zavřít

Ty to zvládneš.cz - MOTORKÁŘI - ZRÁDNÁ RYCHLOSTVýběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož…

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si…

Vybíráte vysokozdvižné vozíky? Prověřte si, jak je to s jejich servisem

Dobré zařízení nestačí. U manipulační techniky to platí rovněž. Důležitý je i kompletní…

Kamil Jirounek
Kamil Jirounek
Autor: ČTK

Rozsudek Nejvyššího soudu: Zakladatel Oleo Chemical naletěl mafii

 Hrbáček 04. srpna 2017, 06:07  -  Jan Hrbáček
Kamil Jirounek
Kamil Jirounek
Autor: ČTK
04. srpna 2017, 06:07

Zakladatel firmy vyrábějící biopaliva druhé generace Oleo Chemical opustil koncem června věznici. Muži, odsouzenému za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, v tomto případě směnky, pomohl na svobodu Nejvyšší soud. Ten vyhověl jeho dovolání, přestože se Nejvyšší státní zastupitelství postavilo proti. Týdeník Euro nyní text odůvodnění rozhodnutí získal.

Nejvyšší soud zasahuje do výroků nižších instancí takto razantně ojediněle, pro Krajský soud v Praze a Vrchní soud text odůvodnění rozhodně není příjemné počtení. „Je možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě o výroku popsán… …Nejvyšší soud přezkoumal napadený rozsudek i předcházející řízení a shledal, že dovolání je důvodné,“ stojí v textu verdiktu Nejvyššího soudu. Laicky řečeno, soudy vyvodily Jirounkovu údajnou vinu špatně. Případ se proto po zrušení rozsudků vrací zpátky ke Krajskému soudu v Praze.

Jirounkova kauza má úzkou souvislost s obecně známým pokusem o převzetí Olea Chemical majiteli koupelnářské firmy Ravak. Ti Jirounkovi a spol. v minulosti půjčili peníze na výstavbu linky kyselé esterifikace, v níž se vyrábí biopaliva druhé generace ze živočišných odpadů. Jirounkovi byla v době sporů s majiteli Ravaku nabídnuta jistou skupinou lidí směnka na 127 milionů korun, podle které měl jeden ze spolumajitelů Ravaku - Jindřich Vařeka - dlužit tuto sumu firmě Z.I.S. Západočeská.

Jak se později ukázalo, směnka byla padělaná a Jirounek ji sám předal policii. Přesto byl odsouzen k šestiletému trestu vězení za pořízení a přechovávání padělané směnky. Kamil Jirounek namítal, že skutková zjištění soudu prvoinstančního i druhého stupně jsou v extrémním nesouladu s provedenými důkazy, protože obžaloba neprokázala, že věděl o tom, že by směnka Vařekou, byla padělaná. Přesto šel sedět.

Z dílny mafie

Při líčení bylo přitom podle zjištění Nejvyššího soudu nade vše prokázáno, že směnka vznikla v padělatelské dílně Jana Krumlovského a Jindřicha Cipry. Tito recidivisté byli souzeni v minulosti mimo jiné za vydírání jiných podnikatelů. Kamil Jirounek po celou dobu tvrdí, že nevěděl o falešném původu pohledávky a směnky, které koupil od už zmíněné skupiny specialistů na podnikatelské podvody Krumlovský – Cipra. Jirounek se navíc u soudu sám snažil dokázat, že byl sám brutálně podveden.

V jeho prospěch pak vyznělo i svědectví Radka Nováka, který ve zmíněné zločinecké skupině figuroval a pod fyzickým i psychickým nátlakem se na podvodu na Jirounka podílel. Novák sice zpočátku vypovídal jinak, ale po zatčení Cipry s Krumlovským svou výpověď zásadním způsobem změnil. „Jak je možné, že soudy obou stupňů, které na jednu stranu uvádějí, že považují výpověď Nováka za pravdivou a tento vypovídá jednoznačně o nevědomosti Jirounka o falzifikátu směnky, na stranu druhou označí výpověď za důkaz usvědčující Jirounka, že o falzifikátu věděl?“ tázal se Jirounek ve svém dovolání a Nejvyšší soud jeho námitku přijal.


