Bytová družstva musí mít web, jinak hrozí zneplatnění usnesení schůzí - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Hrozba pro bytová družstva: když o schůzi neinformují na webu, nemusí usnesení platit

, try,
Hrozba pro bytová družstva: když o schůzi neinformují na webu, nemusí usnesení platit
Zdroj: Martin Pinkas/Euro

Bytová družstva mají ze zákona povinnost zřídit si webové stránky z důvodu povinnosti umístění pozvánky na členskou schůzi na webu. Řada bytových družstev tuto přes tři roky platnou povinnost dodnes nesplnila. Riskují tak možnost zneplatnění usnesení členské schůze až tři roky zpětně. Fatální dopad to může mít nejen na samotná družstva, ale i jejich členy.

Pro bytová družstva platí povinnost mít web

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který v § 636 stanovil bytovým družstvům povinnost zřídit si webové stránky, kde musí umísťovat pozvánky na členské schůze, vstoupil v účinnost 1. ledna 2014.

V případě bytových družstev je v současnosti situace taková, že některá družstva zákonnou povinnost zřízení webových stránek dodnes nesplnila (nebo se je snaží různě obcházet ve svých stanovách) a vůbec tak neřeší hrozbu zneplatnění usnesení až tři roky zpětně. Jde o oblíbenou taktiku „kde není žalobce, není soudce“ či „případný spor bude trvat roky a výsledek je ve hvězdách“.

Co říká zákon o svolání členské schůze bytových družstev
Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze (Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., § 636)
Co musí být minimálně uvedeno v pozvánce na členskou schůzi
firma a sídlo družstva
místo a doba zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit
označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
program členské schůze
místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce (Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., § 636)

Přitom takové zneplatnění usnesení členské schůze, která rozhodla například o revitalizaci bytového domu nebo uzavření či refinancování úvěru, může napáchat obrovské škody.

Jak se řeší neplatnost usnesení členské schůze
Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení § 259 občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí. (Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., § 663

Některá družstva proto šla cestou nutného zla a zřídila webové stránky zdarma s tím, že jedenkrát za rok zde umístí pozvánku na členskou schůzi. To samo o sobě ovšem ještě nezaručuje, že se o ní všichni dozví, protože ne každý má čas web družstva pravidelně kontrolovat. Taková družstva tedy zákon splnila, ale nikoliv jeho účel – tedy aby se lidé o schůzi elektronickou cestou opravdu dozvěděli, v lepším případě, aby se mohli i seznámit s projednávanými podklady.

Ideální variantou tedy je, když se členové o schůzi dozví elektronicky díky automatickému rozesílání zpráv či notifikací z webu družstva na e-maily členů či prostřednictvím SMS zpráv.


Stěhujete se a budete měnit bydliště?

Přečtěte si, co vás čeká

úřad pardubické městské části


Na takový uživatelsky přívětivý web je pak například také možné v uzavřené sekci pro členy vkládat například projednávané podklady na schůzi, zápisy ze schůzí, stanovy, domovní řád, energetický průkaz a označit, kdo vše má k dokumentům přístup. Mohou to být pouze členové, statutární zástupci nebo i široká veřejnost.

SVJ mít web nemusí, ale je výhodou

Jak je to v případě společenství vlastníků jednotek (SVJ)? Názory expertů a různé právní výklady se liší, umožňuje jim to rozporuplná a obsahově neprovázaná legislativa.

Faktem je, že o webových stránkách u SVJ v uvedeném zákoně č. 90/2012 není žádná zmínka – tedy tato legislativa společenství (SVJ) povinnost zřízení webu neukládá a nevyvozuje z jejího nerespektování žádné právní důsledky.

Praxe z 20. století a finty z 21. století
Stále i v současnosti existují bytová družstva, jejichž pozvánky a program schůze si musí členové studovat v „příšeří“ suterénu domu
Na vrcholu arogance či šedého byznysu jsou ta družstva nebo i společenství vlastníků jednotek (SVJ), která podklady k jednotlivým bodům schůze nedávají vůbec žádné nebo si dokonce za jejich vyžádání účtují poplatky i v řádu stokorun
Argument, že v domě žijí převážně senioři, kteří nemají nebo neumějí s internetem, je pouhá výmluva. Podle ČSÚ má v Česku 85 % domácností internet. Zbývajících 15 % může pak skutečně využít stávající formu komunikace – korkové nástěnky, které nikdo nezrušil.
Existují i předsedové či představenstva bytových družstev, kteří nechtějí webové stránky z důvodu, že „nepotřebují“ informace členům zpřístupnit, někdy dokonce ani podklady na schůzi k projednávaným bodům nebo zápisy, i když k tomu mají zákonnou povinnost. Pak se stane, že přijmete usnesení, které není až tak výhodné pro vaše družstvo, ale pro někoho jiného. Předseda či představenstvo je však z obliga, protože vše přijala členská schůze.

Nic však nebrání tomu, aby si povinnost zřídit internetové stránky (či zveřejňovat určité informace a údaje na internetových stránkách) zakomponovalo SVJ do svých stanov a webové stránky zřídilo z praktických důvodů dobrovolně.

Bezpečnost osobních údajů

Každý, kdo bude rozhodovat o založení webových stránek pro potřeby bytového družstva či SVJ, ale i ten, kdo tam poskytne svá data, by neměl zapomenout na bezpečnost osobních údajů.

Vždy je nutné předem prostudovat obchodní podmínky a vyvarovat se „komerčních“ stránek, kde například dáváte souhlas s tím, že osobní údaje mohou být poskytnuty k marketingovým účelům.

Jak má vypadat bezpečný web bytového družstva či SVJ
Webové stránky mají mít možnost sekcí s uzavřeným obsahem pro členy a také pro statutární orgán. Nic není veřejnosti do vašich zápisů ze schůzí, kde se mohou objevovat například osobní údaje nebo seznamy členů.
Nepřípustné je například i to, když sousedé vidí navzájem svá telefonní čísla nebo e-maily.
Internetové stránky se dnes dají pořídit v neplacené a placené verzi. Placená verze podle kvality (levné od řádu stokorun) mají oproti neplacené variantě mnohem více funkcí a bezpečnostních prvků
Provozovatelé webů často garantují vrácení peněz v případě nespokojenosti, a to například do 30 dní od aktivace placené verze

Čtěte také:

Dražba neplatičova bytu: jak získá SVJ dluh na nájemném zpět?

Airbnb, nebo dlouhodobě: jak se daní příjem z pronájmu bytu?

 Ilustrační foto

Pozor na podvodné inzeráty pronájmu bytu

Škody způsobené větrem: o pojistném plnění rozhoduje čas, dokumentace i hra se slovy


Ohodnoťte tento článek
Diskuze