jsou přitom považovány například zajištění stravování, úklidu, a další.

Pozemky v národních parcích

Novelou zákona o dani z nemovitých věcí došlo také k rozšíření nároku na osvobození u pozemků, které jsou chráněny dle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nárok na osvobození se uplatňuje v daňovém přiznání.

Kdy si změny upraví sám finanční úřad?

V některých případech zohledňuje změny týkající se daně z nemovitých věcí sám správce daně, takže poplatníci žádné daňové přiznání podávat nemusejí. Jedná se o:

  • zvýšení sazeb daně,
  • změny koeficientů,
  • budovy pro rodinnou rekreaci a jejich příslušenství,
  • skládky odpadu a odpadové hospodářství,
  • ostatní nevyužitelné plochy,
  • spoluvlastnický podíl na nemovité věci,
  • rybník k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.

Podávat přiznání k dani z nemovitých věcí v důsledku zvýšení sazeb daně samotné nutné není. Správce daně si vyšší sazby zohlední sám, přičemž nově vypočtená daň bude poplatníkům předepsána automaticky. To samé se týká v případě změny koeficientů.

Novela přinesla také změny týkající se zdaňování budov pro rodinnou rekreaci a jejich příslušenství, které se nově zdaňují dle údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Pokud poplatníci doposud uváděli budovy pro rodinnou rekreaci jako jinou stavbu pod jiným kódem, správce daně automaticky zařadí tyto budovy pod správný kód a upraví sazbu daně. Stejně jako v předchozích případech budou poplatníci o nové výši daně vyrozuměni.

Rybníky, jež sloužily k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, už předmětem daně nejsou. Ani v tomto případě tedy není potřeba podávat daňové přiznání. Naopak ke zdanění dochází u těch pozemků a staveb, které slouží ke skladování odpadu a odpadovému hospodářství. I zde správce daně zohlednění zrušení nároku na osvobození a pozemek či stavbu zdaní příslušnou sazbou daně.

Spoluvlastníci nemovitostí naopak budou platit daň nově až v případě, že daň bude činit alespoň 90 korun. Doposud se daň předepsala již od daňové povinnosti ve výši 50 korun.

FIN24

Nová funkce na portálu MOJE DANĚ

Vzhledem ke složitosti vyplnění daňového přiznání mohou poplatníci nově využít takzvané předvyplnění formuláře přiznání pro daň z nemovitých věcí na portálu MOJE DANĚ. Přiznání je tak na základě žádosti automaticky předvyplněno podle údajů z finančního úřadu a katastru nemovitostí, a to prostřednictvím daňové informační schránky DIS+.

Po odeslání žádosti správce daně žádost zpracuje a připraví předvyplněné přiznání k dani z nemovitých věcí. Pozor však na to, že některá z uvedených dat musí poplatníci potvrdit nebo upravit. Následně mohou poplatníci prostřednictvím portálu MOJE daně přiznání odeslat.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).