Přečtěte si komentář Pavla Párala o Oleo Chemical:

Největší skandál v historii české justice silně zapáchající korupcí a účelovou kriminalizací


„Nelze dojít k přesvědčivému úsudku, že výpověď Radka Nováka z hlavního líčení je důkazem vyvracejícím obhajobu Kamila Jirounka, jak ji uplatnil v hlavním líčení,“ stojí ve verdiktu Nejvyššího soudu, který má týdeník Euro k dispozici. „Vzhledem k trestním stíháním, která jsou vedena u jiných orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k obviněným Cipra a Krumlovský, lze dospět k názoru, že se jednalo skutečně o mafiánskou organizaci, což potvrzuje nejen obviněný Novák, ale i svědek Zedník, který podrobně popsal mafiánské způsoby skupiny kolem Cipry a Krumlovského,“ konstatoval senát vedený Jiřím Pácalem.

Soud ve svém rozhodnutí tvrdí, že skupina Cipry a Krumlovského postupovala proti společnosti Ravak i proti Jirounkově Oleu, které se kvůli sporům s majiteli Ravaku dostalo do insolvenčního řízení. „Z informační zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vyplynulo důvodné podezření, že skupina kolem Krumlovského a Cipry zjistila, že k probíhajícímu insolvenčnímu řízení přistoupila se svým návrhem i firma Ravak, tak došlo ke zkontaktování Krumlovského a Cipry s lidmi okolo pana Vařeky. Docházelo k jednáním v sídle Ravaku a v Praze a jednání byla zaměřena na společnost Oleo Chemical,“ tvrdí na základě zjištěných důkazů senát Nejvyššího soudu. A tvrdí zároveň, že ze zprávy ÚOOZ také vyplynulo, že po zmiňovaných schůzkách skupina okolo Krumlovského a spol. postupovala po určitou dobu v insolvenčním řízení společně a ve shodě se zástupci Ravaku.

Soud proto zkonstatoval, že skutková zjištění Krajského a následně i Vrchního soudu vůči Jirounkovi jsou v extrémním nesouladu s provedenými důkazy. „Z hlediska napadeného rozsudku i obsahu dovolání je dále významná otázka, zda skutkem obviněného, jak byl zjištěn a popsán soudy, byl naplněn znak skutkové podstaty zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve spolupachatelství,“ vypíchl Nejvyšší soud.

Soud tedy došel k tomu, že Jirounek směnku na 127 milionů korun nevyrobil, nikde ji nepředložil, ani s ní jinak nemanipuloval, a měl ji „připravenou“ jako protipohledávku proti Jindřichu Vařekovi ve sporu o Oleo Chemical. „Po podání trestního oznámení poškozeným Vařekou a zahájení trestního stíhání s touto protipohledávkou dále neargumentoval, originál směnky dobrovolně vydal orgánům činným v trestním řízení. Nebylo pravděpodobné, že by poškozenému vznikla reálná škoda, Jirounek si směnku opatřil ve snaze Vařeku postrašit a oddálit tím plnění dluhů vůči němu,“ stojí v závěru rozhodnutí Nejvyššího soudu.


Babišova můra. Znalec, který řešil převzetí Lovochemie, dnes pracuje pro Agrofert


Není to poprvé, co stál Kamil Jirounek na lavici obžalovaných a Jindřich Vařeka a další majitelé Ravaku proti němu jako svědci. V tomtéž gardu se ocitli u soudu v kauze údajného tunelování Oleo Chemical, když měla firma platit provize za poradenství, díky němuž firma prodávala své produkty Čepru a pražskému Dopravnímu podniku. Také v tomto případě byl Jirounek odsouzen, s dalšími třemi lidmi. Případ bude řešit odvolací Vrchní soud v Praze. Lobbista Ivo Rittig, který měl byl podle obžaloby příjemcem provizí v hodnotě necelých 20 milionů korun byl soudem osvobozen.

Majitelé Ravaku byli přitom pro obžalobu klíčovým zdrojem informací. „Soud má za to, že v rámci gradace nepřátelských vztahů mezi dosavadním vedením společnosti Oleo Chemical a zástupců Ravaku, svědci Kreysa a Vařeka uváděli řadu zkreslených, a dokonce zcela nepravdivých informací, týkajících se společnosti Oleo Chemical, a to mimo jiné v trestním oznámení, podaném na útvar ÚOOZ dne 2. července 2013, kdy uvedli, že z působení společnosti Oleo Chemical a dalších subjektů lze dovozovat souvislost v rovině trestněprávní, jakož i vznik škod významně přesahující zákonný pojem škody velkého rozsahu ve spojení se společnostmi Dopravní podnik hl. m. Prahy, Key Investment., DT Consulting, Temperatior, Metropolitním spořitelním družstvem, Cokeville Assets, Marathon Holding, jakož i s osobami Ivo Rittig a Roman Janoušek“, stojí v rozhodnutí prvoinstančního soudu v této kauze.

Majitelé Ravaku totiž do trestního oznámení uvedli, že výše škody, zejména ve sféře společnosti Ravak se pohybuje ve výši 1,5 miliardy korun a negativní dopady jsou i do majetkové sféry České republiky. Právě díky tomuto tvrzení případ spadl do kompetence vrchních žalobců a ÚOOZ, nad čímž se soud pozastavil.

„Soudu je zřejmé, že v trestním oznámení se mohou nacházet do určité míry nepřesné informace, které má teprve policejní orgán v budoucnu prověřovat, v tomto případě vyznívá podané trestní oznámení jako značně zveličené, a jsou zde uvedeny osoby a společnosti, jejichž se údajná trestná činnost ani zdaleka nedotýkala (Key Investment, Roman Janoušek), a stejně tak jako výše způsobené škody vyznívá poněkud účelově s tím, že v zájmu pánů Kreysy a Vařeky bylo, aby se šetření této věci ujal policejní orgán pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze, protože předchozí trestní oznámení, které podali, dozorované ze strany Městského státního zastupitelství v Praze, nikam nepokročilo,“ je psáno v rozsudku v této jiné kauze zakladatele Oleo Chemical Kamila Jirounka. Ten veřejně delší dobu tvrdí, že všechna policejní vyšetřování souvisí se snahou šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, uchvátit jím založený a budovaný podnik na výrobu moderních biopaliv.

Čtěte dále:

Rittigův žalobce si stěžuje na vrácení části obžaloby v kauze Oleo Chemical k došetření

Rittigův člověk vede nové hnutí proti EU. Daroval mu milion

Kauza padělané směnky za 127 milionů míří k Nejvyššímu souduČtěte také

Události Těžba železné rudy, ilustrační foto

Plundrování planety stoupá. Těží se stále více zdrojů, recykluje se ale jen devět procent

Lidstvo spotřebovává stále více přírodních zdrojů. Množství vytěžených surovin přesáhlo 1…

před 4 hodinami

 O2, ilustrační foto

O2 těží z rostoucí spotřeby mobilních dat. Výnosy firmy stouply na 38,8 miliardy korun

Operátor O2 zvýšil loni výnosy o dvě procenta na 38,76 miliardy korun. Čistý zisk stoupl…

před 4 hodinami

 Prezident Ekvádoru Lenín Moreno

Staline, vynes koš. Ekvádor zasáhla móda bizarních křestních jmen

V jihoamerické zemi tíhnoucí k socialismu dostává mnoho dětí jméno Lenin nebo Stalin. V…

před 4 hodinami

Ondřej Stratilík

Šest smutných roků. Obrana stále rozdýchává Stropnického nicnedělání

Tento týden si připomínáme jedno neveselé výročí. Ve čtvrtek 29. ledna to bude už šest…

před 4 hodinami

 Pražský okruh

Rozpočet EU: Brusel řeší klima a migraci, Češi jsou o dekádu pozadu

Český postoj k vyjednávání nového rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027 se…

před 4 hodinami

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 1 | Průměrné hodnocení: 5.00

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Termín pro odevzdání daňového přiznání: v roce 2020?
Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?
Penzisté a platba sociálního pojištění
Zvýšení minimální mzdy daňovým pohledem
Jak vypočítat daň z nemovitých věcí v daňovém přiznání?
Auta
Nové Caddy a Caddy Cargo se představí už v únoru
Chytré dálnice jsou nebezpečné, zjistili Britové. Zahynulo na nich už 38 lidí
Kvíz: Poznáte správně modely aut z těchto detailů?
Elektronické dálniční známky měly špiclovat řidiče. Nikdo nezaručí, že nebudou
Fiat vylepšil svůj zábavní systém. Je rychlejší a umí reagovat na hlas
Hry pro příležitostné hráče